Hình Xăm vòng đeo tay NamTượng trưng đến quyền lực, trí tuệ và cuộc sống đời thường nói riêng.Hình xăm vòng tay của cỗ lạc thổ dân để thể hiện thực chất trừu tượng và mô tả xác định từng thành viên của cục lạc. Họ áp dụng mực với hình xăm nhằm vẽ cùng xăm lên da để chế tạo ra sự nhất với chúng. Đó là tại sao tại sao các nền văn hóa thường xuyên sử dụng hình xăm này trong nhiều thế kỷ.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

x
x