*

Main menu

ra mắt Việt nam Tổng Lãnh sự quán Tổng lãnh sự Nguyễn Hồng Hà thủ tục Lãnh sự tin tức quan lại hệ tuy vậy phương hợp tác Đầu tư hòa hợp tác dịch vụ thương mại cộng đồng người việt nam tương tác
*


Tiếng Việt

Tiếng Việt

*

日本語

*

English


*


CÁC HIỆP ĐỊNH GIỮA VIỆT nam giới VÀ NHẬT BẢN

 

- các Hiệp định vay ODA thường niên (từ 1992)

- Hiệp định mặt hàng không (5/1994) 

- hiệp định tránh tấn công thuế nhì lần (9/1995) 

- Hiệp định bắt tay hợp tác kỹ thuật (10/1998)

- hiệp nghị khuyến khích với bảo hộ chi tiêu (12/2004)

- Hiệp định hợp tác và ký kết khoa học và technology (8/2006)

 

CÁC TUYÊN BỐ phổ biến GIỮA VIỆT phái nam VÀ NHẬT BẢN

- Tuyên cha chung thân hai bộ trưởng Ngoại giao “vươn cho tới tầm cao new của mối quan hệ đối tác bền vững” 7/2004.

Bạn đang xem: Việt nam và nhật bản

- Tuyên cha chung giữa hai Thủ tướng Việt Nam-Nhật bạn dạng “hướng tới quan liêu hệ đối tác chiến lược vì tự do và phồn vinh nghỉ ngơi Châu Á” 10/2006.

- Tuyên ba chung làm sâu sắc hơn quan hệ vn và Nhật phiên bản và chương trình hợp tác hướng đến quan hệ đối tác chiến lược (11/2007).

- Tuyên ba chung về “Quan hệ đối tác doanh nghiệp chiến lược vì tự do và phồn vinh sống Châu Á” (2009).

- Tuyên cha chung vn - Nhật bản về phát triển toàn vẹn quan hệ đối tác doanh nghiệp chiến lược vì tự do và phồn vinh làm việc Châu Á (10/2010).

Xem thêm: Quá Trình Hình Ảnh Quả Tim Người, Những Điều Ít Biết Về Quả Tim Người

- Tuyên cha chung “triển khai hành vi trong kích thước quan hệ đối tác chiến lược vì độc lập và phồn vinh sống Châu Á giữa vn và Nhật Bản” (10/2011).

- Tuyên tía chung vn - Nhật bạn dạng về quan hệ Đối tác kế hoạch sâu rộng vì tự do và phồn vinh sinh hoạt Châu Á (3/2014).

*

- Tuyên bố về Tầm nhìn tổng thể quan hệ Việt Nam-Nhật bạn dạng (9/2015)

*

- Tuyên ba chung về vấn đề làm thâm thúy hơn quan hệ tình dục Đối tác kế hoạch sâu rộng vn - Nhật phiên bản (6/2017).

- Tuyên bố chung nước ta - Nhật phiên bản nhân chuyến thăm cung cấp Nhà nước cho tới Nhật bản của chủ tịch nước cùng hòa thôn hội công ty nghĩa nước ta (5/2018)./.