From Wikipedia, the miễn phí encyclopedia Jump to navigation Jump to search 2013–14 South Korean TV series My Love from the Star (Korean:별에서 온 그대; RR:Byeoreseo On Geudae; MR:Pyŏresŏ On Kŭdae; lit.You Who Came from the Stars) is a South

en.wikipedia.org


해당 내용은ES CONSULTING의 한국어 교육 프로그램 개발의 목적으로 제작되었습니다.

Bạn đang xem: You came from the stars

Nội dung này được tạo nên vớimục đích cải cách và phát triển chương trình huấn luyện tiếng Hàn của ES CONSULTING.

해당 포스팅은 개인적 학습의 목적으로는 활용이 가능하나,

상업적인 용도로 사용하기를 희망할 시에는 반드시 ES CONSULTING의 허가를 받으시길 바랍니다.

(상업적 용도의 범위 : 직, 간접적으로 해당 포스팅을 수익 창출을 위해 사용하는 모든 활동)

Bài viết này có thể được thực hiện cho mục đích học tập cá nhân

Nếu muốn sử dụng mang đến mục đích thương mại thì duy nhất định cần được sự chấp nhận của ES CONSULTING.

(Phạm vi áp dụng với mục đích thương mại:

Bất kỳ chuyển động nào mặc dù trực tiếp hoặc con gián tiếp sử dụng bài viết này nhằm kiếm tiền)

*

Cảnh 03 & 04

NGỮ PHÁP QUA PHIM - 영화 속 TOPIK 문법

-더라고()

(Cảnh 02 & 03)

Cấu trúc ngữ pháp

Ý nghĩa

Ví dụ

Ghi chú

V/A - 더라고()

Kể về một việc (sự thật) mà phiên bản thân sẽ trực tiếp làm, có tay nghề hoặc bộc lộ cảm xúc.

Xem thêm: Shop Quần Thô Nam Hàng Hiệu Đẹp, Cao Cấp, Quần Kaki Nam Công Sở Hàng Hiệu Đẹp, Cao Cấp

1. 그 노래가 참 듣기 좋더라고요.

Bài hát đó nghe thật hay.

2. 요즘 충효 씨가 공부를 참 열심히 하더라고요.

Dạo này ChungHyo chăm học thiệt ý.

Phân biệt "-더라" & "-더라고(요)"

1) -더라 hoàn toàn có thể dùng được lúc hỏi (xác nhận) còn –더라고 thì không dùng để làm hỏi được.

① 네가 그 일을 했더라? (O)

① 네가 그 일을 했더라고? (X)

**Hoặc lúc hỏi (nói) 1 mình (lẩm bẩm một mình)

① 그 노래 제목이 뭐더라? (O)

① 그 노래 제목이 뭐더라고? (X)

2) bộc lộ tôn kính

-더라 thường do đó câu ko tôn kính, còn –더라고(요) nếu tất cả (요) làm việc cuối câu thì chính là dạng tôn kính.

① 강아지가 새끼를 다섯 마리나 낳았더라요. (X)

① 강아지가 새끼를 다섯 마리나 낳았더라고요. (O)

해당 포스팅의 번역 정보를 확인하고 싶다면

아래 링크를 클릭하세요.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin cụ thể về phiên bản dịch của bài viết này,

vui lòng dấn vào links liên kết bên dưới.

hihyen.haberindunyasi.com.com/404


cỗ phim lúc này là gì? (별에서 온 그대, My Love from the Star - 2013/2014)

"느낌" 있는 영화 명장면 번역 Phân cảnh phim đặc sắc được truyền sở hữu một bí quyết “sống động” 오늘의 드라마는? Bộphimhômnaylàgì? 별에서 온 그대 MyLovefromtheStar..