haberindunyasi.com xin được gửi đến bạn đọc tuyển tập 1000 câu hỏi trắc nghiệm giáo dục đào tạo công dân lớp 10 chọn lọc, có đáp án với các thắc mắc được soạn theo bài bác học vừa đủ các mức độ: dấn biết, thông hiểu, vận dụng, áp dụng cao giúp bạn học xuất sắc môn GDCD 10.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm công dân 10

*

Mục lục câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10

(mới) Bộ thắc mắc trắc nghiệm GDCD lớp 10 có đáp án năm 2021

Phần 1: Công dân với bài toán hình thành quả đât quan, phương pháp luận khoa học

Phần 2: Công dân cùng với đạo đức

Trắc nghiệm GDCD 10 bài xích 1 (có đáp án)

Câu 1: Đối tượng nghiên cứu và phân tích của Triết học tập Mác – Lênin là:

A.Những vụ việc chung nhất, phổ cập nhất của cố gắng giới.

B.Những vấn đề quan trọng của thế giới đương đại.

C.Những vấn đề quan trọng của xã hội.

D.Những sự việc khoa học xã hội

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 2: Định nghĩa làm sao dưới đấy là đúng về Triết học?

A.Triết học là khoa học phân tích về ráng giới, về vị trí của con bạn trong thế giới.

B.Triết học là khoa học nghiên cứu về địa chỉ của con bạn trong nắm giới.

C.Triết học là khối hệ thống các quan điểm lí luận thông thường nhất về quả đât và địa chỉ của con bạn trong nhân loại đó.

D.Triết học là hệ thống các cách nhìn chung tuyệt nhất về tự nhiên, thôn hội và tư duy.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 3: Sự phát triển của loài fan là đối tượng nghiên cứu vớt của:

A.Môn làng mạc hội học.

B.Môn định kỳ sử.

C.Môn chủ yếu trị học.

D.Môn Sinh học.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 4: Sự phát triển và sinh trưởng của các loài sinh đồ trong quả đât tự nhiên là đối tượng người tiêu dùng nghiên cứu của bộ môn kỹ thuật nào bên dưới đây?

A.Toán học.B.Sinh học.

C.Hóa học.D.Xã hội học.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 5: ngôn từ nào dưới đó là đối tượng phân tích của Hóa học?

A.Sự cấu tạo chất với sự biến hóa các chất.

B.Sự phân chia, phân giải của các chất hóa học.

C.Sự phân tách bóc các chất hóa học.

D.Sự hóa hợp những chất hóa học.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 6: khối hệ thống các ý kiến lí luận chung nhất về trái đất và địa điểm con tín đồ trong quả đât là ngôn từ của:

A.Lí luận Mác – Lênin.

B.Triết học.

C.Chính trị học.

D.Xã hội học.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 7: Nội dung tiếp sau đây không thuộc kiến thức và kỹ năng Triết học?

A.Thế giới tồn tại khách hàng quan.

B.Mọi sự đồ dùng hiện tượng luôn luôn luôn vận động.

C.Giới tự nhiên và thoải mái là cái sẵn có.

D.Kim loại tất cả tính dẫn điện.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 8: khẳng định nào dưới đấy là đúng?

A.Triết học là khoa học của những khoa học.

B.Triết học là một môn khoa học.

C.Triết học là khoa học tổng hợp.

D.Triết học tập là khoa học trừu tượng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 9: Triết học có vai trò nào dưới đây đối với chuyển động nhận thức và chuyển động thực tiễn của nhỏ người?

A.Vai trò reviews và cải tạo trái đất đương đại.

B.Vai trò quả đât quan và cách thức đánh giá.

C.Vai trò kim chỉ nan và cách thức luận.

D.Vai trò nhân loại quan và phương thức luận chung.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 10. toàn thể những cách nhìn và ý thức định hướng buổi giao lưu của con bạn trong cuộc sống gọi là

A.Quan niệm sinh sống của bé người.

B.Cách sinh sống của con người.

C.Thế giới quan.

D.Lối sinh sống của bé người.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Trắc nghiệm GDCD 10 bài xích 3 (có đáp án)

Câu 1: di chuyển là mọi sự biến hóa nói chung của những sự vật, hiện tượng trong

A.Giới tự nhiên và bốn duy.

B.Giới thoải mái và tự nhiên và cuộc sống xã hội

C.Thế giới khách quan và xã hội.

D.Đời sống làng mạc hội và bốn duy.

Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Anh 7 Thí Điểm, Tiếng Anh Lớp 7 Mới, Tổng Hợp Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Cả Năm

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 2: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy thiết bị biện chứng, chủ ý nào dưới đó là đúng?

A.Mọi sự chuyển đổi của sự vật hiện tượng lạ là khách hàng quan.

B.Mọi sự biến hóa đều là trợ thời thời.

C.Mọi sự chuyển đổi của sự vật, hiện tại tượng xuất phát điểm từ ý thức của bé người.

D.Mọi sự vật, hiện tượng kỳ lạ không đổi thay đổi.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 3: Theo ý kiến của chủ nghĩa duy trang bị biện chứng, cách tân và phát triển theo khunh hướng vận động nào bên dưới đây?

A.Ngắt quãng.B.Thụt lùi.

C.Tuần hoàn.D.Tiến lên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 4: hình thức vận động nào tiếp sau đây là cao nhất và phức hợp nhất?

A.Vận hộp động cơ học.B.Vận động vật hoang dã lí

C.Vận rượu cồn hóa học

D.Vận rượu cồn xã hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 5: phẳng phiu động và thông qua vận động, sự vật hiện tượng đã biểu hiện đặc tính nào bên dưới đây?

A.Phong phú với đa dạng.

B.Khái quát với cơ bản.

C.Vận rượu cồn và cách tân và phát triển không ngừng

D.Phổ vươn lên là và đa dạng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 6: Ý kiến nào tiếp sau đây về chuyên chở là ko đúng?

A.Vận hễ là trực thuộc tính vốn có, là thủ tục tồn tại của sự vật, hiện tại tượng.

B.Vận đụng là phần đông sự phát triển thành đổ nói chung của các sự vật hiện tượng trong thoải mái và tự nhiên và cuộc sống xã hội.

C.Triết học Mác – Lênin tổng quan có năm hình thức vận rượu cồn cơ bạn dạng trong trái đất vật chất.

D.Trong nhân loại vật chất gồm có sự vật, hiện tượng kỳ lạ không chuyển vận và phát triển.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 7: ngôn từ nào tiếp sau đây thể hiện vẻ ngoài vận hộp động cơ học?

A.Sự di chuyển các đồ gia dụng thể trong không gian.

B.Sự tiến bộ của những học viên cá biệt.

C.Quá trình bốc hơi của nước.

D.Sự thay đổi của nền ghê tế.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 8: ngôn từ nào sau đây thể hiện bề ngoài vận động vật lí?

A.Quá trình phát triển và cải tiến và phát triển của sinh vật.

B.Sư chuyển đổi thời máu của từng mùa trong năm.

C.Quá trình năng lượng điện năng chuyển trở thành quang năng.

D.Quá trình sửa chữa thay thế các chế độ xã hội trong định kỳ sử.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 9: Sự biến đổi của phép tắc lao đụng từ đồ đá đến kim loại thuộc hình thức vận đụng nào dưới đây?

A.Cơ họcB.Vật lí

C.Hóa họcD.Xã hội

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 10: hiện tượng thủy triều là vẻ ngoài vận đụng nào dưới đây?

A.Cơ họcB.Vật lí

C.Hóa họcD.Sinh học

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Trắc nghiệm GDCD 10 bài 4 (có đáp án)

Câu 1. Theo Triết học Mác – Lênin mâu thuẫn là 1 chỉnh thể, trong những số ấy hai phương diện đối lập

A.Vừa xung tự dưng nhau, vừa bài trừ nhau.

B.Vừa thống độc nhất với nhau, vừa chiến đấu với nhau.

C.Vừa contact với nhau, vừa đương đầu với nhau.

D.Vừa chuyển hóa, vừa chiến đấu với nhau.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 2. Mâu thuẫn là 1 trong những chỉnh thể, trong các số ấy có

A.Hai phương diện đối lập

B.Ba phương diện đối lập

C.Bốn mặt đối lập

D.Nhiều khía cạnh đối lập.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 3. trong một chỉnh thể, nhì mặt đối lập vừa thống độc nhất vô nhị với nhau, vừa đương đầu với nhau, Triết học call đó là

A.Mâu thuẫnB.Xung đột

C.Phát triểnD.Vận động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 4. Mặt trái chiều của xích míc là đầy đủ khuynh hướng, tính chất, điểm lưu ý mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật với hiện tượng, chúng cải tiến và phát triển theo đa số chiều hướng

A.Khác nhau

B.Trái ngược nhau

C.Xung hốt nhiên nhau

D.Ngược chiều nhau

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 5. Để biến chuyển mặt trái lập của mâu thuẫn, các mặt trái chiều phải

A.Liên tục đương đầu với nhau

B.Thống tuyệt nhất biện chứng với nhau

C.Vừa thống tuyệt nhất với nhau, vừa tranh đấu với nhau

D.Vừa liên hệ với nhau, vừa đương đầu với nhau

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 6. hai mặt đối lập contact gắn bó cùng với nhau, làm tiền đề tồn tại mang lại nhau, Triết học call đó là

A.Sự khác biệt giữa các mặt đối lập

B.Sự phân minh giữa những mặt đối lập

C.Sự chống chọi giữa những mặt đối lập

D.Sự thống tuyệt nhất giữa các mặt đối lập.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 7. nhì mặt trái lập vận hễ và cải tiến và phát triển theo những khunh hướng trái ngược nhau, yêu cầu chúng luôn luôn tác động, bài xích trừ, gạt quăng quật nhau, Triết học điện thoại tư vấn đó là

A.Sự đấu trah giữa những mặt đối lập.

B.Sự tồn tại giữa các mặt đối lập

C.Sự lấp định giữa các mặt đối lập

D.Sự phát triển giữa các mặt đối lập

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 8. Theo ý kiến Triết học, xích míc chỉ được giải quyết và xử lý bằng

A.Sự đưa hóa giữa các mặt đối lập

B.Sự tủ định giữa những mặt đối lập

C.Sự đương đầu giữa những mặt đối lập

D.Sự cân bằng giữa những mặt đối lập

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 9. Sự thống tuyệt nhất giữa các mặt trái lập được đọc là, nhì mặt đối lập

A.Cùng bổ sung cập nhật cho nhau phân phát triển

B.Thống tốt nhất biện triệu chứng với nhau

C.Liên hệ lắp bó với nhau, có tác dụng tiền đề làm cho nhau tồn tại

D.Gắn bó trực tiếp với nhau, gửi hóa lẫn nhau

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 10. Theo cách nhìn Triết học, mâu thuẫn là

A.Một tập hợp

B.Một thể thống nhất

C.Một chỉnh thể

D.Một cấu trúc

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


❮ bài trướcBài sau ❯
*

giáo dục đào tạo cấp 1, 2
giáo dục đào tạo cấp 3