tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Đồ rê mí thiết bị đồ rê mí đồ

Mi fa son ngươi fa son son

Son la son fa mi trang bị son la

son fa mi đồ gia dụng đô son đô đô

Son đô

*

 Em hãy cho biết cao độ nốt của bài TĐN số 4?

A Fa-son-la-si-đô

B Mi-fa-son-la-si-đô

C Đô-rê-mi-fa-son

 D Đô-rê-mi


*

Đô nằm ở vị trí dòng kẻ phụ 2

Rê ở trên chiếc kẻ phụ 2

Mi nằm ở dòng kẻ máy nhất

Fa ở trên loại kẻ đồ vật nhất

Son nằm ở vị trí dòng kẻ trang bị 2

La nằm trên loại kẻ thứ 2

Si nằm tại dòng lắp thêm 3

Đô nằm trên mẫu kẻ đồ vật 3


ĐỌC NỐT NHẠC:

ĐỒ ĐỒ SON SON LA LA SON

FA FA mày MI RÊ RÊ ĐỒ

ĐỌC LỜI:

CÙNG ĐÙA VUI CA HÁT DƯỚI TRĂNG

TIẾNG SÁO VI VU trong ĐÊM HÈ


Tập đọc nhạc lớp 6 số 1Bài tập hiểu nhạc lớp 6 số 1

ĐỌC NỐT NHẠC:

ĐỒ ĐỒ SON SON LA LA SON

FA FA ngươi MI RÊ RÊ ĐỒ

ĐỌC LỜI:

CÙNG ĐÙA VUI CA HÁT DƯỚI TRĂNG

TIẾNG SÁO VI VU trong ĐÊM HÈ


Bài tập phát âm nhạc số 4 (SGK trang 30) ô nhịp 1,2,3,4 về cao độ có những nốt tên gì? *

-SON-LA-LA-PHA-MI-SON-SON-MI-PHA-PHA-MI-RÊ-MI-ĐÔ.

Bạn đang xem: Đồ rê mi pha son

-SON-LA-LA-PHA-PHA-SON-SON-MI-PHA-PHA-RÊ-RÊ-MI-MI.

-SON-LA-SI-PHA-PHA-SON-PHA-MI-PHA-PHA-RÊ-RÊ-RÊ-MI.

-SON-LA-LA-SON-PHA-SON-LA-MI-PHA-MI-RÊ-RÊ-MI-MI.

Giúp mik cùng với nha mik buộc phải gấp lắm 


Bài tập hiểu nhạc số 4 (SGK trang 30/ lớp 8) ô nhịp 1,2,3,4 về cao độ có những nốt thương hiệu gì? *

-SON-LA-LA-PHA-MI-SON-SON-MI-PHA-PHA-MI-RÊ-MI-ĐÔ.

Xem thêm: Tải Các Ứng Dụng Về Điện Thoại, Tải Ứng Dụng Điện Thoại Xuống Và Bắt Đầu

-SON-LA-LA-PHA-PHA-SON-SON-MI-PHA-PHA-RÊ-RÊ-MI-MI.

-SON-LA-SI-PHA-PHA-SON-PHA-MI-PHA-PHA-RÊ-RÊ-RÊ-MI.

-SON-LA-LA-SON-PHA-SON-LA-MI-PHA-MI-RÊ-RÊ-MI-MI.

Giúp mik cùng với nha mik cần gấp lắm 


Mi (nằm giữa chiếc kẻ 1)Son (nằm giữa dòng kẻ 2)Si (nằm giữa cái kẻ 3)Rê (nằm giữa loại kẻ 4)Fa (nằm giữa mẫu kẻ 5)– Đối với các nốt nằm giữa khe ta tất cả câu thần chú: Fa, La, Đô, MiFa ( nằm trong lòng khe 1)La ( nằm giữa khe 2)Đô ( nằm trong lòng khe 3)Mi ( nằm trong lòng khe 4)– mẫu kẻ : Mi, Son, Si, Rê, Fa.– Khe : Fa, La, Đô, Mi.


đồ loại kẻ phụ thứ 1 bên dưới

rê khe 1 dưới khuông nhạc

mi mẫu 1

fa khe 1

son dòng 2 

la khe 2 

si dòng 3


Công thức cấu tạo của"Đồ-Rê-Mi-La-Son-Pha-Si-Đố" là giọng gì

A.Giọng la vật dụng tự nhiên

B.Giọng đô trưởng

C.Giọng la lắp thêm hòa thanh

D.Giọng đô thứ


Nhai ko dau

La la la la la , vày re mày pha so la si vày , đê mê la pha son son bởi re re mi say đắm pha ham pha re vị do