Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 3

Tổng phù hợp những đề thi học sinh xuất sắc môn giờ Anh lớp 3

haberindunyasi.com xin reviews mang lại quý thầy giáo viên với các em học viên bộ tài liệu tổng hòa hợp những đề thi học viên giỏi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3. Thông qua Việc rèn luyện cùng có tác dụng quen thuộc cùng với các đề thi này để giúp đỡ các em học viên lớp 3 ôn luyện được tương đối nhiều mẫu câu với từ bỏ vựng không giống nhau. Mời quý thầy giáo viên và các em học sinh tải về để xem trọn cỗ câu chữ của tài liệu.Những bài tập ôn hè cổ Tiếng Anh lớp 3Bài kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 (tất cả đáp án)Tổng đúng theo bài bác tập Tiếng Anh lớp 3Đề thi số 1I. Chọn câu trả lời đúng nhất: (30 câu)1. This ……………a house.A. are B. is C. you D. her2. I ….. AndyA. are B. am C. is D. you

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 3

3. You …….. LongA. is B. be C. are D. am4. This ……………..a desk.A. is B. are C. you D. he5. She………………….Mary.A. am B. is C. are D. he6. This is …………….ruler.A. a B. an C. và D. end7. Hello, …………….Sean.A. you B. am C. I’m D. I8. What’s ………name ?A. she B. he C. you D. her9. This isn’t ………………..bag.A. he’s B. his C. me’s D. you’s10.Good mo… ning, Peter.A. w B. t C. r D. q11. Loo…….. at the dog.A. t B. k C. b C. c12. Sing a s………ng.A. o B. w C. u D. q13.W.. ..o is she? She is Mary.
A. t B. h C. w D. q.14.This is m.. ..school.A. e B. w C. y D.a15. How ....re you ?A. e B. s C. a D.o16.Ope.. ...the book, please.A.t B. h C. n D.r17.Hi.....name is Peter.A. w B. S C. a D.t18.Nice to lớn meet …………………..A. I B. me C. he D. you19. My ….. is Jenny.A. your B. name C. game D. name’străng tròn.Do you like………………?A. look B. books C. ten D. sing21. Stand ……, please.A. down B. up C. in D. on22. Sit ……., please.A. down B. up C. in D. on23. Alice ……. a cát.A. you B. he C. she D. has24. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary: - …….., Bob.A. Nice khổng lồ meet you B. See you later C. Goodbye D. Good night25. Goodbye ……..A. Nice khổng lồ meet you. B. See you later C. Good morning D. Good evening
Chia sẻ bởi: Học tập
*
Lớp 3

Xem thêm: Tổng Hợp Công Dụng Của Rau Bồ Ngót, Ăn Rau Ngót Có Tác Dụng Gì

Tập làm cho văn lớp 3: Viết một đoạn vnạp năng lượng nđính nói về buổi đầu tiên em đi học (32 mẫu) 3.149 Kể về ngày thứ nhất đi học
Tập làm văn lớp 3: Viết thỏng thăm hỏi tặng quà chúng ta nghỉ ngơi vùng bão đồng minh lụt (8 mẫu)
*
Vnạp năng lượng viết thỏng lớp 3
Tập làm văn uống lớp 3: Viết một quãng văn ngắn nói về một chình ảnh đẹp nhất mà lại em biết (29 mẫu) 2.942 Đoạn văn uống kể chình ảnh đẹp mắt lớp 3