*
90, độ sáng 860lm/1600lm, cấp bảo đảm IP65 sử dụng được ngoài trời" loading="lazy" srcset="https://haberindunyasi.com/den-chieu-sang-gan-tuong/imager_1_1305_700.jpg" sizes="(max-width: 222px) 100vw, 222px" />

Bạn đang xem: Đèn chiếu sáng gắn tường

*
90, ánh sáng 430 lumens, cấp bảo vệ IP65 dùng được bên cạnh trời" loading="lazy" srcset="https://haberindunyasi.com/den-chieu-sang-gan-tuong/imager_2_1305_700.jpg" sizes="(max-width: 222px) 100vw, 222px" />
*
90, khả năng chiếu sáng 500 lumens, rất có thể dùng xung quanh trời IP65" loading="lazy" srcset="https://haberindunyasi.com/den-chieu-sang-gan-tuong/imager_3_1305_700.jpg" sizes="(max-width: 222px) 100vw, 222px" />
*
80, độ sáng 600lm, góc chiếu kiểm soát và điều chỉnh từ 5 - 120 độ" loading="lazy" srcset="https://haberindunyasi.com/den-chieu-sang-gan-tuong/imager_4_1305_700.jpg" sizes="(max-width: 222px) 100vw, 222px" />
*
90, khả năng chiếu sáng 70lm & 140lm, IP65" loading="lazy" srcset="https://haberindunyasi.com/den-chieu-sang-gan-tuong/imager_5_1305_700.jpg" sizes="(max-width: 222px) 100vw, 222px" />

Xem thêm: Giá Nhà Liên Hoàn, Báo Giá Khu Vui Chơi Liên Hoàn Rẻ, Báo Giá Nhà Liên Hoàn Rẻ

*
90, khả năng chiếu sáng 430lm và 860lm, IP65" loading="lazy" srcset="https://haberindunyasi.com/den-chieu-sang-gan-tuong/imager_6_1305_700.jpg" sizes="(max-width: 222px) 100vw, 222px" />
*
90, ánh sáng 900lm & 1800lm, IP65" loading="lazy" srcset="https://haberindunyasi.com/den-chieu-sang-gan-tuong/imager_7_1305_700.jpg" sizes="(max-width: 222px) 100vw, 222px" />
*
90, độ sáng 430lm và 860lm, IP65" loading="lazy" srcset="https://haberindunyasi.com/den-chieu-sang-gan-tuong/imager_8_1305_700.jpg" sizes="(max-width: 222px) 100vw, 222px" />
*
90, ánh sáng 900lm & 1800lm, IP65" loading="lazy" srcset="https://haberindunyasi.com/den-chieu-sang-gan-tuong/imager_9_1305_700.jpg" sizes="(max-width: 222px) 100vw, 222px" />