Mã số C001497
*

Gửi đầy đủ, đúng chuẩn các chỉ tiêu dữ liệu KCB BHYT trên hệ thống giám định BHYT

Gửi đầy đủ, đúng đắn các chỉ tiêu dữ liệu KCB BHYT trên khối hệ thống giám định BHYT


Bạn đang xem: Công ty tnhh kim ngân

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (kể từ thời điểm ngày 04/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 04/3/2023)


Kế hoạch Triển khai, triển khai công tác dân vận chính quyền năm 2023

Kế hoạch Triển khai, thực hiện công tác dân vận cơ quan ban ngành năm 2023


Quyết đinh V/v chỉ định và hướng dẫn Văn phòng công chứng tiếp nhận hồ sơ công chứng

Quyết đinh V/v hướng dẫn và chỉ định Văn phòng công chứng tiếp nhận hồ sơ công chứng


Về việc ban hành Quyết định cách thức chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức của Ban dân tộc bản địa tỉnh Bình Phước.

Về việc ban hành Quyết định giải pháp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban dân tộc tỉnh Bình Phước.


Quyết định V/v cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Công ty đấu giá thích hợp danh Sông Bé

Quyết định V/v cung cấp lại Giấy đăng ký vận động Công ty đấu giá hòa hợp danh Sông Bé


Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/02/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/02/2023)


Kế hoạch Thực hiện phong trào thi đua triển khai công tác phòng phòng tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác chuyển hóa địa bàn năm 2023

Kế hoạch Thực hiện phong trào thi đua thực hiện công tác phòng phòng tội phạm, tệ nạn buôn bản hội; công tác làm việc chuyển hóa địa bàn năm 2023


Kết luận Về việc chấp hành quy định pháp luật trong nghành đăng cam kết và làm chủ Hộ tịch – Nuôi nhỏ nuôi tại ủy ban nhân dân xã Phước Tín

Kết luận Về câu hỏi chấp hành quy định điều khoản trong lĩnh vực đăng ký và làm chủ Hộ tịch – Nuôi nhỏ nuôi tại ubnd xã Phước Tín


Cập nhật danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh (cập nhật cho ngày 22/02/2023)

Cập nhật danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh (cập nhật cho ngày 22/02/2023)


Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống tiêu tốn lãng phí năm 2023


Thực hiện phong trào thi đua “Đẩy nhanh quyết toán giải ngân vốn đầu tư chi tiêu công” năm 2023

Thực hiện trào lưu thi đua “Đẩy nhanh giải ngân cho vay vốn đầu tư chi tiêu công” năm 2023


Cập nhật danh sách cơ sở đủ đk tiêm chủng trên địa phận tỉnh (cập nhật mang lại ngày 17/02/2023)

Cập nhật list cơ sở đủ đk tiêm chủng trên địa bàn tỉnh (cập nhật mang đến ngày 17/02/2023)


Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 18/02/2023)

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (kể từ thời điểm ngày 18/02/2023)


Rà thẩm tra thực hiện trọn vẹn các nội dung liên quan đến công tác làm việc cán bộ từ trên đầu nhiệm kỳ 2020-2025 mang đến nay

Rà rà thực hiện toàn diện các nội dung tương quan đến công tác làm việc cán bộ từ trên đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay


Công văn về việc triển khai Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/7/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh những năm 2023

Công văn về việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/7/2017 của ubnd tỉnh trong những năm 2023


V/v đánh giá và thẩm định dự thảo quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của Ban dân tộc bản địa tỉnh Bình Phước

V/v đánh giá và thẩm định dự thảo quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của Ban dân tộc tỉnh Bình Phước


Kế hoạch tổ chức Đoàn thăm, chúc mừng nhân ngày Lễ, Tết truyền thống của đồng bào dân tộc bản địa thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2023

Kế hoạch tổ chức triển khai Đoàn thăm, chúc mừng nhân thời cơ Lễ, Tết truyền thống lịch sử của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2023


Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 11/02/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 11/02/2023)


Quyết định và chào làng Chỉ số cách tân hành thiết yếu năm 2022 của những cơ quan chuyên môn thuộc ubnd tỉnh cùng UBND các huyện, thị thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định và ra mắt Chỉ số cải tân hành chính năm 2022 của những cơ quan trình độ thuộc ubnd tỉnh cùng UBND những huyện, thị thành phố trên địa phận tỉnh Bình Phước


Đính chính thông tin người đứng đầu cơ sở trực thuộc TTYT thị xã Hớn Quản

Đính chính tin tức người đứng đầu cơ sở nằm trong TTYT thị xã Hớn Quản


Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Dân tộc

Kế hoạch công tác làm việc năm 2023 của Ban Dân tộc


Kế hoạch duy trì, đổi mới Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ban dân tộc năm 2023

Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống cai quản chất lượng theo tiêu chuẩn chỉnh quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên Ban dân tộc năm 2023


kế hoạch Phổ biến, giáo dục đào tạo pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cung cấp xã đạt chuẩn chỉnh tiếp cận quy định năm 2023

kế hoạch Phổ biến, giáo dục và đào tạo pháp luật; hòa giải sinh sống cơ sở; xây dựng cung cấp xã đạt chuẩn tiếp cận quy định năm 2023


Báo cáo Tình hình kinh tế tài chính xã hội, an ninh trật tự, bình an xã hội trước, trong, sau đầu năm Quý Mão năm 2023 vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước

Báo cáo Tình hình tài chính xã hội, bình yên trật tự, bình yên xã hội trước, trong, sau tết Quý Mão năm 2023 vùng đồng bào dân tộc thiểu số thức giấc Bình Phước


Kế hoạch hoạt động kiểm soát giấy tờ thủ tục hành thiết yếu và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa ngõ liên thông trong giải quyết thủ tục hành bao gồm năm 2023 của Sở Tƣ pháp

Kế hoạch chuyển động kiểm soát giấy tờ thủ tục hành thiết yếu và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa ngõ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chủ yếu năm 2023 của Sở Tƣ pháp


Phúc đáp xin download vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm giao hàng công tác khám, trị bệnh

Phúc đáp xin cài vật tứ y tế, sinh phẩm xét nghiệm giao hàng công tác khám, trị bệnh


Xem thêm: “Làm Giàu Từ Chứng Khoán” - Sách Làm Giàu Từ Chứng Khoán

Phúc đáp công văn số 93/BVĐK-KD xin chủ trương download thuốc để tiến hành kỹ thuật chạy thận nhân tạo

Phúc đáp công văn số 93/BVĐK-KD xin công ty trương download thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo


kế hoạch Triển khai triển khai năm an toàn giao thông 2023 của Sở tứ pháp

kế hoạch Triển khai tiến hành năm an toàn giao thông 2023 của Sở tứ pháp


kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển chính quyền số thời gian 2023 của Sở tư pháp

kế hoạch Ứng dụng technology thông tin và cách tân và phát triển chính quyền thời gian 2023 của Sở bốn pháp


Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bốn pháp năm 2023 của Sở tứ pháp

Kế hoạch Triển khai tiến hành công tác bốn pháp năm 2023 của Sở tứ pháp


Quyết định số 50/QĐ-UBND tỉnh giấc về việc phê duyệt danh sách già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc bản địa thiểu số trên địa phận tỉnh Bình Phƣớc tiến trình 2023 - 2027

Quyết định số 50/QĐ-UBND tỉnh giấc về việc phê duyệt danh sách già làng tiêu biểu vượt trội trong đồng bào dân tộc bản địa thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc quy trình tiến độ 2023 - 2027


Quyết định số 51/QĐ-UBND tỉnh về vấn đề Phê duyệt list ngƣời bao gồm uy tín trong đồng bào dân tộc bản địa thiểu số trên địa phận tỉnh Bình Phƣớc quy trình 2023 - 2027

Quyết định số 51/QĐ-UBND thức giấc về câu hỏi Phê duyệt list ngƣời gồm uy tín trong đồng bào dân tộc bản địa thiểu số trên địa phận tỉnh Bình Phƣớc tiến độ 2023 - 2027


Chỉ thị về bài toán phát động trào lưu thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế tài chính - xóm hội , quốc phòng, bình an năm 2023

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện chiến thắng nhiệm vụ vạc triển tài chính - làng hội , quốc phòng, an toàn năm 2023


Tăng cường áp dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả

Tăng cường áp dụng thuốc an toàn, vừa lòng lý, hiệu quả


Công văn V/v phối kết hợp trao quà cung cấp người DTTS khó khăn có điều kiện đón đầu năm Nguyên đán năm 2023

Công văn V/v kết hợp trao quà hỗ trợ người DTTS khó khăn có đk đón đầu năm Nguyên đán năm 2023


TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2022


TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2022


TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2022 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2022 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023


Phúc đáp xin chủ trương thiết lập hóa hóa học xét nghiệm

Phúc đáp xin công ty trương thiết lập hóa chất xét nghiệm


Phúc đáp download thuốc Methadone trên Tờ trình số 1508/TTr-KSBT ngày 14/12/2022 của TT KSBT

Phúc đáp tải thuốc Methadone trên Tờ trình số 1508/TTr-KSBT ngày 14/12/2022 của TT KSBT


Phúc đáp cài đặt sinh phẩm xét nghiệm trên Tờ trình số 1512/TTr-KSBT ngày 15/12/2022 của TT KSBT

Phúc đáp download sinh phẩm xét nghiệm trên Tờ trình số 1512/TTr-KSBT ngày 15/12/2022 của TT KSBT


Phúc đáp xin sở hữu hóa chất xét nghiệm, VTYT ngoài hạng mục trúng thầu

Phúc đáp xin tải hóa hóa học xét nghiệm, VTYT ngoài danh mục trúng thầu


Phúc đáp Tờ trình số 166/TTr-TTYT xin công ty trương cài đặt VTYT, hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp Tờ trình số 166/TTr-TTYT xin nhà trương tải VTYT, hóa chất xét nghiệm


Phúc đáp xin cài VTYT, chất hóa học ngoài danh mục trúng thầu

Phúc đáp xin tải VTYT, hóa chất ngoài danh mục trúng thầu


Báo cáo tình hình thực hiện các gói thầu

Báo cáo tình hình tiến hành các gói thầu


Phúc đáp công văn số 1924/BVĐK-KD xin nhà trương tải Oxy lỏng ship hàng cấp cứu cùng điều trị

Phúc đáp công văn số 1924/BVĐK-KD xin chủ trương thiết lập Oxy lỏng ship hàng cấp cứu và điều trị


Công văn của ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng ngừa ngăn chặn các hành vi vi bất hợp pháp luật về ma túy cùng pháo nổ

Công văn của ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng ngừa ngăn chặn những hành vi vi bất hợp pháp luật về ma túy cùng pháo nổ


*

*

*

*

*

Bài viết liên quan