Sổ cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ tởm tế phát sinh trong từng kỳ hoặc trong từng một niên độ kế toán. Sổ cái có thể in theo tháng nếu doanh nghiệp có nhiều chứng từ phát sinh, in theo năm nếu doanh nghiệp vừa và nhỏ có ít chứng từ phát sinh hơn. Trên báo cáo tài bao gồm có bao nhiêu tài khoản tổng hợp thì cần in bấy nhiêu sổ cái.

Bạn đang xem: Mẫu sổ cái tài khoản


Mẫu sổ cái theo thông bốn 200

Đơn vị:……………………

(Ban hành theo Thông bốn số 200/2014/TT-BTC

(Dùng cho bề ngoài kế toán Nhật ký kết chung)

Năm…

Tên thông tin tài khoản …………..

Số hiệu………

Ngày, mon ghi sổChứng từDiễn giảiNhật ký kết chung

Số hiệu

Số tiền
Số hiệuNgày thángTrang sổSTT dòngTK

đối ứng

Nợ
ABCDEGH12
– Số dư đầu năm

– Số tạo ra trong tháng

– cộng số gây ra tháng

– Số dư cuối tháng

– cùng luỹ kế từ đầu quý

– Sổ này có …. Trang, đặt số từ trang số 01 cho trang ….

Xem thêm: Bảng Xếp Hạng Aff Cup 2018: Đội Tuyển Việt Nam Tạm Dẫn Đầu Bảng A

– Ngày mở sổ:…

Cách lập mẫu sổ cái theo bề ngoài nhật ký chung

Khác với sổ nhật ký tầm thường là thể hiện tổng toàn bộ các nghiệp vụ khiếp tế phát sinh. Thì đối với sổ cái lại thể hiện riêng mang đến nội dung từng tài khoản cả một chu kỳ phát sinh.

Ví dụ như hình dưới trên đây là sổ cái tài khoản 111 – tiền mặt.

*

Nội dung đầu kỳ: Thể hiện số dư tiền còn tồn lại từ năm trước chuyển sang

Bài viết liên quan