TÌM ĐIỂM KHÁC BIỆT: PHÁT HIỆN

Can you find the differences‪?‬

Azur Interactive Games Limited

Được xây đắp cho ipad tablet

4,6 • 554 đánh giá Miễn phí được cho phép Mua In-App

Bạn đang xem: Tìm điểm khác biệt: phát hiện


Spot the Difference - Find Them All is a fun brain teaser trò chơi where you have to find what's different between two near-identical real photographs! Each pair has 5 differing details, & your job is khổng lồ find them all. So get focused và keep your eyes peeled, Spot the Difference - Find Them All has tons of levels to lớn beat! Just don't forget that each one is timed. But don't worry! If you're just a step away from victory but time is running out fast, just use a special hint! That's what they're there for!Why you'll love this game:· Beautiful pictures· Timed gameplay· Helpful hints· Loads of levels· Simple, intuitive interface


đơn vị phát triển, Azur Interactive Games Limited, đã cho biết rằng phương thức bảo đảm quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao hàm việc xử lý tài liệu như được diễn đạt ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem cơ chế quyền riêng biệt tư ở trong phòng phát triển.


Dữ Liệu Được dùng Để theo dõi và quan sát Bạn

tài liệu sau đây rất có thể được áp dụng để theo dõi các bạn trên các ứng dụng và trang web do những công ty không giống sở hữu:

Mục download Mã Định Danh dữ liệu Sử Dụng Chẩn Đoán dữ liệu Khác

Dữ Liệu Không link Với Bạn

dữ liệu sau đây rất có thể được thu thập nhưng không link với danh tính của bạn:

Mục thiết lập Mã Định Danh tài liệu Sử Dụng Chẩn Đoán dữ liệu Khác

Xem thêm: Chậu Xi Măng Giá Rẻ - Chậu Xi Măng Tròn Sơn Đỏ

Phương thức bảo vệ quyền riêng biệt tư hoàn toàn có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn thực hiện hoặc độ tuổi của bạn. Khám phá thêm.


tương thích iPhone Yêu ước iOS 10.0 trở lên. ipad tablet Yêu ước iPadOS 10.0 trở lên. iPod touch Yêu cầu iOS 10.0 trở lên. sản phẩm Mac Yêu ước macOS 11.0 trở lên hoặc sản phẩm công nghệ Mac bao gồm chip haberindunyasi.com M1.
ngôn từ

Tiếng Việt, Tiếng cha Lan, Tiếng người yêu Đào Nha, giờ Hindi, giờ Hàn, tiếng Indonesia, giờ đồng hồ Mã Lai, giờ đồng hồ Nga, tiếng Nhật, giờ Pháp, giờ Thái, giờ Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Trung Giản Thể, giờ Trung Phồn thể, giờ đồng hồ Tây Ban Nha, tiếng Ý, giờ đồng hồ Đức


Remove Ads 69.000đ Hint Pack 1 22.000đ Hint Pack 2 69.000đ Hint Pack 3 109.000đ Hint Pack 4 449.000đ Hint Pack 5 1.099.000đ
*