CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC 9


Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa

20 chăm đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa lớp 9 tổng vừa lòng kiến thức các dạng bài tập cách thức giải và một vài bài tập áp dụng của các chuyên đề hóa học giành riêng cho việc bồi dưỡng học sinh xuất sắc như: dãy chuyển động hóa học tập của kim loại, xác định công thức hóa học, axit chức năng với bazơ... . Hi vọng tài liệu giúp ích cho chúng ta học sinh trong quy trình ôn luyện tổng vừa lòng kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo.Tài liệu tu dưỡng HS tốt môn Hóa lớp 9Tài liệu bồi dưỡng học sinh tốt Hóa lớp 9 phần hữu cơ

CHUYÊN ĐỀ 1: DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI.

Bạn đang xem: Chuyên đề hóa học 9

Ý nghĩa:
Bài 2: Hoà tan trọn vẹn 3,22g các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe, Mg và Zn bởi một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, nhận được 1,344 lit hiđro (ở đktc) cùng dung dịch chứa m gam muối. Tính m?Hướng dẫn giải:PTHH chung: M + H2SO4 → MSO4 + H2nH2SO4 = nH2 = 1.344/22,4 = 0,06 molÁp dụng định nguyên lý BTKL ta có:mMuối = mX + mH2SO4 - mH2 = 3,22 + 98 * 0,06 - 2 * 0,06 = 8,98gBài 3: tất cả 2 lá sắt trọng lượng bằng nhau và bởi 11,2g. Một lá cho chức năng hết với khí clo, một lá dìm trong hỗn hợp HCl dư. Tính cân nặng sắt clorua thu được.Hướng dẫn giải:PTHH:2Fe + 3Cl2
*
2FeCl3 (1)Fe + 2HCl
*
FeCl2 + H2 (2)Theo phương trình (1,2) ta có:
*
;
*
Số mol muối hạt thu được ở hai phản ứng trên bằng nhau nhưng khối lượng mol phân tử của FeCl3 to hơn nên cân nặng lớn hơn.mFeCl = 127 . 0,2 = 25,4g , mFeCl = 162,5 . 0,2 = 32,5gBài 4: Hoà tan tất cả hổn hợp 2 muối hạt Cacbonnat sắt kẽm kim loại hoá trị 2 và 3 bởi dung dịch HCl dư thu được hỗn hợp A cùng 0,672 lít khí (đktc). Hỏi cô cạn hỗn hợp A thu được từng nào gam muối không giống nhau?Bài giải:Gọi 2 sắt kẽm kim loại hoá trị II với III theo lần lượt là X cùng Y ta tất cả phương trình phản nghịch ứng:XCO3 + 2HCl → XCl2 + CO2 + H2O (1)Y2(CO3)3 + 6HCl -> 2YCl3 + 3CO2 + 3H2O (2).Số mol CO2 bay ra (đktc) sống phương trình 1 với 2 là:l
*
Theo phương trình phản bội ứng 1 cùng 2 ta thấy số mol CO2 bằng số mol H2O.nH2O = nCO2 = 0,03 molvà nHCl = 0,032 = 0,06 molNhư vậy khối lượng HCl sẽ phản ứng là:mHCl = 0,06 . 36,5 = 2,19 gamGọi x là trọng lượng muối khan ( mXCl2 + mYCl3)Theo định luật pháp bảo toàn trọng lượng ta có:10 + 2,19 = x + 44 . 0,03 + 18. 0,03=> x = 10,33 gamBài toán 2: cho 7,8 gam hỗn hợp kim loại Al với Mg tác dụng với HCl thu được 8,96 lít H2 (ở đktc). Hỏi khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối bột khan.

Xem thêm: Các Hãng Bút Ký Nổi Tiếng Nhất Thế Giới, 10 Thương Hiệu Bút Máy Nổi Tiếng Nhất Thế Giới

Bài giải: Ta tất cả phương trình bội phản ứng như sau:
Mg + 2HCl → MgCl2 + H2­2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2­Số mol H2 nhận được là:nH2 = 8,96/22,4 = 0,4 molTheo (1, 2) ta thấy số mol HCl gấp 2 lần số mol H2Nên: Số mol gia nhập phản ứng là:nHCl = 2 . 0,4 = 0,8 molSố mol (số mol nguyên tử) tạo thành muối cũng chính thông qua số mol HCl bằng 0,8 mol. Vậy khối lượng Clo tham gia phản ứng:mCl = 35,5 . 0,8 = 28,4 gamVậy khối lượng muối khan nhận được là:7,8 + 28,4 = 36,2 gam

3. PHƯƠNG PHÁP TĂNG, GIẢM KHỐI LƯỢNG.

a/ Nguyên tắc:So sánh trọng lượng của hóa học cần khẳng định với hóa học mà trả thiết cho thấy thêm lượng của nó, nhằm từ trọng lượng tăng hay sút này, kết hợp với quan hệ tỉ lệ thành phần mol giữa 2 chất này mà giải quyết và xử lý yêu cầu đặt ra.b/ Phạm vị sử dụng:Đối với các bài toán bội nghịch ứng xẩy ra thuộc phản ứng phân huỷ, phản nghịch ứng giữa kim loại mạnh, không tan nội địa đẩy kim loại yếu ra khỏi dung sịch muối bội nghịch ứng, ...Đặc biệt khi chưa biết rõ bội phản ứng xẩy ra là trả toàn hay là không thì câu hỏi sử dụng phương pháp này càng dễ dàng và đơn giản hoá các bài toán hơn.Bài 1: Nhúng một thanh sắt và một thanh kẽm vào và một cốc đựng 500 ml hỗn hợp CuSO4. Sau một thời hạn lấy nhì thanh kim loại thoát khỏi cốc thì từng thanh bao gồm thêm Cu bám vào, trọng lượng dung dịch trong ly bị giảm mất 0,22g. Trong dung dịch sau bội nghịch ứng, độ đậm đặc mol của ZnSO4 cấp 2,5 lần độ đậm đặc mol của FeSO4. Thêm dung dịch NaOH dư vào cốc, lọc lấy kết tủa rồi nung ngoại trừ không khí đến cân nặng không thay đổi , thu được 14,5g chất rắn. Số gam Cu bám dính trên mỗi thanh kim loại và mật độ mol của dung dịch CuSO4 ban đầu là bao nhiêu?Hướng dẫn giải:PTHHFe + CuSO4 → FeSO4 + Cu ( 1 )Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu ( 2 )Gọi a là số mol của FeSO4Vì thể tích hỗn hợp xem như không vậy đổi. Vì vậy tỉ lệ về nồng độ mol của các chất trong dung dịch cũng chính là tỉ lệ về số mol.Theo bài bác ra: centimet ZnSO4 = 2,5 cm FeSO4 phải ta có: nZnSO4 = 2,5 nFeSO4Khối lượng thanh sắt tăng: (64 - 56)a = 8a (g)Khối lượng thanh kẽm giảm: (65 - 64)2,5a = 2,5a (g)Khối lượng của hai thanh sắt kẽm kim loại tăng: 8a - 2,5a = 5,5a (g)Mà thực tế bài đến là: 0,22gTa có: 5,5a = 0,22 a = 0,04 (mol)Vậy cân nặng Cu dính trên thanh fe là: 64 . 0,04 = 2,56 (g)và trọng lượng Cu còn trên thanh kẽm là: 64 . 2,5. 0,04 = 6,4 (g)Dung dịch sau phản nghịch ứng 1 và 2 có: FeSO4, ZnSO4 cùng CuSO4 (nếu có)Ta có sơ đồ phản ứng:FeSO4
*
Fe(OH)2
*
1/2Fe2O3a a (mol) a/2mFe2O3 = 160 . 0,04. A/2 = 3,2 (g)tCuSO4
*
Cu(OH)2
*
CuOb b b (mol)mCuO = 80b = 14,5 - 3,2 = 11,3 (g) => b = 0,14125 (mol)