Mời những em học sinh tham khảo tư liệu Ôn tập đồ Lý 12 Chương 2do Học247 tổng hợp cùng biên soạn dưới đây để bọn họ cùng khối hệ thống lại toàn thể kiến thức vẫn học trong chương Sóng cơ học. Tài liệutóm lược đầy đủvà cụ thể các câu chữ trọng tâm, bám sát đít với chuẩn kiến thức của cục GD với ĐT, gồm những phần sơ đồ tư duy hệ thống hóa con kiến thức, các bài tập minh họa tuyệt và bổ ích nhằm giúp những em tập luyện và nâng cấp kĩ năng giải bài bác tập. ở kề bên đó, Học247 còn cung ứng cho những em nội dung những bài giảng lý thuyết, lý giải giải bài tập, đề thi trắc nghiệm online hoàn toàn miễn giá thành và một hệ thống tư liệu tham khảo, đề thi bình chọn từ các trường trung học phổ thông được đọc và soạn rất quý giá và hóa học lượng, qua đó những em vừa rất có thể làm bài xích thi trực tiếp bên trên hệ thống, vừacó thể thiết lập file về nhằm ôn luyện mọi lúc phần đa nơi, review được năng lực của bản thân mình. Hy vọng rằng đây sẽ là một trong những tài liệu bổ ích trong quá trình học tập của các em.

Bạn đang xem: Vật lý 12 chương 2


AMBIENT

Đề cưng cửng Ôn tập vật dụng Lý 12 Chương 2

A. Bắt tắt lý thuyết

*

1. Sóng cơ với sự truyền sóng cơ

1.1. Sóng cơ - Định nghĩa- phân loại

+ Sóng cơ là phần đa dao động lan truyền trong môi trường xung quanh .

+ khi sóng cơ truyền đi chỉ có pha xấp xỉ của các phần tử vật chất lan truyền còn các thành phần vật hóa học thì giao động xung quanh vị trí thăng bằng cố định.

+ Sóng ngang là sóng trong số ấy các bộ phận của môi trường xung quanh dao cồn theo phương vuông góc cùng với phương truyền sóng. Ví dụ: sóng cùng bề mặt nước, sóng trên gai dây cao su.

+ Sóng dọc là sóng trong những số ấy các bộ phận của môi trường thiên nhiên dao hễ theo phương trùng cùng với phương truyền sóng.

Ví dụ: sóng âm, sóng bên trên một lò xo.

1.2. Các đặc trưng của một sóng hình sin

+ Biên độ của sóng A: là biên độ dao động của một trong những phần tử của môi trường xung quanh có sóng truyền qua.

+ Chu kỳ sóng T: là chu kỳ dao động của một trong những phần tử của môi trường sóng truyền qua.

+ Tần số f: là đại lượng nghịch hòn đảo của chu kỳ luân hồi sóng: f = 1/T

+ Tốc độ truyền sóng v : là tốc độ lan truyền dao rượu cồn trong môi trường xung quanh .

+ Bước sóng l: là quảng đường cơ mà sóng truyền được vào một chu kỳ.

(lambda )= vT = v/f.

+Bước sóng (lambda ) cũng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau duy nhất trên phương truyền sóng xê dịch cùng pha.

+Khoảng bí quyết giữa hai điểm ngay sát nhau duy nhất trên phương truyền sóng mà xấp xỉ ngược pha là (fraclambda 2).

+Khoảng phương pháp giữa nhị điểm gần nhau duy nhất trên phương truyền sóng mà giao động vuông trộn là (fraclambda 4).

+Khoảng phương pháp giữa hai điểm bất kỳ trên phương truyền sóng mà dao động cùng pha là: k(lambda ).

+Khoảng biện pháp giữa nhì điểm ngẫu nhiên trên phương truyền sóng mà giao động ngược pha là: (2k+1)(fraclambda 2).

+Lưu ý: giữa n đỉnh (ngọn) sóng gồm (n - 1) cách sóng.

*

1.3. Phương trình sóng:

*

a. Tại mối cung cấp O: uO =Aocos(wt)

b. Trên M bên trên phương truyền sóng:

uM=AMcosw(t- Dt)

c. Tổng quát: Tại điểm O: uO = Acos(wt + j).

d.

Xem thêm: Độc Giả Và Nhân Vật Chính Đích Thị Là Chân Tình Tập 2, Độc Giả Và Nhân Vật Chính Đích Thị Là Chân Tình

Độ lệch pha giữa nhị điểm bí quyết nguồn một khoảng xM, xN:

(Delta varphi _MN = omega fracx_N - x_Mv = 2pi fracx_N - x_Mlambda )

+Nếu 2 điểm M cùng N dao động cùng trộn thì:

(Delta varphi _MN = 2kpi 2pi fracx_N - x_Mlambda = 2kpi x_N - x_M = klambda ). ( k (in )Z )

+Nếu 2 điểm M với N xê dịch ngược trộn thì:

(Delta varphi _MN = (2k + 1)pi 2pi fracx_N - x_Mlambda = (2k + 1)pi x_N - x_M = (2k + 1)fraclambda 2). ( k (in )Z )

+Nếu 2 điểm M với N dao động vuông trộn thì:

(Delta varphi _MN = (2k + 1)fracpi 2 2pi fracx_N - x_Mlambda = (2k + 1)fracpi 2 x_N - x_M = (2k + 1)fraclambda 4). ( k (in )Z )

-Nếu 2 điểm M cùng N nằm tại một phương truyền sóng và bí quyết nhau một khoảng tầm x thì: (Delta varphi = omega fracxv = 2pi fracxlambda )

- Vậy 2 điểm M cùng N trên phương truyền sóng sẽ:

+ xê dịch cùng trộn khi: d = k(lambda )

+ giao động ngược pha khi: d = (2k + (lambda ))(fraclambda 2)

+ xê dịch vuông trộn khi: d = (2k + (lambda ))(fraclambda 4)

cùng với k = 0, ±1, ±2 ...

e. Trong hiện tượng kỳ lạ truyền sóng trên sợi dây, dây được kích thích xê dịch bởi nam châm điện cùng với tần số dòng điện là f thì tần số dao động của dây là 2f.

2. Giao sứt sóng

2.1. Điều kiện để sở hữu giao thoa:

Hai sóng là nhị sóng kết hợp có nghĩa là hai sóng cùng tần số và gồm độ lệch pha không đổi theo thời gian (hoặc nhì sóng thuộc pha).

2.2. Lý thuyết giao thoa:

Giao quẹt của nhì sóng vạc ra từ nhì nguồn sóng phối hợp S1, S2 phương pháp nhau một khoảng tầm l:

*

(u_1 = mAcos(2pi ft + varphi _1))và (u_2M = mAcos(2pi ft - 2pi fracd_2lambda + varphi _2))

+Phương trình sóng tại M bởi vì hai sóng từ nhị nguồn truyền tới:

(u_1M = mAcos(2pi ft - 2pi fracd_1lambda + varphi _1))và (u_2M = mAcos(2pi ft - 2pi fracd_2lambda + varphi _2))

+Phương trình giao thoa sóng trên M: uM = u1M + u2M

(u_M = 2Ac mosleft< pi fracd_1 - d_2lambda + fracDelta varphi 2 ight>c mosleft< 2pi ft - pi fracd_1 + d_2lambda + fracvarphi _1 + varphi _22 ight>)

+Biên độ giao động tại M: (A_M = 2Aleft| c mosleft( pi fracd_1 - d_2lambda + fracDelta varphi 2 ight) ight|)với (Delta varphi = varphi _2 - varphi _1)

* Số cực đại: (- fracllambda + fracDelta varphi 2pi 2.4. Nhì nguồn xê dịch cùng pha ( (Delta varphi = varphi _1 - varphi _2 = 0)hoặc 2kp)

+ Độ lệch pha của hai sóng yếu tố tại M:(Delta phi = frac2pi lambda left( d_2 - d_1 ight))

+ Biên độ sóng tổng hợp: AM =2.A.(left| cos fracpi lambda cdot left( d_2 - d_1 ight) ight|)

+ Số đường xấp xỉ với Amax với Amin :

Số đường xê dịch với Amax (luôn là số lẻ) là số giá trị của k vừa lòng điều kiện

(không tính nhị nguồn):

* Số Cực đại: (- fracllambda min (luôn là số chẵn) là số cực hiếm của k thỏa mãn điều kiện

(không tính hai nguồn):

* Số Cực tiểu: (- fracllambda - frac12 2.5. Nhì nguồn giao động ngược pha:((Delta varphi = varphi _1 - varphi _2 = pi ))

*

* Điểm xê dịch cực đại: d1 – d2 = (2k+1)(k (in )Z)

Số mặt đường hoặc số điểm dao động cực đại (không tính hai nguồn):

(- fracllambda - frac12 1 – d2 = kl(k (in )Z)

Số đường hoặc số điểm xê dịch cực tiểu (không tính nhì nguồn):

( - fracllambda 3.Sóng dừng

- Định Nghĩa: Sóng giới hạn là sóng có những nút(điểm luôn đứng yên) và những bụng (biên độ giao động cực đại) thắt chặt và cố định trong không gian

- Nguyên nhân: Sóng giới hạn là kết quả của sự giao thoa thân sóng tới cùng sóng phản nghịch xạ, khi sóng tới và sóng sự phản xạ truyền theo cùng một phương.

3.1. Một trong những chú ý

* Đầu cố định hoặc đầu dao động nhỏ tuổi là nút sóng. Đầu tự do là bụng sóng

* nhị điểm đối xứng với nhau qua nút sóng luôn dao hễ ngược pha.

* nhì điểm đối xứng với nhau qua bụng sóng luôn dao đụng cùng pha.

* những điểm bên trên dây đều dao động với biên độ không đổi ⇒ năng lượng không truyền đi

* Bề rông 1 bụng là 4A, A là biên độ sóng tới hoặc sóng phản xạ.

* Khoảng thời gian giữa hai lần gai dây căng ngang (các thành phần đi qua VTCB) là nửa chu kỳ.

3.2. Điều kiện để sở hữu sóng dừng trên sợi dây khá dài l:

*

* nhì đầu là nút sóng: (l = kfraclambda 2 m (k in N^*))

Số bụng sóng = số bó sóng = k; Số nút sóng = k + 1

Một đầu là nút sóng còn một đầu là bụng sóng:

(l = (2k + 1)fraclambda 4 m (k in N))

Số bó (bụng) sóng= k; Số bụng sóng = số nút sóng = k + 1

3.3. Đặc điểm của sóng dừng:

*

-Khoảng phương pháp giữa 2 nút hoặc 2 bụng cạnh bên là (fraclambda 2).

-Khoảng bí quyết giữa nút cùng bụng cạnh bên là (fraclambda 4).

-Khoảng phương pháp giữa hai nút (bụng, múi) sóng ngẫu nhiên là : k.(fraclambda 2).

3.4. Phương trình sóng giới hạn trên gai dây (đầu P cố định và thắt chặt hoặc dao động bé dại là nút sóng)

* Đầu Q cố định và thắt chặt (nút sóng):

Phương trình sóng tới với sóng bức xạ tại Q: (u_B = Ac mos2pi ft)và (u"_B = - Ac mos2pi ft = Ac mos(2pi ft - pi ))

Phương trình sóng tới cùng sóng phản xạ tại M bí quyết Q một khoảng chừng d là:

(u_M = Ac mos(2pi ft + 2pi fracdlambda ))và (u"_M = Ac mos(2pi ft - 2pi fracdlambda - pi ))

Phương trình sóng giới hạn tại M: (u_M = u_M + u"_M)

(u_M = 2Ac mos(2pi fracdlambda + fracpi 2)c mos(2pi ft - fracpi 2) = 2A msin(2pi fracdlambda )c mos(2pi ft + fracpi 2))

Biên độ xấp xỉ của bộ phận tại M: (A_M = 2Aleft| c mos(2pi fracdlambda + fracpi 2) ight| = 2Aleft| msin(2pi fracdlambda ) ight|)

* Đầu Q thoải mái (bụng sóng):

Phương trình sóng tới cùng sóng bức xạ tại Q: (u_B = u"_B = Ac mos2pi ft)

Phương trình sóng tới cùng sóng sự phản xạ tại M bí quyết Q một khoảng tầm d là:

(u_M = Ac mos(2pi ft + 2pi fracdlambda ))và (u"_M = Ac mos(2pi ft - 2pi fracdlambda ))

Phương trình sóng dừng tại M: (u_M = u_M + u"_M); (u_M = 2Ac mos(2pi fracdlambda )c mos(2pi ft))

Biên độ xấp xỉ của bộ phận tại M: (A_M = 2Aleft| mcos(2pi fracdlambda ) ight|)

Lưu ý: * với x là khoảng cách từ M mang đến đầu nút sóng thì biên độ: (A_M = 2Aleft| msin(2pi fracxlambda ) ight|)

* với x là khoảng cách từ M đến đầu bụng sóng thì biên độ: (A_M = 2Aleft| mcos(2pi fracxlambda ) ight|)

4. Sóng âm

4.1. Sóng âm:

Sóng âm là hầu hết sóng cơ truyền trong môi trường xung quanh khí, lỏng, rắn.Tần số của sóng âm là tần số âm.

+Âm nghe được có tần số từ 16Hz đến 20000Hz và gây ra cảm giác âm vào tai con người.

+Hạ âm : gần như sóng cơ học tập tần số nhỏ hơn 16Hz gọi là sóng hạ âm, tai bạn không nghe được

+Siêu âm :Những sóng cơ học tần số lớn hơn 20000Hz call là sóng khôn cùng âm , tai bạn không nghe được.

4.2. Các đặc tính vật dụng lý của âm

a. Tần số âm: Tần số của của sóng âm cũng là tần số âm .

b. độ mạnh âm: ( mI = frac mW mtS m = frac mP mS)

Cường độ âm ở 1 điểm cách nguồn một quãng R: ( mI = frac mP4pi R^2)

với W (J), phường (W) là năng lượng, hiệu suất phát âm của nguồn.S (m2) là diện tích mặt vuông góc cùng với phương truyền âm (với sóng cầu thì S là diện tích s mặt cầu S=4πR2)

+ Mức độ mạnh âm:

(L(B) = lgfracII_0)Hoặc (L(dB) = 10.lgfracII_0)

=> (L_2 - L_1 = lgfracI_2I_0 - lgfracI_1I_0 = lgfracI_2I_1 fracI_2I_1 = 10^L_2 - L_1)

Với I0 = 10-12 W/m2 điện thoại tư vấn là độ mạnh âm chuẩn chỉnh ở f = 1000Hz

Đơn vị của mức cường độ âm là Ben (B), hay được sử dụng đềxiben (dB): 1B = 10dB.

c.Âm cơ phiên bản và hoạ âm: Sóng âm vị một nhạc cố kỉnh phát ra là tổng hợp của nhiều sóng âm phát ra cùng một lúc. Các sóng này có tần số là f, 2f, 3f, ….Âm gồm tần số f là hoạ âm cơ bản, những âm gồm tần số 2f, 3f, … là các hoạ âm vật dụng 2, máy 3, …. Tập hợp những hoạ âm tạo thành phổ của nhạc âm nói trên

-Đồ thị xấp xỉ âm: của cùng một nhạc âm do những nhạc cụ khác nhau phát ra thì trọn vẹn khác nhau.

4.3. Những nguồn âm thường xuyên gặp:

+Dây đàn: Tần số do lũ phát ra (hai đầu dây thắt chặt và cố định ⇒ nhì đầu là nút sóng)

+Ống sáo: Tần số bởi vì ống sáo vạc ra (một đầu bao bọc kín (nút sóng), một đầu để hở (bụng sóng)