ĐỒNG CHÍ ĐẠI TƯỚNG PHÙNG quang THANH, nguyên Ủy viên Bộ thiết yếu trị, nguyên Phó túng thư Quân ủy Trung ương, nguyên bộ trưởng Bộ Quốc phòng


THÔNG BÁO LỄ TANG ĐẠI TƯỚNG PHÙNG quang đãng THANH

TIN BUỒN: Đại tướng mạo Phùng quang quẻ Thanh, nguyên Ủy viên Bộ thiết yếu trị, nguyên Phó túng bấn thư Quân ủy Trung ương, nguyên bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ trần

Những kỷ niệm với Đại tướng Phùng quang quẻ Thanh

Dũng sĩ Phùng quang đãng Thanh qua góc nhìn của đơn vị báo chiến trường


*
*
*
*
Đại tướng mạo Phùng quang đãng Thanh.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 7-1967 mang lại tháng 2-1968: Chiến sĩ, tiểu đoàn 20, Sư đoàn 312.

Bạn đang xem: Phùng quang thanh

Từ mon 3-1968 đến tháng 10-1971: Tiểu đội phó, Tiểu nhóm trưởng, Trung nhóm phó, Trung team trưởng, Phó đại đội trưởng, Đại team trưởng Đại team 9, tè đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320.

Từ mon 11-1971 cho tháng 7-1972: học viên đào tạo và giảng dạy cán bộ tiểu đoàn, trường Sĩ quan tiền Lục quân 1.

Từ tháng 8-1972 đến tháng 7-1974: Phó tè đoàn trưởng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B.

Từ mon 8-1974 đến tháng 12-1976: học viên đào tạo cán bộ trung đoàn tại học viện chuyên nghành Quân sự (nay là học viện chuyên nghành Lục quân).

Từ mon 01-1977 đến tháng 11-1977: tham vấn trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B, binh đoàn 1.

Từ mon 12-1977 đến tháng 4-1979: học tập viên Trường văn hóa Quân đoàn 1.

Từ tháng 5-1979 đến tháng 12-1982: Phó trung đoàn trưởng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 390, binh đoàn 1.

Từ mon 01-1983 đến tháng 10-1983: học tập viên huấn luyện và đào tạo Trung đoàn trưởng bộ binh cơ giới trên Liên Xô.

Từ tháng 11-1983 đến tháng 4-1984: Phó sư đoàn trưởng kiêm tham mưu trưởng Sư đoàn 390, binh đoàn 1.

Từ tháng 5-1984 đến tháng 2-1986: học tập viên đào tạo tiếng Nga tại Đại học Ngoại ngữ quân sự (nay là học viện chuyên nghành Khoa học tập Quân sự).

Từ tháng 3-1986 đến tháng 8-1986: học viên học viện chuyên nghành Quân sự v.i.p (nay là học viện Quốc phòng).

Từ tháng 9-1986 mang đến tháng 7-1988: Phó sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng, phụ trách Sư đoàn trưởng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 390, binh đoàn 1.

Từ tháng 8-1988 đến tháng 2-1989: Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, binh đoàn 1.

Xem thêm: Máy Cân Bằng Laser 12 Tia Xanh Makita, Lịch Sử Giá

Từ mon 3-1989 đến tháng 7-1989: học tiếng Nga tại học viện Kỹ thuật quân sự.

Từ mon 8-1989 đến tháng 8-1990: học tập viên đào tạo chỉ đạo tham mưu, học tập viện Voroshilov, Bộ Tổng tham mưu (Liên Xô).

Từ mon 9-1990 đến tháng 1-1991: học viên xẻ túc Binh chủng hợp thành, học viện chuyên nghành Quân sự cao cấp (nay là học viện chuyên nghành Quốc phòng).

Từ mon 2-1991 đến tháng 8-1991: Phụ trách tham vấn trưởng quân đoàn 1.

Từ mon 9-1991 đến tháng 1-1994: Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, quân đoàn 1.

Từ tháng 2-1994 đến tháng 8-1997: Phó viên trưởng, cục trưởng viên Tác chiến, bộ Tổng Tham mưu.

Từ mon 9-1997 đến tháng 1-1998: học lý luận thiết yếu trị cao cấp, học viện chuyên nghành Chính trị quân sự.

Từ mon 2-1998 đến tháng 5-2001: bốn lệnh Quân khu vực 1. 

Tại Đại hội Đảng nước ta lần đồ vật IX (tháng 4-2001), bè bạn được bầu vào Ban Chấp hành tw Đảng.

Từ mon 6-2001 đến tháng 5-2006: Đồng chí là Ủy viên tw Đảng, Ủy viên hay vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tư vấn trưởng Quân đội quần chúng Việt Nam, trang bị trưởng bộ Quốc phòng. 

Tại Đại hội Đảng đất nước hình chữ s lần trang bị X (tháng 4-2006), bạn bè được bầu lại vào Ban Chấp hành tw Đảng, được Ban Chấp hành tw Đảng bầu vào Bộ chính trị với được hướng đẫn là Phó túng thiếu thư Quân ủy Trung ương; bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc chống (tháng 6-2006).

Tại Đại hội Đảng toàn nước lần sản phẩm công nghệ XI (tháng 1-2011), bè bạn tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành tw Đảng, được Ban Chấp hành tw Đảng thai lại vào Bộ thiết yếu trị, liên tiếp giữ chức Phó túng thư Quân ủy Trung ương, bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc chống (đến mon 4-2016).

Tháng 10-2016: Đồng chí được Đảng, bên nước đến nghỉ theo chế độ.

Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng các khóa IX, X, XI; Ủy viên Bộ thiết yếu trị những khóa X, XI. Đại biểu Quốc hội những khóa XI, XII, XIII.

Đồng chí được thăng quân hàm thiếu hụt tướng tháng 10-1994; Trung tướng tháng 11-1999; Thượng tướng mon 6-2003; Đại tướng mon 7-2007.

Do có tương đối nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp biện pháp mạng của Đảng, của dân tộc bản địa và quân đội, đồng chí được Đảng, công ty nước bộ quà tặng kèm theo thưởng Huân chương hồ Chí Minh, danh hiệu anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và những huân, huy chương cao siêu khác.