❌ lưu lại ý: tất cả tranh được buôn bán là cỗ kit tranh handmade mua về từ bỏ làm, chưa phải tranh thành phẩm: ➡️ hướng dẫn thêu tranh chữ thập➡️ chỉ dẫn làm tranh đính thêm đá