LÃO CỬU MÔN TÓM TẮT

Sau khi xong xuôi tập 16, “Lão Cửu Môn” đã bao gồm biến đưa lớn, đặc biệt là sau sự kiện chết choc của Nha Đầu, đây chắc rằng sẽ là bước ngoặt mập cho cốt truyện phim cũng như sự biến đổi về trung khu lí, tính cách của các nhân vật. Đôi khi chỉ ước nếu phần đa chuyện hoàn toàn có thể khác đi, có thể có giải pháp khác bớt đau lòng rộng thì giỏi biết bao