Schneider Mini Pragma Series

Danh sách các loại tủ điện thường thực hiện của SchneiderMã sản phẩmSố moduleKích thướcKiểu
MIP221044150x252x98mmTủ âm tường - cửa trắng
MIP221066186x252x98mmTủ âm tường - cửa trắng
MIP221088222x252x98mmTủ âm tường - cửa trắng
MIP2211212294x252x98mmTủ âm tường - cửa trắng
MIP2211818402x252x98mmTủ âm tường - cửa trắng
MIP2221224294x377x98mmTủ âm tường - cửa trắng
MIP2231236294x502x98mmTủ âm tường - cửa trắng
MIP22104T4150x252x98mmTủ âm tường - cửa mờ
MIP22106T6186x252x98mmTủ âm tường - cửa ngõ mờ
MIP22108T8222x252x98mmTủ âm tường - cửa ngõ mờ
MIP22112T12294x252x98mmTủ âm tường - cửa ngõ mờ
MIP22118T18402x252x98mmTủ âm tường - cửa ngõ mờ
MIP22212T24294x377x98mmTủ âm tường - cửa mờ
MIP22312T36294x502x98mmTủ âm tường - cửa ngõ mờ
MIP121044150x252x98mmTủ nổi - cửa trắng
MIP121066186x252x98mmTủ nổi - cửa trắng
MIP121088222x252x98mmTủ nổi - cửa ngõ trắng
MIP1211212294x252x98mmTủ nổi - cửa ngõ trắng
MIP1211818402x252x98mmTủ nổi - cửa ngõ trắng
MIP1221224294x377x98mmTủ nổi - cửa ngõ trắng
MIP1231236294x502x98mmTủ nổi - cửa ngõ trắng
MIP12104T4150x252x98mmTủ nổi - cửa ngõ mờ
MIP12106T6186x252x98mmTủ nổi - cửa mờ
MIP12108T8222x252x98mmTủ nổi - cửa ngõ mờ
MIP12112T12294x252x98mmTủ nổi - cửa mờ
MIP12118T18402x252x98mmTủ nổi - cửa ngõ mờ
MIP12212T24294x377x98mmTủ nổi - cửa mờ
MIP12312T36294x502x98mmTủ nổi - cửa mờ
EZ9E108S2F8208x222x92mmTủ âm tường - cửa ngõ trong
EZ9E112S2F12280x222x92mmTủ âm tường - cửa trong
EZ9E118S2F18398x252x102mmTủ âm tường - cửa ngõ trong
EZ9E212S2F24300x345x100mmTủ âm tường - cửa ngõ trong
EZ9E312S2F36300x470x103mmTủ âm tường - cửa ngõ trong
A9HESN044221x244x98mmTủ âm tường - cửa sắt
A9HESN066257x244x98mmTủ âm tường - cửa ngõ sắt
A9HESN088293x244x98mmTủ âm tường - cửa sắt
A9HESN1212365x244x98mmTủ âm tường - cửa ngõ sắt
A9HESN1616437x244x98mmTủ âm tường - cửa ngõ sắt

Thông tin xẻ sung

Thương hiệu

Schneider

Bài viết liên quan