Xe cá thể chính chủ. Lịch sử hào hùng bảo dưỡng hãng đầy đủ. Xe cộ đẹp, vẫn lên đầy đủ đồ chơi: màn hình androi, cam hành trình, cam lùi, cam cặp lề... Giá bán 370t. Bán ra cho người dùng, ko tiếp thầy thợ trừ khi nhờ vào xem xe...