Bài tập nguyên tắc kế toán luôn chúng ta sinh viên và những ai theo học bộ môn nguyên lý kế toán đều khiếp sợ bởi độ dài dòng của các nghiệp vụ và có không ít tài khoản cần nhớ tên.

Bạn đang xem: Nguyên lý kế toán 1

Tuy nhiên, nếu như muốn trở thành một kế toán tài chính viên thì việc thông thuộc môn nguyên lý kế toán là vấn đề bắt buộc và mong được bởi thế thì những dạng bài bác tập nguyên lý kế toán phải thuận lợi được giải ra.

Dưới đây haberindunyasi.com xin cung cấp cho các bạn bài tập nguyên tắc kế toán từ những chương 1 mang lại chương 5 với khá đầy đủ các dạng bài bác và kèm theo đó là hướng dẫn rõ ràng cách giải những bài tập nguyên tắc kế toán này.


Nội dung bài bác viết:

1. Bài xích tập nguyên tắc kế toán chương 12. Bài bác tập nguyên lý kế toán chương 23. Bài bác tập nguyên tắc kế toán chương 34. Bài tập nguyên lý kế toán chương 45. Bài bác tập nguyên lý kế toán chương 56. Bài xích tập nguyên tắc kế toán chương 6
*

Bài tập nguyên lý kế toán


1. Bài tập nguyên tắc kế toán chương 1

Bài tập nguyên lý kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: Hạch toán là gì?

Câu 2: Hạch toán kế toán có những nhiệm vụ gì?

Câu 3: trình diễn những yêu mong của hạch toán kế toán.

Câu 4: cách thức kế toán chung gồm những cơ chế nào?

Câu 5: Đối tượng thông thường của hạch toán kế toán cùng đối tượng ví dụ của hạch toán kếtoán ở doanh nghiệp là gì?

Bài tập nguyên tắc kế toán phần thực hành:

Bài 1: tình hình tài sản và nguồn ngân sách ở doanh nghiệp sản xuất X đầu ngày 1/1/N (Đơn vị tính: triệu đồng):

STT

Tài sản, nguồn vốn 

Số tiền

1

Nhà, xưởng

300

2

Máy móc thiết bị

150

3

Phương tiện thể vận tải

100

4

Tài sản hữu hình khác

50

5

Nguyên liệu, đồ vật liệu

250

6

Sản phẩm dở dang

50

7

Thành phẩm

100

8

Tiền mặt

X

9

Tiền gởi ngân hàng

190

10

Hao mòn tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

150

11

Phải thu của khách hàng

20

12

Vốn đầu tư chi tiêu của công ty sở hữu

650

13

Vay ngắn hạn

200

14

Quỹ chi tiêu phát triển

20

15

Quỹ tâng bốc phúc lợi

10

16

Phải trả cho tất cả những người bán

120

17

Lợi nhuận sau thuế không phân phối

50

18

Phải trả, cần nộp bên nước

40

Yêu cầu:

1. Hãy xác định chỉ tiêu X?

2. Hãy sắp đến xếp những loại tài sản, nguồn vốn tại thời điểm đầu ngày 1/1/N theo tài liệu trên.

Hướng dẫn:

1. Xác minh chỉ tiêu X (đvt: Triệu đồng)

Tài sản

Nguồn vốn

I. Gia tài ngắn hạn

I. Nợ cần trả

5. Nguyên liệu, đồ liệu

250

13. Vay mượn ngắn hạn

200

6. Sản phẩm dở dang

50

15. Quỹ tán dương phúc lợi

10

7. Thành phẩm

100

16. Nên trả cho tất cả những người bán

120

8. Chi phí mặt

X

18. Nên trả, đề nghị nộp bên nước

40

9. Tiền gởi ngân hàng

190

 

11. Buộc phải thu của khách hàng

20

  

II. Gia sản dài hạn 

II. Vốn chủ sở hữu

1. Nhà, xưởng

300

12. Vốn đầu tư chi tiêu của chủ sở hữu

650

2. đồ đạc thiết bị

150

14. Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển

20

3. Phương tiện đi lại vận tải

100

17. Lợi nhuận sau thuế không phân phối

50

4. Tài sản hữu hình khác

50

  

10. Hao mòn tài sản cố định

(150)

  

Tổng cộng:

1060 + X

Tổng cộng:

1090

Ta có: Tổng gia sản = Tổng nguồn vốn

⇒ 1060 + X = 1090 ⇒ X = 30 (đvt)

2. Bài bác tập nguyên lý kế toán chương 2

Bài tập nguyên lý kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: phương thức chứng từ kế toán là gì? vì sao nói đây là phương thức quan trọng trong kế toán?

Câu 2: thay nào là chứng từ kế toán?

Câu 3: triệu chứng từ kế toán được phân loại như thế nào?

Câu 4: Hãy cho thấy thêm trình tự xử trí và vận chuyển chứng từ kế toán

Câu 5: Ghi chép trên giấy kế toán phải vâng lệnh những cơ chế nào?

Câu 6: bây chừ việc bảo vệ và lưu trữ chứng từ được quy định như vậy nào?

Bài tập nguyên lý kế toán phần thực hành:

Bài 1: Hãy cho biết thêm những yếu ớt tố hầu hết trên hội chứng từ kế toán tiếp sau đây và cho thấy chứng từ kế toán đó thuộc loại nào?

Công ty ABC.................

Mẫu số: 02-VT

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 01 mon 12 năm N 

Số: XK01 Nợ: 632 

Có: 1561

- Địa Chỉ (bộ phận): khu vực 8 - quận 3 - TP.HCM

- nguyên nhân xuất kho: Xuất bán

- Xuất tại kho (ngăn mặt hàng hóa) doanh nghiệp ABC. Địa điểm: 64 Đường trơn - Phường té Tư Sở - Quận Đống Đa - TP.Hà Nội

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Yêu cầu

Thực xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

1

Điện thoại Samsung Galaxy S21+ 

Samsung

Chiếc

45

45

19.000.000

855.000.000

        
 

Cộng

     

855.000.000

- Tổng số chi phí ( Viết bằng chữ): Tám trăm năm mươi năm triệu đồng chẵn

- Số hội chứng từ cội kèm theo:

Ngày 01 mon 12 năm N

Người lập phiếu 

(Đã ký)

Người nhận hàng 

(Đã ký)

Thủ kho 

(Đã ký)

Kế toán trưởng

(Đã ký)

Giám đốc

(Đã ký)

Hướng dẫn:

Những yếu đuối tố hầu hết trên hội chứng từ kế toán:

Tên hotline và số hiệu của chứng từNgày mon năm lập chứng từTên gọi, add của đơn vị chức năng hoặc cá nhân lập với nhận hội chứng từNội dung nghiệp vụ, kinh tế tài bao gồm phát sinhSố lượng, đơn giá cùng số tiền vàng nghiệp vụ kinh tế tài chính tài chính ghi bằng sổ; tổng số tiền củachứng trường đoản cú dùng nhằm thu chi, tiền ghi thông qua số và bởi chữChữ ký, họ với tên của bạn lập, fan duyệt và những người có tương quan đến bệnh từ

Chứng từ kế toán này nằm trong loại: Chứng từ phía dẫn

3. Bài tập nguyên lý kế toán chương 3


*

Các dạng bài bác tập nguyên lý kế toán


Bài tập nguyên tắc kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: quan niệm và câu chữ của cách thức tính giá.

Câu 2: câu hỏi tính giá các đối tượng người dùng tính giá có ý nghĩa gì?

Câu 3: cho biết các phương pháp xác định sản phẩm xuất kho vào kỳ? cho biết các ngôi trường hợp thích hợp để áp dụng với từng phương pháp.

Câu 4: Khi thay đổi phương pháp tính giá trị hàng tồn kho, lợi nhuận của người sử dụng có bị ảnh hưởng hay không? mang đến ví dụ minh họa.

Bài tập nguyên lý kế toán phần thực hành:

Bài 1: trên một doanh nghiệp, tình trạng xuất nhập thiết bị tư hồi tháng như sau:

Ngày

Diễn giải

Số lượng (kg)

Đơn giá (đ)

Thành tiền (đ)

01/03

Tổng đầu kỳ

3.000

3.000

 

04/03

Nhập

4.000

2.500

 

08/03

Nhập

5.000

2.800

 

12/03

Xuất

6.000

?

 

15/03

Nhập

4.000

2.000

 

28/03

Xuất

8.000

?

 

Yêu cầu: Hãy xác minh giá trị hàng tồn kho theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ, nhập trước xuất trước

Hướng dẫn:

*) phương thức bình quân cả kỳ dự trữ:

Đơn giá trung bình của cả kỳ dự trữ = (Giá thực tiễn tồn thời điểm đầu kỳ + Nhập trong kỳ)/ (Số lượng tồn thời điểm đầu kỳ + số lượng nhập vào kỳ)

= <3.000 x 3.000 + (2.500 x 4.000+ 2.800 x 5.000 + 2000 x 4.000)>/ <3.000 + (4.000 + 5.000 + 8.000)> = 2.050 đ/kg

⇒ Trị giá vật liệu xuất:

Ngày 12/03: 6.000 x 2.050 = 12.300.000 đ

Ngày 28/03: 8.000 x 2.050 = 16.400.000 đ

Tổng trị giá vật liệu xuất = 12.300.000 + 16.400.000 = 28.700.000

⇒ cực hiếm hàng tồn kho:

= 3.000 x 3.000 + (2.500 x 4.000 + 2.800 x 5.000 +2.000 x 4.000) - 28.700.000

= 9.000.000 + 32.000.000 - 28.700.000

= 12.300.000 đ

*) phương pháp nhập trước, xuất trước:

Ngày

Nhập trong kỳ

Xuất vào kỳ

Tồn kho

 

SL

(Kg)

Đơn giá

(Ngàn đ)

Thành tiền 

(Ngàn đ)

SL

(Kg)

Đơn giá

(Ngàn đ)

Thành tiền 

(Ngàn đ)

SL

(Kg)

Đơn giá

(Ngàn đ)

Thành tiền 

(Ngàn đ)

01/03

      

3.000

3

9.000

04/03

      

3.000

3

9.000

4.000

2,5

10.000

   

4.000

2,5

10.000

08/03

      

3.000

3

9.000

      

4.000

2,5

10.000

5.000

2,8

14.000

   

5.000

2,8

14.000

12/03

   

3.000

3

9.000

   
   

3.000

2,5

7.500

   
      

1.000

2,5

2.500

      

5.000

2,8

14.000

15/03

4.000

2

8.000

   

1.000

5.000

4.000

2,5

2,8

2

2.500

14.000

8.000

28/03

   

1.000

5.000

2.000

2,5

2,8

2

2.500

14.000

4.000

2.000

2

4.000

Tổng

13.00.

 

32.000

14.000

 

37.000

2.000

2

4.000

Bài 2. Trên một doanh nghiệp, thực trạng xuất nhập đồ tư hồi tháng như sau:

Ngày

Diễn giải

Số lượng (kg)

Đơn giá bán (đ)

Thành tiền (đ)

01/04

Tổng đầu kỳ

2.000

2.500

 

05/04

Nhập

8.000

2.000

 

08/04

Xuất

5.000

?

 

11/04

Nhập

6.000

2.200

 

18/04

Nhập

4.000

2.400

 

23/04

Xuất

12.000

?

 

Yêu cầu: Hãy xác định giá trị hàng tồn kho theo phương pháp bình quân liên hoàn, nhập trước xuất trước

4. Bài bác tập nguyên tắc kế toán chương 4

Bài tập nguyên lý kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: thông tin tài khoản kế toán là gì?

Câu 2: thế nào là ghi kép? Ghi đối kháng là gì?

Câu 3: cố gắng nào là hệ thống tài khoản kế toán?

Bài tập nguyên lý kế toán phần thực hành:

STT

Tài sản, nguồn vốn 

Số tiền

1

Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

60

2

Hao mòn gia sản cố định

20

3

Nguyên liệu, trang bị liệu

2

4

Thành phẩm

6

5

Công cụ, dụng cụ

2

6

Tiền mặt

3

7

Tiền gửi ngân hàng

10

8

Phải trả cho người bán

5

9

Phải thu của khách hàng

7

10

Nguồn vốn gớm doanh

55

11

Vay ngắn hạn

3

12

Phải trả, bắt buộc nộp khác

1

13

Lợi nhuận chưa phân phối

X

Yêu cầu: 

Hãy phân loại gia tài và nguồn vốn, dùng tính chất phẳng phiu của bảng cân đối kế toán để xác minh X (lãi hay lỗ)?

Lập bảng phẳng phiu kế toán.

Hướng dẫn:

1. X = 6 (đvt)

2. Lập bảng phẳng phiu kế toán.

Tài sản

Nguồn vốn

I. Gia tài ngắn hạn

I. Nợ yêu cầu trả

Nguyên liệu, trang bị liệu

2

Phải trả cho những người bán

5

Thành phẩm

6

Vay ngắn hạn

3

Công cụ, dụng cụ

2

Phải trả, bắt buộc nộp khác

1

Tiền mặt

3

  

Tiền nhờ cất hộ ngân hàng

10

  

Phải thu của khách hàng

7

  

II. Gia sản dài hạn

II. Vốn nhà sở hữu

Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

60

Nguồn vốn kinh doanh

55

Hao mòn gia sản cố định

(20)

Lợi nhuận chưa phân phối

6

Tổng cộng

70

 

70

Bài 2: Tiền mặt tồn kho thời điểm đầu tháng 10.000.000đ. Vào tháng phát sinh những nghiệp vụ kinh tế sau:

Dùng tiền mặt 5.000.000đ để mở tài khoản ở ngân hàngKhách sản phẩm trả nợ bởi tiền khía cạnh 15.000.000đThu trợ thì ứng của nhân viên bằng tiền mặt 3.000.000đChi tiền khía cạnh trả nợ cho tất cả những người bán 7.000.000đVay ngắn hạn của ngân hàng để nhập quỹ tiền mặt 10.000.000đChi tiền mặt trả lương cho nhân viên 4.000.000đ

Yêu cầu: Hãy mở, ghi và khóa thông tin tài khoản chữ T “Tiền mặt”.

Hướng dẫn:

Hạch toán:

1. Dùng tiền phương diện 5.000.000đ nhằm mở tài khoản ở ngân hàng

Nợ TK 112: 5.000.000đ

Có TK 111: 5.000.000đ

2. Người sử dụng trả nợ bởi tiền phương diện 15.000.000đ

Nợ TK 111: 15.000.000đ

Có TK 131: 15.000.000đ

3. Thu tạm bợ ứng của nhân viên bằng tiền mặt 3.000.000đ

Nợ TK 111: 3.000.000đ

Có TK 141: 3.000.000đ

4. đưa ra tiền mặt trả nợ cho những người bán 7.000.000đ

Nợ TK 331: 7.000.000đ

Có TK 111: 7.000.000đ

5. Vay thời gian ngắn của ngân hàng để nhập quỹ tiền khía cạnh 10.000.000đ

Nợ TK 111: 10.000.000đ

Có TK 341: 10.000.000đ

6. đưa ra tiền mặt trả lương cho nhân viên cấp dưới 4.000.000đ

Nợ TK 334: 4.000.000đ

Có TK 111: 4.000.000đ

Vẽ sơ đồ chữ T:

Nợ TK 111 Có

SDĐK: 0

 

(2) 15.000.000đ

(1) 5.000.000đ

(3) 3.000.000đ

(4) 7.000.000đ

(5) 10.000.000đ

(6) 4.000.000đ

CPS: 28.000.000đ

CPS: 16.000.000đ

SDCK: 12.000.000đ

 

5. Bài bác tập nguyên tắc kế toán chương 5


*

Bài tập nguyên tắc kế toán có lời giải


Bài tập nguyên tắc kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: Hãy cho biết thêm cơ sở nhằm hình thành phương pháp tổng thích hợp – cân đối kế toán

Câu 2: báo cáo kết quả kinh doanh là gì? các đại lý và kết cấu của báo cáo kết quả tởm doanh? đặc thù số liệu của báo cáo kết quả marketing có gì khác biệt so với Bảng phẳng phiu kế toán?

Câu 3: mối quan hệ giữa bảng phẳng phiu kế toán với thông tin tài khoản kế toán

Bài tập nguyên tắc kế toán phần thực hành:

Tại doanh nghiệp cung cấp X hạch toán sản phẩm tồn kho theo phương thức kê khai tiếp tục và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, vào đầu tháng 1/N có số dư những tài khoản kế toán:

TK 211 bao gồm số dư là 1.100 triệu đồng

TK 214 gồm số dư là 150 triệu đồng

TK 152 bao gồm số dư là 250 triệu đồng

TK 154 tất cả số dư là 50 triệu đồng

TK 155 có số dư là 100 triệu đồng

TK 111 tất cả số dư là 10 triệu đồng

TK 112 có số dư là 190 triệu đồng

TK 131 có số dư là 20 triệu đ (dư Nợ)

TK 411 tất cả số dư là 650 triệu đồng

TK 341 (Vay ngắn hạn) có số dư là 200 triệu đồng

TK 414 bao gồm số dư là 520 triệu đồng

TK 331 bao gồm số dư là 120 triệu vnd (dư có)

TK 421 bao gồm số dư là 40 triệu đồng (dư có)

TK 333 bao gồm số dư là 40 triệu đ (dư có)

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào thời điểm tháng 1/N:

1. Vào thời điểm tháng mua vật tư chưa trả tiền người bán, vật tư nhập kho đầy đủ theo trị giá bán ở hoá solo là 55 triệu đ (trong đó gồm thuế GTGT 10%).

2. Doanh nghiệp cần sử dụng tiền gửi bank trả nợ người buôn bán 70 triệu đ và nộp những khoản thuế còn nợ túi tiền 40 triệu đồng.

3. Hồi tháng xuất vật liệu ra sử dụng trị giá vật tư xuất kho sẽ tính được như sau:

- Xuất cần sử dụng vào sản xuất sản phẩm 180 triệu đồng;

- Xuất sử dụng cho thành phần quản lý doanh nghiệp lớn 5 triệu đồng.

4. Vào tháng tính khấu hao tài sản thắt chặt và cố định hữu hình:

- dùng vào mục tiêu sản xuất 10 triệu đồng;

- cần sử dụng phục vụ bộ máy quản lý công ty lớn 3 triệu đồng.

5. Hồi tháng tính tiền lương buộc phải trả người công nhân viên:

- cần trả người công nhân sản xuất đôi mươi triệu đồng;

- đề nghị trả cán bộ làm chủ doanh nghiệp 5 triệu đồng.

6. Tính 23,5% những khoản trích theo chi phí lương (bảo hiểm …);

7. Tính ngân sách sản phẩm phân phối được trong tháng nhập kho, biết rằng giá trị thành phầm dở dang cuối tháng tính được 30 triệu đồng.

8. Vào tháng đã xuất kho thành phẩm chào bán trực tiếp mang đến khách, trị giá chỉ xuất kho 150 triệu đồng.

9. Doanh thu bán hàng trong tháng 200 triệu đồng, thuế GTGT 10% là đôi mươi triệu đồng. Đã chiếm được vào chi phí gửi bank 150 triệu đồng, vào nhập quỹ tiền khía cạnh 30 triệu đồng, khách hàng còn nợ 40 triệu đồng.

10. Doanh nghiệp đã thu nợ được ở khách hàng 50 triệu vnd và đã sử dụng trả nợ chi phí vay thời gian ngắn ngân hàng.

11. Xuất kho nhờ cất hộ hàng đi bán cho công ty C, trị giá vốn thành quả xuất kho gửi cung cấp là 30 triệu đồng, trị giá chỉ bán chưa tồn tại thuế là 40 triệu đồng, thuế GTGT 10% là 4 triệu đồng.

12. Sử dụng tiền gửi ngân hàng nộp thuế vào giá thành Nhà nước 16 triệu đồng.

13.Công ty C thông báo đã nhận được mặt hàng và chưa trả chi phí số hàng trên, trị giá thanh toán 44 triệu đồng.

14. Sử dụng tiền phương diện tại quỹ đưa ra trả chi phí bán sản phẩm trong kỳ 5 triệu đồng.

15. Vào cuối tháng xác định hiệu quả kinh doanh hiểu được chi phí bán hàng và đưa ra phí quản lý doanh nghiệp phân bổ hết đến hàng cung cấp trong kỳ, các khoản lợi nhuận và giá thành đều thích hợp pháp, hợp lý; thuế suất thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp 20%.

16. Xuất quỹ tiền mặt trả lương mang đến công nhân viên cấp dưới 20 triệu đồng.

Yêu cầu:

- Lập định khoản kế toán những nghiệp vụ tài chính phát sinh;

- Mở các tài khoản kế toán, ghi số dư đầu tháng, số vạc sinh trong thời điểm tháng và tính số dư những tài khoản kế toán tài chính cuối tháng;

- Lập bảng bằng phẳng tài khoản cuối tháng

- Hãy lập bảng bằng phẳng kế toán vào cuối tháng 1/N

- Hãy lập báo cáo kết quả kinh doanh cuối mon 1/N

Hướng dẫn:

1.

Xem thêm: Mua Bán Xe Nissan Terra Máy Dầu Cũ Giá Rẻ 12/2021, Nissan Terra Cũ Giá Rẻ 12/2021

Nợ TK 133: 5 triệu

Nợ TK 152: 50 triệu

Có TK 331: 55 triệu

2.

Nợ TK 331: 70 triệu

Nợ TK 333: 40 triệu

Có TK 112: 110 triệu

3.

Nợ TK 621: 180 triệu

Nợ TK 627: 5 triệu

Có TK 152: 185 triệu

4.

Nợ TK 621: 10 triệu

Nợ TK 627: 3 triệu

Có TK 214: 13 triệu

5.

Nợ TK 622: đôi mươi triệu

Nợ TK 627: 5 triệu

Có TK 334: 25 triệu

6. Tính 23,5% các khoản trích theo tiền lương (bảo hiểm …);

Nợ TK 622: 4,7 triệu

Nợ TK 627: 1,175 triệu

Nợ TK 334: 2,625 triệu

Có TK 3383: 6,375 triệu

Có TK 3384: 1,125 triệu

Có TK 3382: 0,5 triệu

Có TK 3386: 0,5 triệu

7.

Tập đúng theo CPSXPS trong kỳ của sản phẩm:

Nợ TK 154: 228,875 triệu

Có TK 621: 190 triệu

Có TK 627: 14,175 triệu

Có TK 622: 24,7 triệu

Giá thành sản phẩm:

= CPSXDDĐK + CPSXPS vào kỳ - CPSXDDCK

= 50 + 228,875 -30 = 248,875 triệu

Hạch toán:

Nợ TK 154: 248,875 triệu

Có TK 155: 248,875 triệu

8.

Nợ TK 632: 150 triệu

Có TK 155: 150 triệu

9.

Nợ TK 131: 40 triệu

Nợ TK 112: 150 triệu

Nợ TK 111: 30 triệu

Có TK 511: 200 triệu

Có TK 333: đôi mươi triệu

10.

Nợ TK 341: 50 triệu

Có TK 131: 50 triệu

11.

*) Ghi dìm GVHB:

Nợ TK 632: 30 triệu

Có TK 157: 30 triệu

12.

Nợ TK 333: 16 triệu

Có TK 112: 16 triệu

13.

*) Ghi nhận doanh thu

Nợ TK 131: 44 triệu

Có TK 511: 40 triệu

Có TK 333: 4 triệu

14.

Nợ TK 641: 5 triệu

Có TK 111: 5 triệu

15.

a) Kết gửi doanh thu:

Nợ TK 511: 240 triệu

Có TK 911: 240 triệu

b) Kết chuyển bỏ ra phí:

Nợ TK 911: 185 triệu

Có TK 632: 180 triệu

Có TK 641: 5 triệu

c) xác định thuế TNDN phải nộp

Nợ TK 821: 11 triệu

Có TK 3334: 11 triệu

d) Kết chuyển thuế TNDN

Nợ TK 911: 11 triệu

Có TK 821: 11 triệu

e) xác minh lợi nhuận không phân phối:

Nợ TK 911: 44 triệu

Có TK 421: 44 triệu

16.

Nợ TK 334: đôi mươi triệu

Có TK 111: trăng tròn triệu

6. Bài bác tập nguyên lý kế toán chương 6

Bài tập nguyên lý kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: Trình tự kế toán quá trình mua hàng thực hiện thế nào (vẽ sơ đồ)?

Câu 2: Trình từ bỏ kế toán quy trình sản xuất thực hiện ra làm sao (vẽ sơ đồ)?

Câu 3: Trình tự kế toán tài chính quá trình bán sản phẩm thực hiện như thế nào (vẽ sơ đồ)?

Câu 4: Trình từ kế toán quá trình xác định tác dụng kinh doanh thực hiện thế nào (vẽ sơ đồ)?

Bài tập nguyên lý kế toán phần thực hành:

Bài 1: Tại công ty Y, có tài năng liệu sau: (Đơn vị tính 1.000đ).

A - Số dư đầu kỳ của những TK:

- TK chi phí sản xuất dở dang: 15.000.

Trong đó:

+ Sổ chi tiết CPSXKD dở dang SP A: 6.000.

+ Sổ chi tiết CPSXKD dở dang SP B: 9.000.

- những TK khác có số dư (xxx) hoặc không có số dư.

B - các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ:

1/ Xuất kho nguyên liệu dùng mang lại SXKD là 100.000, trong đó

- dùng cho SX SP A: 50.000.

- dùng cho SX SP B: 35.000.

- dùng cho thống trị phân xưởng: 15.000.

2/ Tính chi phí lương đề xuất trả mang lại CNV là 63.000, vào đó

- tiền lương CNSX SP A: 15.000.

- tiền lương CNSX SP B: 25.000.

- tiền lương thống trị phân xưởng: 5.000.

- chi phí lương của nhân viên bán hàng 8.000

- tiền lương của phần tử quản lý công ty lớn 10.000

3/ Trích những khoản trích theo lương theo phần trăm quy định (giả định toàn thể tiền lương là lương cơ bản).

4/ Trích KH TSCĐ sử dụng cho tiếp tế 15.000; bộ phận bán sản phẩm 12.000; phần tử quản lý doanh nghiệp lớn 11.000

5/ thời điểm cuối kỳ kết gửi hết ngân sách chi tiêu SX. Biết rằng giá cả SX chung phân chia cho từng loại SP theo chi phí lương người công nhân SX, hiểu được CPSX dở cuối kỳ

- SP A: 6.000. - SP B: 3.000.

6/ Nhập kho thành phẩm thêm vào theo chi tiêu sản xuất thực tế.

Yêu cầu:

1/ Tính toán, lập định khoản kế toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

2/ phản ảnh vào TK tổng hợp, TK chi tiết

Hướng dẫn:

*) Tính toán, lập định khoản kế toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh

1. Xuất kho NVL dùng cho SXKD:

Nợ TK 621A: 50.000

Nợ TK 621B: 35.000

Nợ TK 627: 15.000

Có TK 152: 100.000

2. Chi phí lương đề nghị trả đến CNV

Nợ TK 622A: 15.000

Nợ TK 622B: 25.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641; 8.000

Nợ TK 642: 10.000

Có Tk 334: 63.000

3. Trích những khoản trích theo lương tỷ lệ quy định (toàn bộ tiền lương là lương cơ bản)

Tính toán:

+) công nhân SXSP A: TK 622A = 15.000 x 23,5% = 3.525đ

Tương trường đoản cú ta có:

TK 622B = 5.875

TK 627 = 1.175

TK 641 = 1.880

TK 642 = 2.350

+) bạn lao động buộc phải đóng: TK 334 = 63.000 x 10,5% = 6.615

+) những khoản trích:

Tiền BHXH: TK 3383 = 63.000 x (17,5% + 8%) = 16.065

Tiền BHYT: TK 3384 = 63.000 x (3% + 1,5%) = 2.835

Tiền KPCĐ: TK 3382 = 63.000 x 2% = 1,260

Tiền BHTN: TK 3386 = 63.000 x (1% + 1%) = 1.260

Hạch toán:

Nợ

TK 622A

3.525

TK 3383

16.065

TK 622B

5.875

TK 3384

2.835

TK 627

1.175

TK 3382

1.260

TK 641

1.880

TK 3386

1.260

TK 642

2.350

  

TK 334

6.615

  

4. Trích khấu hao TSCĐ

Nợ TK 627: 15.000

Nợ TK 641: 12.000

Nợ TK 642: 11.000

Có TK 214: 38.000

5. Ta có:

TK 627

CPS: 36.175

Phân xẻ cho từng loại sản phẩm theo tiền lương công nhân sản xuất:

15.000/25.000 = 3/5

Vậy ta có:

CPSXC A: TK 627A = (36.175/8) x 3 = 13.565,625

CPSXC B: TK 627B = (36.175/8) x 5 = 22.609,375

Nhập kho

*) Tập hòa hợp CPSXPS vào kỳ của SP A:

Nợ TK 154A: 82.090,625

Có TK 621A: 50.000

Có TK 622A: 15.000 + 3.525 = 18.525

Có TK 627A: 13.565,625

Giá thành sản xuất A = CPSXDDĐK + CPSCPS trong kỳ - CPSXDDCK

= 6.000 + 82.090,625 - 6.000

= 82.090,625

*) Tập đúng theo CPSXPS trong kỳ của SP B:

Nợ TK 154B: 88.484,375

Có TK 621B: 35.000

Có TK 622B: 25.000 + 5.875 = 30.875

Có TK 627B: 22.609,375

Giá thành sản xuất B = CPSXDDĐK + CPSCPS trong kỳ - CPSXDDCK

= 9.000 + 88.484,375 - 3.000

= 94.484,375

*) đề đạt vào TK tổng hợp, TK đưa ra tiết

Bài 2: Cho tình hình tại doanh nghiệp XYZ vào thời điểm tháng 10/N như sau (đvt:1.000 đồng)

1. Xuất kho vật tư chính cho sản xuất thành phầm 85.000

2. Xuất kho một trong những công thế lao đụng phục vụ thành phần sản xuất 30.000, phục vụ bán sản phẩm 14.000 (loại phân bổ 1 lần)

3. Các túi tiền dịch vụ cài đặt ngoài vào thời điểm tháng (tiền điện, nước, năng lượng điện thoại) theo giá chưa xuất hiện thuế ship hàng cho tiếp tế 35.000, giao hàng cho bán hàng 16.000, làm chủ doanh nghiệp 42.800, thuế suất thuế giá chỉ trị ngày càng tăng 10%, toàn thể thanh toán bởi tiền mặt

4. Tính ra chi phí lương buộc phải trả của người công nhân trực tiếp thêm vào 75.000, lương nhân viên bán hàng 32.000, lương thành phần quản lý doanh nghiệp 23.000

5. Trích các khoản trích theo lương theo xác suất quy định (tỷ lệ thân lương cơ bạn dạng và lương năng suất là 2:3)

6. Trích khấu hao TSCĐ thành phần sản xuất 25.000, cỗ phận bán hàng 10.000, thành phần quản lý doanh nghiệp 8.500

7. Nhập kho thành quả 300 sản phẩm xong từ phân xưởng sản xuất

Yêu cầu:

1. Định khoản những nghiệp vụ tài chính phát sinh trong kỳ

2. Tính túi tiền sản phẩm sản xuất kết thúc trong kỳ biết giá chỉ trị thành phầm dở dang đầu kỳ là 3.000, cuối kỳ là 17.000

3. Phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán

Kết Luận:

Trên đấy là các dạng bài xích tập nguyên tắc kế toán tất cả phần thắc mắc lý thuyết cũng như phần bài xích tập thực hành, bài bác tập luyện tập để các chúng ta cũng có thể dễ dàng đọc được các phương thức làm của từng dạng bài xích tập. Chúc các chúng ta cũng có thể chinh phục bài tập nguyên tắc kế toán thành công!

Để được đào tạo chuyên nghiệp các kỹ năng và kiến thức nền móng về nguyên tắc kế toán qua những video do những kế toán trưởng đã có khá nhiều năm khiếp nghiệm chia sẻ các chúng ta có thể tham khảo >>