Công ty tôi là doanh nghiệp sản xuất hàng điện tử. Sảnphẩm của công ty bán tất cả bảo hành. Tôi nghe nói là điều khoản có được cho phép tríchlập khoản dự trữ để sử dụng cho hoạt động bh này. Xin nhờ hỗ trợ tư vấn rõ hơnvề khoản dự trữ này?


Tags dự phòng bảo hành công trình xây dựng dự phòng bh dịch vụ dự phòng bảo hành hàng hóa dự phòng bảo hành sản phẩm lập và áp dụng dự phòng bh sản phẩm, hàng hó
*

Hiện nay, pháp luật thuế có chất nhận được công ty được quyền trích lập và sử dụng dự phòng bảo hành sản phẩm, mặt hàng hóa, dịch vụ, dự án công trình xây dựng. Công ty chúng tôi xin hỗ trợ cho doanh nghiệp bạn một vài quy định về khoản dự phòng này như sau:

Theo Khoản 4 Điều 2 của Thông bốn 48/2019/TT-BTC thì: “Dự phòng bảo hành sản phẩm, mặt hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng: là dự phòng túi tiền cho gần như sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, dự án công trình xây dựng đã bán, đã cung cấp hoặc đang bàn giao cho tất cả những người mua nhưng mà doanh nghiệp vẫn có nghĩa vụ phải liên tục sửa chữa, hoàn thiện theo hợp đồng hoặc theo cam kết với khách hàng”.

Bạn đang xem: Dự phòng bảo hành sản phẩm

Theo đó, Điều 3 của Thông tư 48/2019/TT-BTC cũng quy định: “Điều 3. Cơ chế chung vào trích lập các khoản dự phòng

1. Các khoản dự trữ quy định trên Thông tứ này được xem vào túi tiền được trừ khi khẳng định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp vào kỳ report năm nhằm bù đắp tổn thất hoàn toàn có thể xảy ra vào kỳ báo cáo năm sau; bảo vệ cho công ty lớn phản ánh quý hiếm hàng tồn kho, những khoản đầu tư chi tiêu không cao hơn giá trên thị phần và giá trị của những khoản nợ cần thu không tốt hơn giá chỉ trị hoàn toàn có thể thu hồi được tại thời khắc lập báo cáo tài bao gồm năm.

2. Thời điểm trích lập và hoàn nhập những khoản dự trữ là thời điểm lập report tài chủ yếu năm.

3. Doanh nghiệp lớn xem xét, ra quyết định việc xây dựng quy chế về làm chủ vật tư, mặt hàng hóa, quản lý danh mục đầu tư, cai quản công nợ để ngăn cản các rủi ro trong tởm doanh, vào đó khẳng định rõ trọng trách của từng bộ phận, từng fan trong việc theo dõi, quản lý vật tư, sản phẩm hóa, các khoản đầu tư, tịch thu công nợ.

…”

Và cuối cùng, Điều 7 của Thông tư 48/2019/TT-BTC qui định rằng:

“Điều 7. Dự phòng bh sản phẩm, mặt hàng hóa, dịch vụ, dự án công trình xây dựng

1. Đối tượng và điều kiện lập dự phòng: là hầu như sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng vày doanh nghiệp thực hiện đã bán, đã hỗ trợ hoặc sẽ bàn giao cho những người mua còn trong thời hạn bảo hành và công ty lớn vẫn có nghĩa vụ phải tiếp tục sửa chữa, trả thiện, bh theo hợp đồng hoặc cam đoan với khách hàng hàng.

2. Mức trích lập:

Doanh nghiệp dự con kiến mức tổn thất nhằm trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm, mặt hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng vẫn tiêu thụ và dịch vụ thương mại đã cung ứng trong năm và triển khai lập dự phòng cho từng một số loại sản phẩm, sản phẩm hóa, dịch vụ, công trình xây dựng xây dựng có cam kết bảo hành.

Xem thêm: Kể Chuyện Gấu Con Bị Đau Răng, Câu Chuyện Gấu Con Bị Sâu Răng Một

Tổng nấc trích lập dự phòng bh của các sản phẩm, mặt hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng xây dựng theo cam kết với quý khách nhưng tối đa không quá 05% tổng lệch giá tiêu thụ vào năm đối với các sản phẩm, mặt hàng hóa, thương mại & dịch vụ và không quá 05% trên giá trị hợp đồng đối với các dự án công trình xây dựng.

3. Sau thời điểm lập dự trữ cho từng một số loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, dự án công trình xây dựng công ty tổng hợp toàn thể khoản dự trữ vào bảng kê bỏ ra tiết. Bảng kê chi tiết là căn cứ để hạch toán vào ngân sách của doanh nghiệp trong kỳ.

4. Tại thời điểm lập báo cáo tài thiết yếu năm, căn cứ tình hình tiêu thụ, bàn giao sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng xây dựng và những cam kết bảo hành tại hòa hợp đồng hoặc những văn bản quy định liên quan, doanh nghiệp tiến hành trích lập dự phòng theo pháp luật tại Khoản 1, Khoản 2 cùng Khoản 3 Điều này và các quy định sau:

- trường hợp số dự trữ phải trích lập ngay số dư khoản dự phòng bảo hành sản phẩm, sản phẩm hóa, dịch vụ, công trình xây dựng xây dựng sẽ trích lập ở report năm trước đã ghi trên sổ kế toán, doanh nghiệp lớn không được trích lập bổ sung cập nhật khoản dự phòng bh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng xây dựng.

- ví như số dự trữ phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng bh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng xây dựng vẫn trích lập ở report năm trước đã ghi bên trên sổ kế toán, doanh nghiệp trích lập bổ sung cập nhật số chênh lệch đó với ghi thừa nhận vào túi tiền trong kỳ.

- nếu như số dự phòng phải trích lập thấp rộng số dư khoản dự phòng bh sản phẩm, sản phẩm hóa, dịch vụ, công trình xây dựng sẽ trích lập ở report năm trước vẫn ghi bên trên sổ kế toán, doanh nghiệp triển khai hoàn nhập phần chênh lệch đó cùng ghi giảm chi phí trong kỳ.

- không còn thời hạn bảo hành, giả dụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng không phải bh hoặc số dự trữ phải trả về bh của sản phẩm, mặt hàng hóa, dịch vụ, dự án công trình xây dựng phệ hơn chi tiêu thực tế tạo nên thì số dư còn sót lại được hoàn nhập vào thu nhập cá nhân trong kỳ của doanh nghiệp.”