Số giờ nắng nóng trong từng tháng năm 2008 của nhị thành phố hà nội thủ đô và Vũng Tàu được cho trong bảng sau:

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Hà Nội

63

26

67

73

143

116

144

124

123

92

148

114

VũngTàu

209

211

286

249

203

223

240

196

152

208

164

168

a) tín hiệu ở đó là gì?

b) Nhận xét phổ biến về số giờ nắng qua các tháng ở từng thành phố.

Bạn đang xem: Sách bài tập toán lớp 7 tập 2

c) Tính khoảng thời gian nắng trung bình các tháng của mỗi thành phố và so sánh.

Giải

a) số giờ nắng vào một tháng trực thuộc năm 2008 sinh sống Hà Nội, sống Vũng Tàu.

b) Nói chung, trong những năm 2008 thời gian nắng sinh sống Vũng Tàu ko chênh lệch nhiều qua những tháng cùng thường cao hơn Hà Nội.

c) - khoảng thời gian nắng trung bình hàng tháng ở Hà Nội: 102,8.

- số giờ nắng trung bình mỗi tháng ở Vũng Tàu: 209,1

Câu III.2 trang 13 Sách bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tỉ lệ số lượng dân sinh năm 2008 của những nước thuộc quanh vùng Đông phái mạnh Á được đến trong bảng sau:

Thứ tự

Nước

Tỉ lệ tăng số lượng dân sinh (%)

1

Bru – nây

1,6

2

Cam – pu – chia

1,8

3

Đông – ti – Mo

3,2

4

In – đô- nê – xi –a

1,5

5

Lào

2,4

6

Ma – lai – xi –a

1,6

7

Mi – an – ma

0,9

8

Phi – líp – pin

2,1

9

Xin – Ga – Po

0,6

10

Thái Lan

0,5

11

Việt Nam

1,2

a) tín hiệu ở đây là gì?

b) Nhận xét phổ biến về tỉ lệ tăng dân số của những nước trong quần thể vực.

Xem thêm: Dầu Gội Nhuộm Tóc Tạm Thời, Thuốc Nhuộm Tóc Tạm Thời Giá Tốt Tháng 9, 2021

c) Vẽ biểu thứ (hình chữ nhật) đối với cấc nước In – đô – nê – xi – a, Xin – ga – po, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Việt Nam.

d) Tính tỉ lệ số lượng dân sinh trung bình của toàn khu vực và đối chiếu với Việt Nam.

Giải

a) tỉ lệ thành phần tăng dân số của một nước thuộc khu vực Đông phái nam Á.

b) Tỉ lệ tối đa là của Đông-ti-mo, tỉ lê rẻ là của Thái Lan.Có các nước bao gồm tỉ lệ trong vòng từ 1% cho 2%.

c) hướng dẫn vẽ biểu đồ:

*

d) tỉ lệ tăng dân số trung bình trong quanh vùng là 1,58%. đối với tỉ lệ đó thì tỉ lệ tăng dân sinh ở nước ta thấp hơn.