*
coi các nội dung bài viết của tác giả
sao chép liên kết
*

*
Aston Villa 0-2
*
*
Brentford2-0
*
*
Fulham 2-2
*
*
Leeds 0-1
*
*
Leicester 0-0
*
*
Liverpool 1-0
*
*
Manchester United 0-0
*
*
Southampton đối chọi
*
*
Tottenham 2-0
*
*
Wolves 1-0
*
Nottingham ForestK+Sport 2