Lưu ý : Đăng cam kết tài khoản bạn sẽ chỉ là member cá nhân. Để upgrade hội viên, vui lòng contact với chúng tôi

Bạn đang xem: Công ty tnhh tân hợp thành

*

*

*
*
2348
*

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn nhà sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Xem thêm: Con Chó Bị Ong Đốt Có Sao Không? Phải Làm Sao Để Chữa? Phải Làm Sao Để Chữa

lợi nhuận (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
con số nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi tức đầu tư trên tổng gia tài
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ download
*

Tập đoàn Đông Dương vinh dự đạt thiết bị 59 trong đứng top 500 công ty tăng trưởng nhanh nhất có thể Việt nam giới năm 2022


Việt Thuận Group từ bỏ hào là doanh nghiệp tiên phong hàng đầu ngành vận tải đường thủy nội địa tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam.


Tên Doanh nghiệp: công ty cổ phần báo cáo Đánh giá việt nam (Vietnam Report JSC)

Người phụ trách quản lí nội dung: Vũ Đăng Vinh