haberindunyasi.com tổ chức triển khai haberindunyasi.com thử nước ta lần 1 kỳ haberindunyasi.com đánh giá năng lực Đại học giang sơn Hà Nội. Đề haberindunyasi.com bao gồm 150 thắc mắc trắc nghiệm với điền đáp án. Những em cùng thử mức độ nhé!


ĐỀ haberindunyasi.com THỬ TOÀN QUỐC LẦN 1

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN haberindunyasi.com.COM

==================================================

CẤU TRÚC BÀI haberindunyasi.com


Nội dung

Số câu (câu)

Thời gian (phút)

Phần 1: bốn duy định lượng – Toán học

50 

75

Phần 2: bốn duy định tính – Ngữ văn

50

60

Phần 3: Khoa học

3.1. Lịch sử

10

60

3.2. Địa lí

10

3.3. đồ vật lí

10

3.4. Hóa học

10

3.5. Sinh học

10


PHẦN I - TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG

Câu 1. Một đại lí thống kê số lượng quạt máy bán tốt trong sáu tháng đầu năm 2022 như biểu đồ vật sau

 

*

Tháng nào đại lí bán được 30 quạt máy?

A. 2. 

B. 3. 

C.

Bạn đang xem: Đề thi thử đánh giá năng lực đại học quốc gia hà nội

 4.

D. 5.

Câu 2. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) trên (left< - 2019;2019 ight>) để hàm số (y = ln (x^2 + 2x - m + 2)) có tập xác định là (mathbbR)?

A. 2019 

B.  2021 

C. 2020 

D.  2018

Câu 3. Phương trình (log _dfrac12left( 2x - 4 ight) = - 4) có nghiệm là

A. (x = 10).

B. (x = dfrac6532).

C. (x = 3).

D. (x = dfrac74).

Câu 4. Số nghiệm của hệ phương trình (left{ eginarraylx^3 + 5x = 3y\y^3 + 5y = 3xendarray ight.) là

A. 0. 

B. 3.

C. 1. 

D. 2.

Câu 5. Gọi (z_2) là nghiệm phức tất cả phần ảo âm của phương trình (z^2 + 4z + 7 = 0). Tọa độ điểm (A) biểu diễn số phức (w = left( sqrt 3 + i ight)z_2) là

A. (Aleft( - sqrt 3 ; - 5 ight)).

B. (Aleft( sqrt 3 ;5 ight)).

C. (Aleft( - 5; - sqrt 3 ight)).

D. (Aleft( - 10; - 2sqrt 3 ight)).

Câu 6. Trong ko gian (Oxyz), mang đến hai điểm (Mleft( - 2;5; - 1 ight),,,Nleft( 4; - 7;3 ight)). Phương diện phẳng trung trực của đoạn thẳng (MN) có phương trình là

A. (3x - 6y + 2z + 38 = 0).

B. (3x + 6y + 2z + 11 = 0).

C. (3x - 6y + 2z - 11 = 0).

D. (3x - 6y + 2z - 38 = 0).

Câu 7. Trong không gian (Oxyz), mang lại điểm (Aleft( 3;2;6 ight)). Gọi (B) là điểm đối xứng của (A) qua trục (Ox). Khi đó độ nhiều năm đoạn thẳng (AB) là

A. 160.

B. (4sqrt 10 ).

C. 3.

D. 13.

Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình (sqrt 3x + 4 bao gồm bao nhiêu quý giá nguyên của tham số (m) để phương trình (fleft( dfrac30x^2x^4 + 2x^2 + 16 + 1 ight) + 3 = m) có nghiệm?

A. 3.

B. 5. 

C. 7. 

D. Vô số.

Câu 13. Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số y=(dfracx^2 - x + 1x^2 - x - 2) là

A. 

B. 1

C. 4

D. 2

Câu 14. Bác Minh ý định gửi vào ngân hàng một vài tiền với lãi suất 7,5%/năm. Biết rằng cứ sau mỗi năm số chi phí lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu. Bác Minh yêu cầu gửi vào bank tối haberindunyasi.comểu là từng nào tiền để 2 năm sau bác bỏ nhận được số chi phí lãi đủ để mua một chiếc laptop trị giá 25 triệu đồng? (Làm tròn công dụng đến mặt hàng phần mười)

A. 160,6 triệu đồng.

B. 160,8 triệu đồng.

C. 160,9 triệu đồng.

D. 160,7 triệu đồng.

Câu 15. Tập nghiệm của bất phương trình (log _dfrac13left( 3x - 6 ight) > - 1) là

A. (S = left< 2;3 ight>).

B. (S = left( 2;3 ight)).

C. (S = left( - infty ;3 ight)).

D. (S = left( - 3; - 2 ight)).

Câu 16. Cho a,b,c là các số thực dương khác 1. Hình vẽ mặt là thứ thị của cha hàm số (y = log _ax,y = log _bx,y = log _cx). Xác định nào sau đây là đúng ?

 

*

A. $b>a>c$ 

B. $a Với những giá trị làm sao của (m) thì hàm số (y = dfracm + 13x^3 + 2left( m + 1 ight)x^2 + left( m - 2 ight)x + 2022) nghịch biến trên (mathbbR)?

A. ( - 2 le m le - 1).

B. (m  Một hình nón có bán kính đường tròn đáy bởi 4 cm và thể tích của khối nón đó bằng (dfrac64pi 3) cm3. Góc sinh sống đỉnh của hình nón đó bằng

A. (30^circ ).

B. (45^circ ).

C. (90^circ ).

D. (60^circ ).

Câu 24. Một khối hình trụ tròn xoay có bán kính đáy bằng 2, độ cao bằng 5. Fan ta khoét nhì đầu khối trụ nhị nửa khối cầu tất cả đường tròn đáy của khối trụ là mặt đường tròn lớn nhất của mỗi nửa khối cầu (như hình vẽ)

 

*

Tỉ số thể tích phần sót lại của khối trụ so với tất cả khối trụ thuở đầu bằng

A. (dfrac815).

B. (dfrac715).

C. (dfrac12).

D. (dfrac18).

Câu 25. Cho hình lăng trụ (ABC.A"B"C") có đáy (ABC) là tam giác vuông tại (A)(widehat ABC = 30^circ ). Gọi (E) là trung điểm (AB), tam giác (EA"C) đều cạnh bằng (4asqrt 3 ) và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Lúc ấy thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") bằng

A. (dfrac576a^3sqrt 3 7).

B. (dfrac576a^3sqrt 21 7).

C. (dfrac288a^3sqrt 21 7).

D. (dfrac96sqrt 21 7).

Câu 26. Cho hình chóp (S.ABCD) có những cạnh bằng nhau, đáy (ABCD) là hình vuông. Biết (BC = 16,,cm). Gọi (M) là điểm nằm tại cạnh (SA) sao cho (dfracSMSA = dfrac34). Gọi (left( p. ight)) là mặt phẳng đi qua điểm (M), tuy nhiên song với hai đường thẳng (AB) và (AC). Khía cạnh phẳng (left( p ight)) cắt hình chóp (S.ABCD) theo haberindunyasi.comết diện là một trong những hình tứ giác có diện tích s bằng

A. (256,,left( cm^2 ight)).

B. (121,,left( cm^2 ight)).

C. (16,,left( cm^2 ight)).

D. (144,,left( cm^2 ight)).

Câu 27. Cho hàm số (y = cos ^2x). Lúc đó (y^(3)left( dfracpi 3 ight))bằng 

A. -2 

B. 

C. ( - 2sqrt 3 )

D. (2sqrt 3 )

Câu 28. Trong không khí (Oxyz), mang lại mặt phẳng (left( p. ight):4x - 5y + 3z - 10 = 0) và mặt đường thẳng (d:left{ eginarraylx = 1 + t\y = - 1 + 2t\z = 2 + 4tendarray ight.). Với (Mleft( 1; - 1;2 ight) in d). Viết phương trình con đường thẳng (Delta ) qua điểm đối xứng cùng với (M) qua mặt phẳng (left( p. ight)) và tuy vậy song với $(d)$

A. (Delta :left{ eginarraylx = 1 + 4t\y = - 5t\z = 7 + 3tendarray ight.).

B. (Delta :left{ eginarraylx = dfrac15 + 4t\y = - 5t\z = dfrac75 + 3tendarray ight.).

C. (Delta :left{ eginarraylx = dfrac15 + t\y = 2t\z = dfrac75 + 4tendarray ight.).

D. (Delta :left{ eginarraylx = 1 + t\y = 10t\z = 7 + 4tendarray ight.).

Câu 29. Cho hàm số (y = fleft( x ight)) có đạo hàm liên tiếp trên (mathbbR) và bao gồm đồ thị như hình bên.

 

*

Số điểm rất tiểu của hàm số (y = fleft< fleft( x ight) ight> + 2022) là

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

Câu 30. Trong không gian (Oxyz), cho bố điểm (Aleft( 0;0;2 ight),,,Bleft( - 3;1; - 4 ight),,,Cleft( - 1;1;1 ight)) và khía cạnh phẳng (left( p ight):x + y - z + 4 = 0). Gọi (M) là điểm thuộc phương diện phẳng (left( p. ight)) thỏa mãn biểu thức (T = MA^2 + 2MB^2 + 5MC^2) nhỏ nhất. Tính khoảng cách từ (M) đến mặt phẳng (left( Q ight):3x - 2y + z + 7 = 0).

A. (sqrt 14 ).

B. (dfracsqrt 14 7).

C. (dfracsqrt 14 14).

D. (dfracsqrt 14 28).

Câu 31. Với các giá trị nào của tham số (m) thì hàm số (y = left| - x^3 + 6mx^2 + 12left( 2 - m^2 ight)x + 8m^3 - 16sqrt 2 m^2 ight|) có 5 điểm rất trị?

A. (m dfrac2sqrt 2 5).

C. (m - dfrac2sqrt 2 5).

Câu 32. Với những giá trị làm sao của (m) thì phương trình (left( x - 2 ight)left( x + 1 ight) + 4left( x - 2 ight)sqrt dfracx + 1x - 2 = 2m) có nghiệm?

A. (m > - 2).

B. (m ge - 2).

C. (m le - 2).

D. (m ge 2).

Câu 33. Cho hàm số (y = fleft( x ight)) liên tục trên (mathbbR) và thỏa mãn (fleft( 3 ight) = 7)(intlimits_4^9 dfracfleft( sqrt x ight)sqrt x dx = 4,,,intlimits_0^3 xf"left( x ight)dx = 5). Tính (intlimits_0^2 fleft( x ight)dx ).

A. 14.

B. 16.

C. 2.

D. 18.

Câu 34. Chọn ngẫu nhiên tía số tự nhiên thuộc đoạn (left< 1;20 ight>). Phần trăm để bố số đó tất cả tổng phân tách hết mang lại 3 bằng

A. (dfrac17012000).

B. (dfrac26674000).

C. (dfrac2992000).

D. (dfrac13334000).

Câu 35. Cho khối lăng trụ tam giác (ABC.A"B"C") có (A"B) vuông góc cùng với đáy. Đường thẳng (AA") tạo với đáy một góc (60^circ ). Góc giữa hai phương diện phẳng (left( ABB"A" ight)) và (left( ACC"A" ight)) bằng (45^circ ). Gọi (H,K) lần lượt là hình chiếu vuông góc của (A) lên (BB"),(CC") và (H",K") lần lượt là hình chiếu vuông góc của (A") lên (BB"),(CC"). Biết khoảng cách từ (A) đến (BB") và (CC") lần lượt bằng 6 với 9. Khi đó thể tích khối lăng trụ (AHK.A"H"K") bằng

A. (36sqrt 6 ).

B. (108sqrt 6 ).

C. (216sqrt 6 ).

D. (108sqrt 2 ).

Câu 36. Cho hàm số (y = x^4 + 2x^2 + 5) có haberindunyasi.comết bị thị là (left( C ight)). Thông số góc của tiếp tuyến đường với đồ thị (left( C ight)) tại điểm (Mleft( - 1;8 ight)) là

Đáp án:

Câu 37. Cho hàm số (y = fleft( x ight)) liên tục trên (mathbbR) và có bảng xét dấu như sau

 

*

Hàm số đang cho có số điểm cực đại là............

Đáp án:

Câu 38. Xét khối tứ diện ABCD gồm cạnh AB=x và các cạnh còn sót lại đều bằng (2sqrt 3 ).Biết x được màn biểu diễn dưới dạng (asqrt 2 ), search a để thể tích khối tứ diện ABCD đạt giá chỉ trị khủng nhất.

Đáp án:

Câu 39. Số tập nhỏ của tập hợp (A = left a;b;c;d ight\) là

Đáp án:

Câu 40. Cho đa thức (fleft( x ight)) liên tục trên (mathbbR) thỏa mãn (mathop lim limits_x o 3 dfracfleft( x ight) - 1x^2 - 2x - 3 = 5). Tính (mathop lim limits_x o 3 dfracf^3left( x ight) - 4fleft( x ight) + 3x^2 - 3x).

Đáp án:

Câu 41. Giá trị lớn số 1 của hàm số (y = 2x^2 + 5x + 6) trên đoạn (left< - 2;1 ight>) là

Đáp án:

Câu 42. Số những giá trị nguyên của tham số (m) để hàm số (y = dfrac13x^3 + 2mx^2 + left( m + 1 ight)x + m^2 - 2m) không bao gồm cực trị là

Đáp án:

Câu 43. Một cấp số cộng có (u_1 = - 3,u_8 = 39). Công không nên của cấp cho số cùng đó là

Đáp án:

Câu 44. Cho hàm số (fleft( x ight)) có vật thị như hình bên.

 

*

Khi đó phương trình (fleft( fleft( x ight) ight) = 2x) có tối đa từng nào nghiệm?

Đáp án:

Câu 45. Nếu tăng bán kính khối mong lên 3 lần thì thể tích khối cầu tăng lên mấy lần?

Đáp án:

Câu 46. Cho hình hộp chữ nhật (ABCD.A"B"C"D") có (AA" = 3a,AD = asqrt 3 ). Góc giữa hai khía cạnh phẳng (left( ABC"D" ight)) và (left( ABCD ight)) bằng

Đáp án:

Câu 47. Trong ko gian (Oxyz), mang lại mặt phẳng (left( p. ight):x - y - z + 1 = 0) và điểm (Mleft( 2; - 1;1 ight)). Gọi (Hleft( a;b;c ight)) là hình chiếu vuông góc của (M)lên phương diện phẳng (left( p ight)). Khi ấy giá trị của biểu thức (a^2 + b^2 + c^2) bằng

Đáp án:

Câu 48. Cho nhị số thực dương (a,b) thỏa mãn (b^2 = 4ab + 5a^2) và (a in left< 8;2^64 ight>). Gọi (M,m) lần lượt là giá trị lớn số 1 và giá bán trị bé dại nhất của biểu thức (P = log _dfracb204a + log _2dfracb5). Lúc đó giá trị biểu thức (M - m) bằng

Đáp án:

Câu 49. Cho hình chóp (S.ABC) có đáy (ABC) là tam giác vuông cân nặng tại (B)(SA) vuông góc cùng với đáy. Biết (AB = BC = a) và (SA = asqrt 2 ). Gọi (E) là trung điểm (AB), phương diện phẳng qua (SE), song song với (BC), cắt (AC) tại (F). Khoảng cách giữa (AB) và (SF) bằng(dfracasqrt b c), trong đó (b,c) là những số nguyên dương và (dfracasqrt b c) là phân số về tối giản. Khi đó (b^2 - c^2) bằng

Đáp án:

Câu 50. Cho hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích s toàn phần bởi 64, độ dài đường chéo cánh bằng 8. Giá trị lớn số 1 của thể tích khối hộp kia bằng (dfracasqrt 2 b), với (a,b) là các số nguyên dương và (dfracasqrt 2 b) là phân số về tối giản. Lúc đó (a - 2b) bằng

Đáp án:

 

PHẦN II - TƯ DUY ĐỊNH TÍNH

Đọc đoạn trích sau và vấn đáp các câu hỏi từ 51 cho 55:

Lưng người mẹ còng rồi

Cau thì vẫn thẳng

Cau - ngọn xanh rớt

Mẹ - đầu bạc bẽo trắng

 

Cau càng ngày càng cao

Mẹ ngày 1 thấp

Cau ngay gần với giời

Mẹ thì gần đất!

 

Ngày bé còn bé

Cau mẹ bổ tư

Giờ cau bửa tám

Mẹ còn xấu hổ to!

 

Một miếng cau khô

Khô gầy như mẹ

Con nâng bên trên tay

Không thế được lệ

 

Ngẩng hỏi giời vậy

- Sao mẹ ta già?

Không một lời đáp

Mây cất cánh về xa.

(Đêm sông Cầu, NXB Quân nhóm nhân dân, Hà Nội, 2003)

Câu 51. Phương thức diễn tả chính của bài bác thơ bên trên là gì?

A. Tự sự

B. Biểu cảm

C. Nghị luận

D. Miêu tả

Câu 52. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

A. Thể thơ từ bỏ do 

B. Thể thơ 5 chữ 

C. Thể thơ lục bát 

D. Thể thơ 4 chữ

Câu 53. Các từ ngữ nói về “mẹ” và “cau" ngơi nghỉ khổ 1 và 2 có mối quan hệ với nhau thế nào về nghĩa?

Lưng chị em còng rồi

Cau thì vẫn thẳng

Cau - ngọn xanh rờn

Mẹ - đầu bội nghĩa trắng

 

Cau ngày càng cao

Mẹ ngày 1 thấp

Cau sát với giời

Mẹ thì gần đất!

A. Nguyên nhân - kết quả

B. Giải thích

C. Đối lập

D. Đồng nghĩa

Câu 54. Câu thơ: Một miếng cau khô/ Khô gầy như mẹ” sử dụng giải pháp tu tự gì?

A. Nhân hoá

B. Ẩn dụ 

C. Hoán dụ

D. So sánh

Câu 55. Chỉ ra biện pháp tu từ trong khổ thơ sau:

Ngẩng hỏi giời vậy

- Sao bà bầu ta già?

Không một lời đáp

Mây bay về xa.

A. Nhân hoá

B. Câu hỏi tu từ

C. So sánh

D. Điệp ngữ

Đọc đoạn trích sau và trả lời các thắc mắc từ 56 đến 60:

“Anh biết không, một ngày nọ tôi vẫn ngồi chế biến thử một việc nhỏ. Mỗi người trung bình sống được khoảng tầm 75 năm. Tôi biết cũng có thể có người sống thọ hơn và cũng đều có người chết sớm hơn nhưng mà về trung bình, bạn ta rất có thể sống được khoảng tầm 75 năm”.

“Sau đó, tôi nhân 75 năm đó với 52 tuần thì được 3900, đó chính là số ngày vật dụng bảy từng người bình thường có được vào cả cuộc sống của họ. Nào triệu tập vào mẩu chuyện của tôi đi Tom, tôi đang gửi sang phần quan tiền trọng rồi đây”.

“Phải mang lại năm 55 tuổi tôi mới có thể suy xét về số đông việc kỹ càng như vậy”, ông tiếp tục, “và tính đến lúc đó, tôi đọc mình chỉ còn 1.000 ngày lắp thêm bảy còn lại nữa cơ mà thôi”.

“Và rồi tôi tới một cửa hàng đồ chơi, mua toàn bộ những viên bi họ có. đề xuất đi cho tới ba shop tôi mới sắm đủ 1000 viên bi cho mình. Tôi đem chúng về nhà, cho vào chiếc hộp nhựa lớn, rỗng trong xưởng làm cho việc, ngay cạnh chiếc đài. Trường đoản cú đó, khi hằng ngày thứ bảy qua đi, tôi lại lấy ra một viên bi ra cùng ném đi”.

“Tôi nhận thấy rằng, khi nhìn con số những viên bi ngày một giảm dần, tôi đã biết tập trung hơn cho phần đa điều thật sự đặc biệt quan trọng trong cuộc sống. Ko gì hệt như việc nhìn thời hạn tồn tại của chính bản thân mình trên trái khu đất này cứ vơi dần với nó giúp cho bạn biết ưu tiên mọi vấn đề thật mau chóng”.

(Trích “Bài học về 1000 viên bi - Những mẩu chuyện Quà khuyến mãi cuộc sống)

Câu 56. Phong cách ngữ điệu của đoạn trích bên trên là gì?

A. Báo chí 

B. Chính luận

C. Nghệ thuật

D. Sinh hoạt 

Câu 57. Em hiểu ra sao về thông điệp của đoạn trích?

A. Giúp ta hiểu quan hệ giữa các phép tính về số tuổi cùng viên bi.

B. Giúp ta gọi được tầm đặc biệt quan trọng của việc bố trí thời gian.

C. Giúp ta nhận ra được quý giá của phiên bản thân mình và tập trung hơn cho đầy đủ điều thật sự đặc biệt quan trọng trong cuộc sống.

D. Giúp ta nhận ra chân thành và ý nghĩa của câu hỏi yêu thương, trợ giúp người khác.

Câu 58. Xét theo cấu tạo, câu “Từ đó, khi hàng ngày thứ bảy qua đi, tôi lại lôi ra một viên bi ra cùng ném đi” thuộc vẻ bên ngoài câu gì?

A. Câu ghép

B. Câu đơn

C. Câu rút gọn

D. Câu đặc biệt

Câu 59. Trong câu “Nào triệu tập vào mẩu chuyện của tôi đi Tom, tôi đang chuyển sang phần quan trọng rồi đây”, cụm từ ‘’phần quan lại trọng” in đậm trong đoạn trích nói tới điều gì?

A. Tính theo số viên bi, cuộc sống ông chỉ còn 1000 ngày sản phẩm 7.

B.  Ông download hộp đựng viên bi và hằng ngày vứt đi 1 viên.

C.  Phải mang lại 3 siêu thị ông mới sắm được 1000 viên bi.

D. Cuộc đời con bạn rất ngắn ngủi.

Câu 60. Câu “Phải đi tới ba siêu thị tôi mới sắm đủ 1000 viên bi mang lại mình. Tôi đem bọn chúng về nhà, cho vào chiếc vỏ hộp nhựa lớn, trống rỗng trong xưởng có tác dụng việc, ngay cạnh chiếc đài.” sử dụng phép liên kết nào?

A. Phép nối

B. Phép thế

C. Phép lặp

D. Phép liên tưởng

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ 61 mang đến 65:

(1) “Sao anh không về chơi thôn Vĩ?

(2) nhìn nắng hàng cau nắng mới lên

(3) vườn cửa ai mướt quá xanh như ngọc

(4) Lá trúc bịt ngang khía cạnh chữ điền.

(5) Gió theo lối gió mây đường mây

(6) dòng nước buồn haberindunyasi.comu hoa bắp lay

(7) Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

(8) có chở trăng về kịp buổi tối nay?”

(Hàn mặc Tử, Đây buôn bản Vĩ Dạ, Ngữ văn 11, tập hai, NXB giáo dục và đào tạo Việt Nam, 2019)

Câu 61. Nhận định nào bên dưới đây KHÔNG ĐÚNG về câu thơ (1) trong khúc trích trên?

A. Câu thơ như một lời mời gọi của người con gái dành cho nam nhi trai về thăm quê hương của mình.

B. Câu thơ như một lời trách dìu dịu của haberindunyasi.comếu nữ khi đàn ông trai vẫn lâu không ké thăm mình.

C. Câu thơ như một sự tiếc của người sáng tác khi dự cảm mình ko còn cơ hội trở trở về viếng thăm thôn Vĩ Dạ.

D. Câu thơ như một lời ân oán thán của người bà xã khi thấy ông xã bỏ đi lâu ngày cơ mà không về nhà.

Câu 62. Khổ thơ đầu tiên của đoạn trích gợi đến thời gian nào trong ngày?

A. Buổi sáng sủa tinh mơ khi mặt trời còn chưa kịp lên.

Xem thêm: Thế Giới Túi Ngủ Trưa Văn Phòng " Giá Tốt Tháng 10, 2021, Mua 100+ Túi Ngủ Văn Phòng Mát Mẻ, Êm Ái

B. Buổi sớm ban mai của một ngày nắng và nóng đẹp.

C. Giữa trưa khi nắng chói sáng khắp khu vực vườn.

D. Buổi chiều lúc nắng đã sút chói chang.

Câu 63. Phương thức mô tả chính sinh hoạt khổ thơ trước tiên của đoạn trích là gì?

A. Tự sự.

B. Miêu tả.

C. Thuyết minh.

D. Nghị luận

Câu 64. Câu thơ nào sau đây thể hiện rõ nhất dự cảm phân tách xa của tác giả?

A. “Gió theo lối gió mây đường mây”

B. "Dòng nước bi đát haberindunyasi.comu hoa bắp lay"

C. “Thuyền ai đậu bến sông trăng đó”

D. "Có chở trăng về kịp buổi tối nay?”

Câu 65. Biện pháp thẩm mỹ và nghệ thuật nào được áp dụng trong câu (6) của đoạn trích trên?

A. Nhân hóa.

B. Nói quá.

C. Điệp ngữ.

D. Câu hỏi tu từ.

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ 66 cho 70:

“(1) vị trí góc án thư vàng sẽ nhợt, son đã mờ, đĩa dầu sở trên cây đèn nến với lần mực dầu. Nhị ngọn bấc ké bép nổ, rụng tàn đèn xuống tập giấy bạn dạng đóng lốt son ti Niết. Viên quan lại coi lao tù ngấc đầu, mang que mùi hương khêu thêm một con bấc. Ba cái tim bấc được chụm nhau lại, cháy bùng to lớn lên, soi tỏ mặt fan ngồi đấy.

(2) fan ngồi đẩy, đầu đã điểm hoa râm, râu đã ngả màu. Mọi đường nhăn nheo của một bộ mặt tư lự, hiện giờ đã biến mất hẳn. Ở đấy, giờ chỉ còn là mặt nước ao xuân, bằng lặng, bí mật đáo với êm nhẹ.

(3) Trong hoàn cảnh đề lao, bạn ta sống bằng tàn nhẫn, bởi lừa lọc, tính cách nữ tính và lòng biết giá người, biết trọng người ngay của viên quan tiền cai ngục tù này là 1 trong thanh âm vào trẻo chen vào thân một bạn dạng đàn mà nhạc hình thức đều hỗn loạn xô bồ.

(4) Ông trời đôi lúc chơi ác, đem đày ải những cái thuần khiết vào thân một đống cặn bã. Và những người dân có trọng tâm điền giỏi và thẳng thắn, lại phải ăn uống đời sinh sống kiếp với anh em quay quắt.

(5) ngục tù quan lấy làm cho nghĩ ngợi về câu nói ban chiều của thầy thơ lại: “Có lẽ lão chén bát này, cũng là 1 trong những người khá đây. Tất cả lẽ hắn cũng như mình, lựa chọn nhầm nghề mất rồi. Một kẻ biết kính mến khí phách, một kẻ biết tiếc, biết trọng người dân có tài, hẳn ko phải là kẻ xấu hay là vô tình ...”.

(Nguyễn Tuân, Chữ bạn tử tù, Ngữ văn 11, tập một, NXB giáo dục Việt Nam, 2018)

Câu 66. Từ “án thư” (in đậm) trong khúc (1) tức là gì?

A. Bàn để sách vở, giấy cây bút để đọc cùng viết.

B. Bản án xử quyết của Huấn Cao.

C. Bức thư của Huấn Cao gửi mang đến viên quan quản lí ngục.

D. Phòng đựng sách của viên quan quản ngại ngục.

Câu 67. Nội dung bao gồm của đoạn trích bên trên là gì?

A. Ca ngợi bạn dạng tính lương haberindunyasi.comện của viên quản ngục khi thao tác ở vùng tù giam.

B. Viên quản ngại ngục với khí chất của một công ty nho thanh tao, trang nhã.

C. Hoàn cảnh trớ trêu và thực chất lương haberindunyasi.comện trong con người viên quản ngục.

D. Khẳng định ý kiến về “cái đẹp” là vào sáng, hiền đức của tác giả.

Câu 68. Hình hình ảnh “mặt nước ao xuân, bằng lặng, kín đảo với êm nhẹ” trong đoạn trích trên miêu tả điều gì?

A. Sự biến hóa tính cách của viên quản ngục tù so cùng với trước kia.

B. Sự băn khoăn lo lắng của viên quản ngục lúc nghĩ về cuộc sống mình.

C. Sự ghẻ lạnh của viên quản ngục trước thực tại cuộc sống.

D. Sự trầm ngâm, suy tư của viên quản ngục về quá trình mình sẽ làm.

Câu 69. Các đại từ “hắn” với “mình” trong khúc (5) chỉ nhân vật nào?

A. Huấn Cao và viên cai quản ngục.

B. Huấn Cao và thầy thơ lại.

C. Thầy thơ lại cùng viên cai quản ngục.

D. Viên cai quản ngục và cai ngục.

Câu 70. Theo đoạn trích, cụ thể nào bên dưới đây KHÔNG miêu tả về nhân vật viên quản lí ngục?

A. “Đầu đang điểm hoa râm, râu đang ngả màu”.

B. “Mặt nước ao xuân, bởi lặng, bí mật đảo và êm nhẹ”.

C. “Một thanh âm vào trẻo chen vào giữa một bạn dạng đàn cơ mà nhạc luật đều lếu loạn xô bồ”.

D. “Biết kính mến khí phách, một kẻ biết tiếc, biết trọng người dân có tài”.

Câu 71. Xác định một từ/ các từ SAI về ngữ pháp/ hoặc ngữ nghĩa/ logic/ phong cách.

Với tình cảm quý mến, người sáng tác đã ghi lại một biện pháp xúc động, chân thực hình ảnh người vợ tần tảo, nhiều đức hi sinh. Thương vợ là bài xích thơ tiêu biểu cho thơ trữ tình của è cổ Tế Xương.

A. quý mến

B. ghi lại

C. tần tảo

D. trữ tình

Câu 72. Xác định một từ/ nhiều từ SAI về ngữ pháp/ hoặc ngữ nghĩa/ logic/ phong cách.

Trong quá trình hình thành và phát triển của thẩm mỹ Việt Nam, hình tượng người haberindunyasi.comếu thốn nữ luôn là nguồn cảm hứng dạt dào, vô tận cùng là vấn đề để các nghệ sĩ trí tuệ sáng tạo nên một tác phẩm nổi tiếng.

A. quá trình

B. hình tượng

C. luôn

D. một

Câu 73. Xác định một từ/ các từ SAI về ngữ pháp/ hoặc ngữ nghĩa/ logic/ phong cách.

Viết về Huế, có những tác giả bài bản với ánh nhìn sâu sắc nhưng cũng gồm những tác giả không chuyên bắt đầu lần đầu đặt chân đến. Hơn thế, điểm thông thường ở chúng ta là tình thân mãnh liệt với sông Hương, núi Ngự, với cầu Tràng Tiền, áo nhiều năm tím thơ mộng.

A. những

B. nhưng

C. Hơn thế

D. với

Câu 74. Xác định một từ/ các từ SAI về ngữ pháp/ hoặc ngữ nghĩa/ logic/ phong cách.

Nam Cao từng làm các nghề, vạ vật kiếm sống và cho với văn chương đầu tiên vị mục đích mưu sinh. Năm 18 tuổi vào dùng Gòn, ông nhận làm thư cam kết cho một hiệu may, bắt đầu viết các truyện ngắn Cảnh cuối cùng, Hai loại xác.

A. vạ vật

B. văn chương

C. mưu sinh

D. viết

Câu 75. Xác định một từ/ các từ SAI về ngữ pháp/ hoặc ngữ nghĩa/ logic/ phong cách.

Tự tình (bài II) thể hiện tâm trạng, cách biểu hiện của hồ Xuân Hương: vừa đau buồn, vừa phẫn nộ trước duyên phận, gắng gượng vươn lên tuy vậy vẫn rơi vào bi quan.

A. tâm trạng

B. phẫn nộ

C. gắng gượng

D. bi quan

Câu 76. Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng team với các từ còn lại.

A. Nam cao.

B. Nam trung.

C. Nam bình.

D. Nam trầm.

Câu 77. Chọn một từ KHÔNG cùng team với các từ còn lại.

A. Mờ mịt.

B. Rạng rỡ.

C. Tối tăm.

D. Rạng đông.

Câu 78. Chọn một từ cơ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng team với các từ còn lại.

A. Đề xuất.

B. Đề cử.

C. Đề đạt.

D. Đề cương.

Câu 79. Tác trả nào sau đây KHÔNG thuộc văn học vn giai đoạn từ vậy kỉ XV đến hết cố kỉ XIX?

A. Nguyễn Khuyến.

B. Nguyễn Bỉnh Khiêm.

C. Trần Quốc Tuấn.

D. Nguyễn Dữ.

Câu 80. Chọn một từ mà lại nghĩa của nó KHÔNG cùng team với các từ còn lại.

A. Bồn chồn

B. Nôn nao

C. Bâng khuâng

D. Lao xao

Câu 81. Chọn từ/ cụm từ phù hợp nhất để điền vào địa điểm trống trong câu dưới đây.

“Nếu như cảm hứng nhân phiên bản nghiêng về cảm thông sâu sắc với hầu hết khát vọng rất bạn của con người, xúc cảm nhân văn haberindunyasi.comên về ngợi ca vẻ đẹp của của con tín đồ _____ cảm hứng nhân đạo là cảm giác bao trùm.”

A. Nhưng

B. Mà còn

C. Thì

D. Nên

Câu 82. Chọn từ/ các từ tương thích nhất nhằm điền vào vị trí trống trong câu dưới đây.

Trước trận gặp mặt Brazil, tín đồ Hàn Quốc _____ áo tiền đạo đội tuyển cho quản trị nước Nguyễn Xuân Phúc

A. cho

B. mượn

C. lấy

D. tặng

Câu 83. Chọn từ/ nhiều từ phù hợp nhất để điền vào địa điểm trống vào câu bên dưới đây.

“Một nhà nghệ sĩ chân chính phải là bên _____ trong cốt tuỷ.”

A. nhân học

B. nhân đạo

C. nhân từ bỏ

D. nhân nhượng

Câu 84. Chọn từ/ cụm từ phù hợp nhất nhằm điền vào khu vực trống vào câu dưới đây.

“Nhà văn phải ghi nhận khơi lên sinh hoạt con tín đồ niềm trắc ẩn, ý thức phản nghịch kháng cái ác; loại khát vọng phục hồi và bảo đảm an toàn những loại _____”.

A. may mắn

B. suôn sẻ

C. đẹp

D. tốt đẹp

Câu 85. Chọn từ/ cụm từ thích hợp nhất nhằm điền vào khu vực trống trong câu bên dưới đây.

‘’Thủ tướng mạo Phạm Minh haberindunyasi.comết yếu sẽ tham dự lễ hội nghị ASEAN-EU cùng _____ 3 nước châu Âu’’.

A. đến chơi

B. du lịch

C. thăm

D. về

Câu 86. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

Tôi yêu thương em: tới thời điểm này chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai

Nhưng không nhằm em nhọc lòng thêm nữa

Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

 

Tôi yêu thương em âm thầm, không hy vọng

Lúc rụt rè, khi tức tối lòng ghen

Tôi yêu thương em, yêu thương chân thành, đằm thắm

Cầu em được bạn tình như tôi đang yêu em.

(Puskin, Tôi yêu em, Ngữ văn 11, tập một, NXB giáo dục Việt Nam)

Tấm lòng vị tha, thánh haberindunyasi.comện của A.X. Puskin mô tả trong hai câu thơ nào bên dưới đây?

A. Tôi yêu em: đến nay chừng có thể,/ Ngọn lửa tình không phải đã tàn phai.

B. Nhưng không để em nhọc lòng thêm nữa,/ giỏi hồn em yêu cầu gợn bóng u hoài.

C. Tôi yêu thương em, âm thầm không hy vọng,/ thời điểm rụt rè, khi bực tức lòng ghen.

D. Tôi yêu thương em, yêu thương chân thành, đằm thắm,/ ước em được người tình như tôi sẽ yêu em.

Câu 87. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

Từ ấy vào tôi bừng nắng nóng hạ

Mặt trời chân lý chói qua tim

Hồn tôi là 1 trong những vườn hoa lá

Rất đậm hương với rộn giờ chim...

 

Tôi buộc lòng tôi với đa số người

Để tình trang trải với trăm nơi

Để hồn tôi với bao hồn khổ

Gần gũi nhau thêm bạo gan khối đời

 

Tôi đã là con của vạn nhà

Là em của vạn kiếp phôi pha

Là anh của vạn đầu em nhỏ

Không áo cơm, xoay bất tảo bơ...

(Tố Hữu, tự ấy, Ngữ văn 11, tập hai, NXB giáo dục đào tạo Việt Nam, 2020)

Ý nào sau đây không đúng đắn về bài bác thơ “Từ ấy”?

A. Bài thơ "Từ ấy" được thành lập để ghi lại sự khiếu nại ngày được đứng vào hàng ngũ những người dân cùng phấn đấu bởi một lí tưởng cao đẹp.

B. Từ ấy được chế tạo năm 1938 nằm trong phần "Máu lửa" của tập “Từ ấy”.

C. Bài thơ cho biết được rõ nụ cười sướng, ham mãnh liệt của Tố Hữu trong buổi đầu gặp gỡ gỡ lí tưởng biện pháp mạng.

D. Bài thơ cáo giác tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân ta.

Câu 88. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

Trong loại tiết trời mùa thu se lạnh, nóng sốt chan hòa ánh nắng đẹp đẽ như hôm nay thì ngày 20/10 lại có ý nghĩa sâu sắc hơn bao giờ hết. Trong những ngày tri ân xinh xắn này, hình hình ảnh đôi mắt với rất nhiều nếp nhăn và những run sợ của mẹ luôn luôn hiện hữu trong tim trí tôi. Bao nhiêu lời thân thương cũng không được để dành khuyến mãi cho người thanh nữ cả đời lam bạn bè vì tôi ấy. đầy đủ tia nắng ngày thu mang hơi ấm nữ tính như cách bà bầu tôi suy xét tôi. Ngày 20/10 không chỉ là ngày bọn họ dành hầu hết món quà cute nhất cho tất cả những người phụ phái nữ yêu yêu đương mà còn là ngày họ biết ơn đến họ.

Đoạn trích bên trên sử dụng hình thức lập luận nào?

A. Diễn dịch

B. Quy nạp

C. Song hành

D. Tổng- phân- hợp

Câu 89. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

Sao anh không về đùa thôn Vĩ?

Nhìn nắng mặt hàng cau nắng mới lên.

Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc

Lá trúc bịt ngang khía cạnh chữ điền.

 

Gió theo lối gió, mây mặt đường mây,

Dòng nước bi ai haberindunyasi.comu, hoa bắp lay...

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,

Có chở trăng về kịp buổi tối nay?

 

Mơ khách mặt đường xa, khách mặt đường xa,

Áo em white quá nhìn không ra...

Ở trên đây sương sương mờ nhân ảnh,

Ai biết tình ai có đậm đà?

(Hàn khoác Tử, Đây xóm Vĩ Dạ, Ngữ văn 11, tập hai, NXB giáo dục đào tạo Việt Nam)

Sắc thái xúc cảm chủ đạo toát ra trường đoản cú bức tranh haberindunyasi.comên nhiên được mô tả trong khổ cuối của bài thơ “Đây làng Vĩ Dạ” KHÔNG PHẢI là sắc đẹp thái làm sao sau đây?

A. Nhớ thương, vô vọng

B. Khát khao, tuyệt vọng

C. Hoài nghi

D. Tuyệt vọng 

Câu 90. Đọc đoạn trích sau và vấn đáp câu hỏi:

Hoài Thanh viết: “Đời bọn họ nằm vào một chữ tôi. Mất bề rộng ta đi tìm bề sâu. Nhưng càng đi càng ớn lạnh”. Đó là nhân định của Hoài Thanh về hồn thơ của các nhà “Thơ mới” ở quá trình thoái trào. Nhiều từ “say đắm vẫn đơn độc ”, ông chỉ bên thơ nào?

A. Hàn khoác Tử

B. Xuân Diệu

C. Lưu Trọng Lư

D. Huy Cận

Câu 91. Đọc đoạn thơ sau và vấn đáp câu hỏi:

Đâu đầy đủ ngày xưa, tôi lưu giữ tôi 

Băn khoăn đi tìm lẽ yêu đời 

Vẩn vơ theo mãi vòng xung quanh quẩn 

Muốn thoát, than ôi, bước chẳng rời.

Rồi một hôm nào, tôi thấy tôi

Nhẹ nhàng như nhỏ chim cà lơi

Say đồng mùi hương nắng vui ca hát

Trên chín tầng cao bát ngát trời…

Cho cho tới chừ đây, tới chừ đây

Tôi mơ qua cửa khám bao ngày 

Tôi thu toàn bộ trong âm thầm lặng 

Như cánh chim bi quan nhớ gió mây.

(Tố Hữu, ghi nhớ đồng, Ngữ Văn 11, tập hai, NXB GD)

Đoạn thơ trên thể hiện điều gì?

A. Niềm đắm say lí tưởng, khát khao tự do thoải mái và hành vi của tác giả.

B. Sự tái hiện tại hình hình ảnh con người quê nhà trong chổ chính giữa hồn tác giả.

C. Hồi ức của tác giả về đều hình ảnh gắn ngay tức khắc với quê hương.

D. Sự ghi nhớ nhung người bạn mà người sáng tác đề tặng kèm bài thơ.

Câu 92. Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

Sóng gợn tràng giang bi đát điệp điệp,

Con thuyền xuôi mái nước tuy vậy song.

Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả;

Củi một cành thô lạc mấy dòng.

 

Lơ thơ cồn nhỏ tuổi gió đìu hiu,

Đâu tiếng thôn xa vãn chợ chiều.

Nắng xuống, trời lên sâu chót vót;

Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.

 

Bèo dạt về đâu, hàng nối hàng;

Mênh mông không một chuyến đò ngang.

Không mong gợi chút niềm thân mật,

Lặng lẽ bờ xanh tiếp kho bãi vàng.

 

Lớp lớp mây cao đùn núi bạc,

Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa.

Lòng quê dợn dợn vời bé nước,

Không sương hoàng hôn cũng lưu giữ nhà.

(Huy Cận, Tràng Giang, Ngữ văn 11, tập hai, NXB giáo dục và đào tạo Việt Nam)

Nội dung làm sao sau đây ĐÚNG khi nói đến bài thơ “Tràng giang” của Huy Cận?

A. Bài thơ nổi bật cho khối hệ thống haberindunyasi.com pháp trung đại: hoài niệm, cổ kính, hoang sơ đậm màu Đường haberindunyasi.com.

B. Bài thơ tạo dựng một bức tranh vạn vật haberindunyasi.comên nhiên cổ kính, hoang vu với dáng vẻ mênh mang, vô biên, đậm chất Đường haberindunyasi.com; tuy vậy vẫn sắc nét quen thuộc, sát gũi.

C. Bài thơ mang lại một không gian mênh mông, bao la, vô tận với phần đa hình ảnh haberindunyasi.comên nhiên mang dáng vóc vũ trụ béo lao, lớn lớn, kì vĩ.

D. Bài thơ là bức tranh haberindunyasi.comên nhiên sông nước việt nam quen thuộc, gần gũi, thân haberindunyasi.comết, bình thường ở bất kể một nông thôn nào, biểu hiện nỗi lòng yêu quê hương tổ quốc Việt Nam.

Câu 93. Đọc đoạn trích sau và vấn đáp câu hỏi:

Đọc kĩ đoạn văn sau và vấn đáp các câu hỏi: “Cả làng bọn chúng nó Việt gian, theo Tây…” cái câu nói của người bầy bà tản cư hôm trước lại dội lên trong tim trí ông. Tuyệt là trở lại làng?… Vừa chớm nghĩ về như vậy, mau lẹ ông lão phản đối ngay. Về làm những gì cái làng ấy nữa. Chúng nó theo Tây cả rồi. Về làng có nghĩa là bỏ kháng chiến, quăng quật Cụ Hồ… Nước mắt ông giàn ra. Về làng có nghĩa là chịu quay trở về làm nô lệ cho thằng Tây. Ông lão nghĩ về ngay mang đến mấy thằng kì lí trình độ khua khoét những năm trước lại ra vào hách dịch trong cái đình…” 

Câu văn “Hay là trở lại làng?…” thuộc loại câu nào khi phân chia theo mục đích nói?

A. Trần thuật

B. Cầu khiến

C. Nghi vấn

D. Cảm thán

Câu 94. Đọc đoạn trích sau và vấn đáp câu hỏi:

(1) Nhìn bè lũ con, tủi thân, nước đôi mắt ông lão cứ giàn ra.(2) chúng nó cũng là con nít làng Việt gian đấy ư? (3) chúng nó cũng trở thành người ta phải chăng rúng hất hủi đấy ư? (4) Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu …(5) Ông lão thay chặt nhị tay lại cơ mà rít lên: 

– (6) bọn chúng bay ăn uống miếng cơm trắng hay miếng gì vào mồm mà đi làm việc cái giống như Việt gian chào bán nước nhằm nhục nhã cụ này.

Xác định đều câu là lời độc thoại nội chổ chính giữa trong đoạn văn trên. 

A. Câu (1), (2), (3)

B. Câu (2), (3), (4)

C. Câu (3), (4), (5)

D. Câu (4), (5), (6)

Câu 95. Dựa vào thành phầm Tuyên ngôn chủ quyền của hồ Chí Minh, em hãy cho thấy dòng nào bên dưới đây KHÔNG PHÙ HỢP với phong cách văn haberindunyasi.comết yếu luận của quản trị Hồ Chí Minh?

A. Ngôn ngữ trau chuốt, bỏng bẩy.

B. Kết hợp thuần thục mạch lí luận với mạch cảm xúc.

C. Giàu tính luận chiến.

D. Giọng điệu uyển chuyển.

Câu 96. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

“(1) tất cả hai phân tử lúa nọ được duy trì lại để làm hạt giống mang lại vụ sau do cả hai phần lớn là hầu như hạt lúa tốt, hồ hết to khỏe khoắn và kiên cố mẩy.

(2) Một hôm, người sở hữu định đem chúng gieo trên cánh đồng sát đó. Hạt trước tiên nhủ thầm: “Dại gì ta yêu cầu theo ông chủ ra đồng. Ta không thích cả thân mình nên nát chảy trong đất. Rất tốt ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một địa điểm lý tưởng nhằm trú ngụ”. Ráng là nó chọn một góc qua đời trong kho lúa để lăn vào đó.

(3) Còn phân tử lúa đồ vật hai thì ngày đêm muốn được ông nhà mang gieo xuống đất. Nó thật sự vui tươi khi được bước đầu một cuộc sống mới.

(4) thời gian trôi qua, phân tử lúa trước tiên bị héo khô vị trí góc nhà chính vì nó chẳng nhận thấy nước và ánh sáng. Hôm nay chất bồi bổ chẳng mang lại lợi ích được gì - nó bị tiêu diệt dần chết mòn. Trong lúc đó, phân tử lúa haberindunyasi.comết bị hai cho dù nát chảy trong đất nhưng kể từ thân này lại mọc lên cây lúa quà óng, trĩu hạt. Nó lại đem đến cho đời hầu như hạt lúa mới...

(5) Đừng khi nào tự khép bản thân trong lớp vỏ chắc chắn rằng để chũm giữ sự hoàn mỹ vô nghĩa của bản thân nhưng mà hãy gan dạ bước đi, âm thầm chịu nát tan để góp mang đến cánh đồng cuộc sống một cây lúa nhỏ - sẽ là sự lựa chọn của phân tử giống lắp thêm hai”.

(Trích “Hạt giống trung khu hồn”)

Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là gì? 

A. Miêu tả

B. Biểu cảm

C. Tự sự

D. Nghị luận

Câu 97. Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

Gặp em bên trên cao lộng gió

Rừng kỳ lạ ào ào lá đỏ

Em đứng bên đường, như quê hương

Vai áo bội nghĩa quàng súng trường

Đoàn quân vẫn đi cấp vã

Bụi Trường tô nhòa trời lửa

Chào em, em gái chi phí phương

Hẹn gặp gỡ nhé giữa dùng Gòn.

Câu thơ “Em đứng bên đường, như quê hương” sử dụng biện pháp nghệ thuật và thẩm mỹ gì?

A. Nhân hoá

B. Ẩn dụ

C. Điệp

D. So sánh

Câu 98. Đọc đoạn trích sau và vấn đáp câu hỏi:

Trong rừng ít tất cả cây sinh sôi nẩy nở khỏe mạnh như vậy. Cạnh một cây xà nu bắt đầu ngã gục, đã tất cả bốn năm cây bé mọc lên, ngọn xanh rờn, hình nhọn mũi thương hiệu lao thẳng lên thai trời. Cũng không nhiều có nhiều loại cây ham ánh sáng mặt trời như thế. Nó phóng lên rất nhanh để tiếp lấy ánh nắng, thứ ánh nắng trong rừng rọi từ bên trên cao xuống từng luồng lớn thẳng tắp, lấp lánh vô số hạt lớp bụi vàng từ nhựa cây bay ra, thơm mỡ thừa màng. Gồm có cây nhỏ vừa phệ ngang trung bình ngực tín đồ lại bị đại bác chặt đứt làm đôi. Ở đa số cây đó, vật liệu nhựa còn trong, chất dầu còn loáng, vết thương không đỡ bệnh được, cứ loét mãi ra, năm mười hôm thì cây chết. Nhưng cũng có những cây vượt lên được cao hơn đầu người, cây cỏ xum xuê như các con chim đang đủ lông mao, lông vũ. Đạn đại bác không giết mổ nổi chúng, nhưng vết yêu mến của chúng chóng lành như bên trên một thân thể cường tráng. Bọn chúng vượt lên khôn cùng nhanh, thay thế sửa chữa những cây đã ngã… Cứ cố hai bố năm nay, rừng xà nu ưỡn tấm ngực lớn của bản thân mình ra, bảo vệ cho làng…

(Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành, Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục)

Hình tượng cây xà nu trong đoạn trích trên diễn đạt phẩm hóa học nào của fan dân thôn Xô man?

A.Tinh thần yêu nước

B. Tinh thần đoàn kết

C. Sức sinh sống mãnh liệt

D. Sự trung thành với chủ với giải pháp mạng

Câu 99. Đọc đoạn trích sau và vấn đáp câu hỏi:

Hắn vừa đi vừa chửi. Khi nào cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Gồm hề gì? Trời tất cả của riêng đơn vị nào? Rồi hắn chửi đời. Chũm cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình, hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Mà lại cả làng mạc Vũ Đại ai ai cũng nhủ: “chắc nó trừ bản thân ra!”. Không một ai lên giờ cả. Tức thật! Ờ! thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn bắt buộc chửi phụ thân đứa nào không chửi nhau cùng với hắn. Nhưng lại cũng không người nào ra điều. Mẹ kiếp! Thế bao gồm phí rượu không? cố kỉnh thì bao gồm khổ hắn không? lưỡng lự đứa chết chị em nào lại đẻ ra thân hắn mang lại hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! đề nghị đấy, hắn cứ cố mà chửi, hắn cứ chửi đứa chết người mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo. Mà lại mà biết đứa chết người mẹ nào đang đẻ ra Chí Phèo? có trời nhưng biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không có bất kì ai biết…

(Trích Chí Phèo – nam Cao, Ngữ văn 11, Tập hai, NXB Giáo dục)

Tác giả đã sử dụng những kiểu câu nào?

A. Câu trằn thuật, câu nghi vấn, câu cảm thán.

B. Câu trằn thuật, câu nghi vấn, câu mong khiến.

C. Câu cảm thán, câu trần thuật, câu mong khiến.

D. Câu cảm thán, câu nghi vấn, câu cầu khiến.

Câu 100. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

“Con sóng bên dưới lòng sâu

Con sóng cùng bề mặt nước 

Ôi con sóng lưu giữ bờ 

Ngày tối không ngủ được 

Lòng em nhớ cho anh

Cả vào mơ còn thức” 

(Sóng - Xuân Quỳnh)

Hình hình ảnh "con sóng" vào câu thơ sản phẩm 3 sử dụng biện pháp nghệ thuật và thẩm mỹ gì?

A. ẩn dụ

B. hoán dụ

C. nhân hóa

D. so sánh

 

PHẦN III – KHOA HỌC

Câu 101. Hội nghị Ianta được triệu tập vào thời gian nào của trận chiến tranh quả đât thứ nhì (1939 – 1945)?

A. Chiến tranh nhân loại thứ hai bùng nổ

B. Chiến tranh trái đất thứ hai lao vào giai đoạn ác liệt

C. Chiến tranh thế giới thứ hai phi vào giai đoạn kết thúc.

D. Chiến tranh nhân loại thứ hai sẽ kết thúc

Câu 102. Giai đoạn như thế nào sau đây khắc ghi bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc bản địa ở Mĩ Latinh?

A. Từ năm 1945 đến năm 1959

B. Từ trong thời điểm 60 đến các năm 70 của cụ kỉ XX

C. Từ trong thời gian 80 tới các năm 90 của vậy kỉ XX

D. Từ trong thời gian 90 của núm kỉ XX đến nay

Câu 103. Nước nào ở khu vực Đông phái mạnh Á ko bị trở thành thuộc địa của những nước đế quốc Âu - Mĩ trước chiến tranh nhân loại thứ nhì (1939-1945)?

A. Xingapo

B. Malaysia

C. Thái Lan

D. Inđônêxia

Câu 104. Năm 1929, trong nội bộ Hội vn Cách mạng bạn trẻ đã tất cả sự phân hóa thành các tổ chức cùng sản nào?

A. Đông Dương cộng sản liên đoàn, An Nam cùng sản đảng

B. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng

C. Đông Dương cộng sản đảng, Đông Dương cùng sản liên đoàn

D. Đông Dương cộng sản đảng, Tân Việt phương pháp mạng đảng

Câu 105. Để huy động tối đa tiềm lực của Đông Dương cho trận đánh tranh đế quốc, thực dân Pháp vẫn thực hiện chế độ kinh tế gì?

A. Kinh tế vĩ mô

B. Kinh tế chỉ huy

C. Kinh tế mới

D. Kinh