b, Phép trừ: cho hai số tự nhiên a với b, nếu tất cả số tự nhiên x làm thế nào để cho b + x = a thì ta bao gồm phép trừ a – b = x

(số bị trừ) – (số trừ) = (hiệu)

c, Phép nhân: a . B = d

(thừa số) . (thừa số) = (tích)

d, Phép chia: đến hai số tự nhiên a và b, trong đó b ≠ 0, nếu gồm số tự nhiên x sao cho b.x = a thì ta nói a phân chia hết đến b và ta gồm phép phân chia hết a : b = x

(số bị chia) : (số chia) = (thương)

Tổng quát: mang lại hai số tự nhiên a cùng b, vào đó b ≠ 0, ta luôn tìm được nhị số tự nhiên q với r duy nhất sao cho: a = b . Q + r trong đó

(số bị chia) = (số chia) . (thương) + (số dư)

Nếu r = 0 thì ta có phép chia hết.

Bạn đang xem: Nhân chia trước cộng trừ sau , quy tắc phép tính

Nếu r ≠ 0 thì ta tất cả phép chia có dư.

* Tính chất của phép cộng cùng phép nhân số tự nhiên:

Phép tính

Tính chất

CộngNhân
Giao hoána + b = b + aa . B = b . A
Kết hợp(a + b) + c = a + (b + c)(a . B) .c = a . (b . C)
Cộng với số 0a + 0 = 0 + a = a
Nhân với số 1a . 1 = 1 . A = a
Phân phối của phép nhân đối với phép cộnga. (b + c) = ab + ac

Phát biểu bằng lời:

Tính chất giao hoán:

– lúc đổi chỗ những số hạng trong một tổng thì tổng không rứa đổi.

– lúc đổi chỗ các thừa số vào một tích thì tích ko đổi.

Tính chất kết hợp:

– Muốn cộng một tổng nhì số với một số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

– Muốn nhân một tích hai số với một số thứ ba, ta tất cả thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai cùng số thứ ba.

Xem thêm: Mua Quần Áo Nữ Hàn Quốc & Các Shop Bán Thời Trang Hàn Quốc Ở Tphcm

Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

Muốn nhân một số với một tổng, ta gồm thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả lại.

e, Chú ý:

+ Trong đo lường và tính toán có thể thực hiện tương tự với tính chất a(b – c) = ab – ac

+ Dạng tổng quát lác của số chẵn (số chia hết cho 2) là 2k (k Î N), dạng tổng quát của số lẻ (số phân chia cho 2 dư 1) là 2k + 1 (k ∈ N).

f, Phép thổi lên lũy thừa:

– ĐN: Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a.

*

a gọi là cơ số, n gọi là số mũ.

a2 gọi là a bình phương (hay bình phương của a);

a3 gọi là a lập phương (hay lập phương của a)

Quy ước: a1 = a ; a0 = 1 (a≠ 0)

– Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số: khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng những số mũ.

am . An = am+n

– chia hai lũy thừa cùng cơ số: Khi phân tách hai lũy thừa thuộc cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và trừ những số mũ.

am : an = am-n (với a≠ 0; )

* Số chủ yếu phương: là số bằng bình phương của một số tự nhiên (VD: 0, 1, 4, 9, …)