Dưới đây là thông báo lịch hớt tóc điện Bình Thuận được cập nhật auto bởi PR+. Nếu biết rõ quanh vùng cần tra cứu vãn thuộc đơn vị điện lực nào, bạn cũng có thể nhấp vào mục “Chọn đơn vị chức năng điện lực” dưới để tra cứu dễ dãi hơn.08

Điện lực Bình Thuận

Để quá trình và tiếng giấc sinh hoạt ko bị ảnh hưởng bởi việc cúp điện, hãy nhà động tìm hiểu thêm lịch hoàn thành cung cấp cho điện Bình Thuận trên PR+ từng tuần, hằng ngày nhé!

Chọn đơn vị điện lực Điện lực Phan Thiết Điện lực tuy Phong Điện lực Đức Linh Điện lực Hàm Tân Điện lực giàu sang Điện lực Hàm Thuận Bắc


Điện lực Đức Linh

Khu vực : doanh nghiệp Cổ phần đầu tư chi tiêu Cao Capital

Lý bởi vì : đào thải phụ mua theo lệnh điều độ của cấp cho điều độ tất cả quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá cài lưới truyền tải)

Điện lực Đức Linh

Lý do : loại trừ phụ download theo lệnh đều đặn của cung cấp điều độ bao gồm quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

Điện lực Đức Linh

Lý bởi : loại bỏ phụ download theo lệnh điều độ của cấp cho điều độ bao gồm quyền tinh chỉnh và điều khiển (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá mua lưới truyền tải)

Điện lực Đức Linh

Khu vực : công ty CP đầu tư chi tiêu Phương Nam

Lý vị : sa thải phụ mua theo lệnh đều đặn của cung cấp điều độ tất cả quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá mua lưới truyền tải)

Điện lực Đức Linh

Lý vì chưng : sa thải phụ sở hữu theo lệnh đều đặn của cung cấp điều độ tất cả quyền tinh chỉnh và điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá sở hữu lưới truyền tải)

Điện lực Đức Linh

Lý bởi vì : đào thải phụ cài đặt theo lệnh điều độ của cấp điều độ gồm quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá cài đặt lưới truyền tải)

Điện lực Đức Linh

Lý do : thải trừ phụ download theo lệnh đều đặn của cấp điều độ có quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá cài đặt lưới truyền tải)

Điện lực Đức Linh

Khu vực : Nguyễn Đặng Lực

Lý vị : vứt bỏ phụ download theo lệnh điều độ của cấp điều độ gồm quyền tinh chỉnh (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá mua lưới truyền tải)

Điện lực Đức Linh

Lý vị : loại bỏ phụ cài đặt theo lệnh đều đặn của cấp cho điều độ tất cả quyền điều khiển (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá cài đặt lưới truyền tải)

Điện lực Đức Linh

Khu vực : DNTN Thái Bảo

Lý bởi : loại trừ phụ tải theo lệnh đều đặn của cấp điều độ bao gồm quyền điều khiển (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá download lưới truyền tải)

Điện lực Đức Linh

Lý vì : đào thải phụ tải theo lệnh điều độ của cấp cho điều độ gồm quyền điều khiển (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá cài đặt lưới truyền tải)

Điện lực Đức Linh

Khu vực : doanh nghiệp CP tích điện mặt trời BGF

Lý vày : vứt bỏ phụ sở hữu theo lệnh đều đặn của cấp cho điều độ bao gồm quyền điều khiển (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá thiết lập lưới truyền tải)

Điện lực Đức Linh

Lý vì chưng : đào thải phụ tải theo lệnh đều đặn của cấp điều độ bao gồm quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá sở hữu lưới truyền tải)

Điện lực Đức Linh

Lý vày : loại bỏ phụ mua theo lệnh điều độ của cấp điều độ gồm quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá download lưới truyền tải)

Điện lực Đức Linh

Lý vày : đào thải phụ mua theo lệnh đều đặn của cung cấp điều độ tất cả quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá thiết lập lưới truyền tải)

Điện lực Phan Thiết

Khu vực : Tại những dự án NLMT

Lý vì chưng : thải trừ phụ thiết lập theo lệnh đều đặn của cấp cho điều độ bao gồm quyền tinh chỉnh (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá cài lưới truyền tải)

Điện lực Đức Linh

Lý do : loại bỏ phụ sở hữu theo lệnh điều độ của cung cấp điều độ bao gồm quyền tinh chỉnh (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá mua lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Lý bởi : sa thải phụ cài theo lệnh đều đặn của cấp cho điều độ tất cả quyền tinh chỉnh (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá thiết lập lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Lý vì chưng : loại trừ phụ sở hữu theo lệnh điều độ của cung cấp điều độ có quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá sở hữu lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : KHÁCH HÀNG LƯƠNG VĂN HÒA

Lý do : sa thải phụ mua theo lệnh đều đặn của cấp điều độ có quyền tinh chỉnh (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá cài đặt lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG SẠCH THUẬN BẮC

Lý vì chưng : loại bỏ phụ sở hữu theo lệnh điều độ của cung cấp điều độ có quyền tinh chỉnh và điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá mua lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : KHÁCH HÀNG CAO THỊ HUẾ

Lý bởi : sa thải phụ mua theo lệnh điều độ của cấp cho điều độ tất cả quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá sở hữu lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ÁNH DƯƠNG KHÁNH HÒA

Lý vày : sa thải phụ download theo lệnh điều độ của cấp cho điều độ bao gồm quyền tinh chỉnh (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá cài đặt lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SẠCH THUẬN HÒA 1

Lý bởi vì : sa thải phụ download theo lệnh điều độ của cấp điều độ bao gồm quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá mua lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : Điện năng lượng Mặt Trời căn hộ Trang Trại Thanh Vân khu C - doanh nghiệp CP Đầu tứ Phương Nam

Lý vày : thải trừ phụ cài đặt theo lệnh đều đặn của cấp điều độ bao gồm quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá cài lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : KHÁCH HÀNG NGUYỄN VĂN TRUNG

Lý vị : đào thải phụ thiết lập theo lệnh điều độ của cấp cho điều độ có quyền tinh chỉnh và điều khiển (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá mua lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ phái nam HOÀNG BÌNH THUẬN

Lý vị : đào thải phụ thiết lập theo lệnh điều độ của cung cấp điều độ có quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá download lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : KHÁCH HÀNG ĐINH THỊ DUNG

Lý vì : vứt bỏ phụ download theo lệnh điều độ của cấp điều độ tất cả quyền tinh chỉnh và điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá sở hữu lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SUN BÌNH THUẬN

Lý vày : vứt bỏ phụ tải theo lệnh đều đặn của cấp điều độ bao gồm quyền tinh chỉnh và điều khiển (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá sở hữu lưới truyền tải)

Điện lực tuy Phong

Khu vực : CTY tnhh TP BEE

Lý vì chưng : vứt bỏ phụ tải theo lệnh điều độ của cung cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá download lưới truyền tải)

Điện lực tuy Phong

Khu vực : CTY tnhh Fukunana

Lý vì chưng : vứt bỏ phụ thiết lập theo lệnh điều độ của cấp điều độ gồm quyền tinh chỉnh và điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá download lưới truyền tải)

Điện lực tuy Phong

Khu vực : CTy CP PPC Vũng Tàu

Lý vì chưng : sa thải phụ sở hữu theo lệnh đều đặn của cấp cho điều độ có quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá download lưới truyền tải)

Điện lực tuy Phong

Khu vực : CTy TNHHNLX An Phúc

Lý vì : sa thải phụ sở hữu theo lệnh điều độ của cấp cho điều độ bao gồm quyền tinh chỉnh (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá sở hữu lưới truyền tải)

Điện lực Phan Thiết

Khu vực : xóm Mỹ Thạnh thị xã Hàm Thuận Nam

Lý bởi : cắt điện theo yêu mong của cơ sở nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật của pháp luật

Điện lực mặc dù Phong

Khu vực : CTy CP NN Xanh Vũng Tàu

Lý bởi : vứt bỏ phụ sở hữu theo lệnh điều độ của cấp điều độ gồm quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá sở hữu lưới truyền tải)

Điện lực mặc dù Phong

Khu vực : CTY trách nhiệm hữu hạn Phú An Duy

Lý vì : loại bỏ phụ sở hữu theo lệnh đều đặn của cấp cho điều độ tất cả quyền tinh chỉnh (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá mua lưới truyền tải)

Điện lực tuy Phong

Khu vực : CTy TNHHTM Quang mạnh khỏe VN

Lý do : sa thải phụ cài theo lệnh đều đặn của cung cấp điều độ gồm quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá cài đặt lưới truyền tải)

Điện lực mặc dù Phong

Khu vực : CTy CPĐT Đá Bạc

Lý do : đào thải phụ sở hữu theo lệnh đều đặn của cấp cho điều độ tất cả quyền tinh chỉnh và điều khiển (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

Điện lực tuy Phong

Khu vực : CTY trách nhiệm hữu hạn Synvest

Lý vày : loại trừ phụ cài theo lệnh đều đặn của cấp điều độ gồm quyền điều khiển (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá mua lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : phượt Trần Vũ

Lý vày : đào thải phụ download theo lệnh điều độ của cấp điều độ tất cả quyền điều khiển (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá mua lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Cty tnhh Trang Trại Ngọc Hân

Lý do : sa thải phụ download theo lệnh điều độ của cấp điều độ có quyền tinh chỉnh và điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá mua lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Cty tnhh Tân Phúc Solar Farm

Lý vị : loại bỏ phụ sở hữu theo lệnh đều đặn của cung cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá mua lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Tân

Lý vày : thải trừ phụ tải theo lệnh đều đặn của cung cấp điều độ gồm quyền điều khiển (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá thiết lập lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Cty CP ĐT vạc Triển năng lượng Xanh HTC

Lý bởi vì : đào thải phụ thiết lập theo lệnh điều độ của cấp cho điều độ bao gồm quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá sở hữu lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : công ty Chi Đan

Lý vày : vứt bỏ phụ cài đặt theo lệnh đều đặn của cung cấp điều độ có quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá cài lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : vỏ hộp Trung Phát

Lý bởi : vứt bỏ phụ sở hữu theo lệnh đều đặn của cấp cho điều độ tất cả quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá cài đặt lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : công ty CP tích điện xanh Bình Thuận

Lý vì chưng : loại trừ phụ cài đặt theo lệnh đều đặn của cấp điều độ gồm quyền tinh chỉnh (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá mua lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Nguyễn Thị Nỹ

Lý vị : thải trừ phụ mua theo lệnh điều độ của cung cấp điều độ bao gồm quyền điều khiển và tinh chỉnh (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá thiết lập lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Tân Hà 8 - xí nghiệp Xây Dựng Đá Số 1

Lý bởi : vứt bỏ phụ cài theo lệnh đều đặn của cung cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Mỏ đá Tân Hà 5

Lý bởi : sa thải phụ download theo lệnh điều độ của cấp điều độ có quyền tinh chỉnh và điều khiển (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá sở hữu lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Cty CP Tái Tạo công nghệ xanh Toàn Cầu

Lý bởi : sa thải phụ sở hữu theo lệnh đều đặn của cung cấp điều độ gồm quyền tinh chỉnh và điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá thiết lập lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Cty CP Đầu tứ GPC Solar 1

Lý vày : vứt bỏ phụ mua theo lệnh điều độ của cấp cho điều độ gồm quyền tinh chỉnh và điều khiển (trường hợp khối hệ thống thiếu nguồn/quá sở hữu lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : Cty TNHH năng lượng xanh TDQ Việt Nam

Lý do : sa thải phụ mua theo lệnh đều đặn của cấp điều độ tất cả quyền tinh chỉnh và điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá download lưới truyền tải)

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực : một trong những phần thôn Đại Thiện, thôn Hàm Hiệp- thị trấn Hàm Thuận Bắc.

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực tuy Phong

Khu vực :

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Đức Linh

Khu vực : Mất điện xã Đức Phú, Măng Tố, Nghị Đức, Bắc Ruộng, 1 phần xã Huy Khiêm thị trấn Tánh Linh

Lý vày : Đầu tứ xây dựng Trung, hạ áp

Điện lực Hàm Tân

Khu vực : làng mạc Thanh Linh, xã Cam Bình, xóm Phước Linh, thôn Mũi Đá - làng mạc Tân Phước - Thị xã La Gi