Thông bốn 200 mới nhất ban hành bảng thông tin tài khoản kế toán, vận dụng cho tất cả mô hình doanh nghiệp sửa chữa cho đưa ra quyết định 15. Trong nội dung bài viết này Kế Toán Lê Ánh sẽ chia sẻ nội dung khối hệ thống tài khoản kế toán vn Sau đấy là bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông bốn 200 đầy đủ nhất về tài khoản kế toán hiện tại hành.

Bạn đang xem: Tài khoản kế toán doanh nghiệp

Tài Khoản kế toán Là Gì? - Tài khoản kế toán là một trong những công vậy giúp bội nghịch ánh những nghiệp vụ kinh tế tế phát sinh theo từng đối tượng người sử dụng kế toán riêng.

Trong đó: Nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh là cục bộ các chuyển động liên quan liêu tới vượt trình hoạt động sản xuất và sale của doanh nghiệp, bao hàm việc mua hàng, phân phối hàng, thu tiền, chi tiền…

1. Hệ thống Tài Khoản Kế Toán công ty Việt Nam

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp nước ta được ban hành nhằm chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc áp dụng tài khoản kế toán để phản ánh các nghiệp vụ ghê tế.

Như vậy, trong khối hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp việt nam hiện hành tất cả 76 tài khoản cấp 1 cùng không có tài khoản nước ngoài bảng. Trong số ấy tài khoản cấp 1 là những thông tin tài khoản tổng phù hợp phản ánh đối tượng ở dạng tổng quát.

Các thông tin tài khoản kế toán quanh đó phần tên thường gọi còn được ký kết hiệu bởi những chữ số, câu hỏi ký hiệu bởi những chữ số có ý nghĩa quan trọng trong công tác làm việc kế toán bởi bài toán dùng những chữ số thuận tiện, dễ dàng và đơn giản trong bài toán ghi chép theo dõi đối tượng người sử dụng kế toán.

Xem thêm: Vẽ Tranh Trên Cơ Thể Khoả Thân, Vẽ Trên Cơ Thể Mẫu Nude, Họa Sĩ Cầm Lòng Thế Nào

Các thông tin tài khoản cấp 1 được cam kết hiệu bởi 3 chữ số với ý nghĩa sau:


*

Tài khoản kế toán cấp 1


Từ trái sang phải:

Chữ số đầu tiên chỉ nhiều loại tài khoản;Chữ số vật dụng hai chỉ nhóm tài khoản trong loại;Chữ số thứ ba rọi thứ tự thông tin tài khoản trong nhóm.

Với ý nghĩa sâu sắc của những chữ số trong cam kết hiệu của thông tin tài khoản kế toán cung cấp 1 như trên, hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp tất cả 09 loại tài khoản từ một số loại 1 đến một số loại 9 phản chiếu về gia sản và sự vận động của tài sản thuộc về của đối kháng vị.

Mối tương tác giữa các tài khoản trên với báo cáo tài chính của khách hàng được biểu đạt như sau:


*

Các tài khoản cung cấp 2 là tài khoản cụ thể của thông tin tài khoản cấp 1 vì vậy các tài khoản chi tiết này phải tuân theo sự tương xứng giữa tài khoản chi tiết và thông tin tài khoản tổng hợp.

2. Bảng khối hệ thống Tài Khoản Theo Thông tứ 200 Đầy Đủ Nhất

Dưới phía trên là toàn bộ bảng khối hệ thống tài khoản kế toán tài chính theo thông tứ 200 được sử dụng thoáng rộng nhất trong các doanh nghiệp

Cấp 1

Cấp 2

TÊN TÀI KHOẢN

2

3

4

 

 

TÀI KHOẢN TÀI SẢN

111

 

Tiền mặt

 

1111

Tiền Việt Nam

 

1112

Ngoại tệ

 

1113

Vàng tiền tệ

112

 

Tiền gửi ngân hàng

 

1121

Tiền Việt Nam

 

1122

Ngoại tệ

 

1123

Vàng chi phí tệ

113

 

Tiền đang chuyển

 

1131

Tiền Việt Nam

 

1132

Ngoại tệ

121

 

Chứng khoán ghê doanh

 

1211

Cổ phiếu

 

1212

Trái phiếu

 

1218

Chứng khoán và pháp luật tài chính khác

128

 

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

 

1281

Tiền gửi tất cả kỳ hạn

 

1282

Trái phiếu

 

1283

Cho vay

 

1288

Các tài khoản đầu tư chi tiêu khác nắm giữ đến ngày đáo hạn

131

 

Phải thu của khách hàng

133

 

Thuế GTGT được khấu trừ

 

1331

Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

 

1332

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

136

 

Phải thu nội bộ

 

1361

Vốn marketing ở các đơn vị trực thuộc

 

1362

Phải thu nội cỗ về chênh lệch tỷ giá

 

1363

Phải thu nội cỗ về giá cả đi vay mượn đủ đk được vốn hóa

 

1368

Phải thu nội cỗ khác

138

 

Phải thu khác

 

1381

Tài sản thiếu chờ xử lý

 

1385

Phải thu về cổ phần hóa

 

1388

Phải thu khác

141

 

Tạm ứng

151

 

Hàng thiết lập đang đi đường

152

 

Nguyên liệu, vật dụng liệu

153

 

Công cụ, dụng cụ

 

1531

Công cụ, dụng cụ

 

1532

Bao phân bì luân chuyển

 

1533

Đồ cần sử dụng cho thuê

 

1534

Thiết bị, phụ tùng nắm thế

154

 

Chi phí tổn sản xuất, marketing dở dang

155

 

Thành phẩm

 

1551

Thành phẩm nhập kho

 

1557

Thành phẩm bất động sản

156

 

Hàng hóa

 

1561

Gía mua sắm hóa

 

1562

Chi phí thu mua hàng hóa

 

1567

Hàng hóa bất tỉnh sản

157

 

Hàng giữ hộ đi bán

158

 

Hàng hóa kho bảo thuế

161

 

Chi sự nghiệp

 

1611

Chi sự nghiệp năm trước

 

1612

Chi sự nghiệp năm nay

171

 

Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

211

 

Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

 

2111

Nhà cửa, đồ vật kiến trúc

 

2112

Máy móc, thiết bị

 

2113

Phương nhân tiện vận tải, truyền dẫn

 

2114

Thiết bị, giải pháp quản lý

 

2115

Cây thọ năm, súc vật thao tác làm việc và cho sản phẩm

 

2118

TSCĐ khác

212

 

Tài sản cố định thuê tài chính

 

2121

TSCĐ hữu hình mướn tài chính

 

2122

TSCĐ vô hình dung thuê tài chính

213

 

Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

 

2131

Quyền áp dụng đất

 

2132

Quyền vạc hành

 

2133

Bản quyền, bởi sáng chế

 

2134

Nhãn hiệu, tên thương mại

 

2135

Chương trình phần mềm

 

2136

Giấy phép và giấy phép nhượng quyền

 

2138

TSCĐ vô hình khác

214

 

Hao mòn tài sản cố định

 

2141

Hao mòn TSCĐ hữu hình

 

2142

Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

 

2143

Hao mòn TSCĐ vô hình

 

2147

Hao mòn bất động sản đầu tư

217

 

Bất đụng sản đầu tư

221

 

Đầu bốn vào công ty con

222

 

Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

228

 

Đầu bốn khác

 

2281

Đầu tứ góp vốn vào đơn vị khác

 

2288

Đầu bốn khác

229

 

Dự chống tổn thất tài sản

 

2291

Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá chứng khoán tởm doanh

 

2292

Dự chống tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị khác

 

2293

Dự phòng cần thu khó khăn đòi

 

2294

Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho

241

 

Xây dựng cơ bản dở dang

 

2411

Mua chọn TSCĐ

 

2412

Xây dựng cơ bản

 

2413

Sửa chữa mập TSCĐ

242

 

Chi giá thành trả trước

243

 

Tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại

244

 

Cầm cố, cầm chấp, ký kết quỹ, cam kết cược

 

 

TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

331

 

Phải trả cho những người bán

333

 

Thuế và các khoản cần nộp bên nước

 

3331

Thuế giá bán trị tăng thêm phải nộp

 

33311

Thuế GTGT đầu ra

 

33312

Thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu

 

3332

Thuế tiêu thụ sệt biệt

 

3333

Thuế xuất, nhập khẩu

 

3334

Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

 

3335

Thuế các khoản thu nhập cá nhân

 

3336

Thuế tài nguyên

 

3337

Thuế công ty đất, tiền thuê đất

 

3338

Thuế bảo đảm môi ngôi trường và các loại thuế khác

 

33381

Thuế đảm bảo môi trường

 

33382

Các nhiều loại thuế khác

 

3339

Phí, lệ chi phí và các khoản nên nộp khác

334

 

Phải trả fan lao động

 

3341

 Phải trả công nhân viên

 

3348

Phải trả bạn lao hễ khác

335

 

Chi phí bắt buộc trả

336

 

Phải trả nội bộ

 

3361

Phải trả nội cỗ về vốn khiếp doanh

 

3362

Phải trả nội cỗ về chênh lệch tỷ giá

 

3363

Phải trả nội bộ về ngân sách chi tiêu đi vay mượn đủ điều kiện được vốn hóa

 

3368

Phải trả nội cỗ khác

337

 

Thanh toán theo giai đoạn kế hoạch hợp đồng xây dựng

338

 

Phải trả, bắt buộc nộp khác

 

3381

Tài sản thừa ngóng giải quyết

 

3382

Kinh tổn phí công đoàn

 

3383

Bảo hiểm xã hội

 

3384

Bảo hiểm y tế

 

3385

Phải trả về cp hóa

 

3386

Bảo hiểm thất nghiệp

 

3387

Doanh thu không thực hiện

 

3388

Phải trả, phải nộp khác

341

 

Vay cùng nợ thuê tài chính

 

3411

Các khoản đi vay

 

3412

Nợ thuê tài chính

343

 

Trái phiếu phạt hành

 

3431

Trái phiếu thường

 

34311

Mệnh giá

 

34312

Chiết khấu trái phiếu

 

34313

Phụ trội trái phiếu

 

3432

Trái phiếu chuyển đổi

344

 

Nhận ký quỹ, ký kết cược

347

 

Thuế các khoản thu nhập hoãn lại bắt buộc trả

352

 

Dự phòng bắt buộc trả

 

3521

Dự phòng bảo hành sản phẩm sản phẩm hóa

 

3522

Dự phòng bảo hành công trình xây dựng

 

3523

Dự chống tái cơ cấu doanh nghiệp

 

3524

Dự phòng buộc phải trả khác

353

 

Qũy đen thưởng phúc lợi

 

3531

Qũy khen thưởng

 

3532

Qũy phúc lợi

 

3533

Qũy phúc lợi đã tạo nên TSCĐ

 

3534

Qũy thưởng ban cai quản điều hành công ty

356

 

Qũy trở nên tân tiến khoa học và công nghệ

 

3561

Qũy trở nên tân tiến khoa học và công nghệ

 

3562

Qũy cách tân và phát triển khoa học tập và technology đã có mặt TSCĐ

357

 

Qũy bình ổn giá

 

 

TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

411

 

Vốn chi tiêu của công ty sở hữu

 

4111

Vốn góp của chủ sở hữu

 

41111

Cổ phiếu phổ thông gồm quyền biểu quyết

 

41112

Cổ phiếu ưu đãi

 

4112

Thặng dư vốn cổ phần

 

4113

Quyền chọn biến hóa trái phiếu

 

4118

Vốn khác

412

 

Chênh lệch nhận xét lại tài sản

413

 

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

 

4131

Chênh lệch tỷ giá bán do review lại các khoản mục chi phí tệ gồm gốc nước ngoài tệ

 

4132

Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động

414

 

Qũy đầu tư chi tiêu phát triển

417

 

Qũy hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

418

 

Các quỹ không giống thuộc vốn công ty sở hữu

419

 

Cổ phiếu quỹ

421

 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

 

4211

Lợi nhuận sau thuế chưa triển lẵm năm trước

 

4212

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

441

 

Nguồn vốn chi tiêu xây dựng cơ bản

461

 

Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp

 

4611

Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm trước

 

4612

Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm nay

466

 

Nguồn ghê phí đã tạo nên TSCĐ

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

511

 

Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

 

5111

Doanh thu bán hàng hóa

 

5112

Doanh thu bán các thành phẩm

 

5113

 Doanh thu cung ứng dịch vụ

 

5114

Doanh thu hỗ trợ dịch vụ lệch giá trợ cấp, trợ giá

 

5117

 Doanh thu sale bất cồn sản đầu tư

 

5118

Doanh thu khác

515

 

Doanh thu vận động tài chính

521

 

Các khoản giảm trừ doanh thu

 

5211

Chiết khấu yêu mến mại

 

5212

Hàng cung cấp bị trả lại

 

5213

Gỉam giá chỉ hàng bán

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN đưa ra PHÍ SẢN XUẤT, khiếp DOANH

611

 

Mua hàng

 

6111

Mua nguyên liệu, đồ liệu

 

6112

Mua hàng hóa

621

 

Chi giá tiền nguyên liệu, vật tư trực tiếp

622

 

Chi giá tiền nhân công trực tiếp

623

 

Chi phí áp dụng máy thi công

 

6231

Chi giá tiền nhân công

 

6232

Chi tầm giá nguyên, đồ dùng liệu

 

6233

Chi phí pháp luật sản xuất

 

6234

Chi phí tổn khấu hao vật dụng thi công

 

6237

Chi phí dịch vụ mua ngoài

 

6238

Chi phí bằng tiền khác

627

 

Chi phí cung cấp chung

 

6271

Chi giá tiền nhân viên, phân xưởng

 

6272

Chi phí nguyên, đồ liệu

 

6273

Chi phí qui định sản xuất

 

6274

Chi phí khấu hao TSCĐ

 

6277

Chi phí dịch vụ mua ngoài

 

6278

Chi phí bởi tiền khác

631

 

Gía thành sản xuất

632

 

Gía vốn sản phẩm bán

635

 

Chi giá thành tài chính

641

 

Chi phí cung cấp hàng

 

6411

Chi tầm giá nhân viên

 

6412

Chi phí tổn nguyên trang bị liệu, bao bì

 

6413

Chi giá tiền dụng cụ, vật dùng

 

6414

Chi mức giá khấu hao TSCĐ

 

6415

Chi mức giá bảo hành

 

6417

Chi phí dịch vụ thương mại mua ngoài

 

6418

Chi phí bởi tiền khác

642

 

Chi phí làm chủ doanh nghiệp

 

6421

Chi phí nhân viên cấp dưới quản lý

 

6422

Chi phí vật tư quản lý

 

6423

Chi phí vật dụng văn phòng

 

6424

Chi giá thành khấu hao TSCĐ

 

6425

Thuế, tầm giá và lệ phí

 

6426

Chi phí tổn dự phòng

 

6427

Chi phí dịch vụ mua ngoài

 

6428

Chi phí bằng tiền khác

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC

711

 

Thu nhập khác

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN chi PHÍ KHÁC

811

 

Chi giá tiền khác

821

 

Chi tầm giá thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

 

8211

Chi giá tiền thuế TNDN hiện hành

 

8212

Chi giá tiền thuế TNDN hoãn lại

 

 

TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ ghê DOANH

911

 

Xác định công dụng kinh doanh

Bạn có thể tải bảng hệ thống tài khoản kế toán tài chính TẠI ĐÂY: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 200

Tham khảo thêm video clip Cách làm chủ các thông tin tài khoản và Ghi nợ gồm do CEO Lê Ánh share dưới đây

Trên đây, Kế Toán Lê Ánh đã tin tức cho chúng ta bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 200 khá đầy đủ nhất. Chúng ta cũng có thể tham khảo bài viết so sánh khối hệ thống tài khoản theo Thông tư 200 với Thông tứ 133 để biết được được sự khác cùng giống nhau thân 2 thông bốn này như vậy nào

Tham gia tức thì khóa học kế toán tổng hợp thực hành hay khóa học kế toán online tại trung chổ chính giữa kế toán Lê Ánh để được đội ngũ giảng viên có rất nhiều năm tay nghề trong nghề giải đáp và giải đáp các thắc mắc.