*
*

*
*

Sau năm 1975, cờ giải phóng miền nam bộ Việt nam giới được treo khắp sài thành (st)


Trong bài bác thơ “Nước non ngàn dặm” của phòng thơ Tố Hữu, có một khổ thơ viết:
Lá cờ nửa đỏ nửa xanh
Màu đỏ của đất, màu xanh của trời
Ngôi sao, chân lý của đời
Việt Nam, xoàn của lòng tín đồ hôm nay.

Bạn đang xem: Cờ giải phóng miền nam


Càng chú ý ta, lại càng say
Biển Đông lồng lộng gió lay ngọn cờ...

Về cụ thể lá cờ này các phương tiện truyền thông nước ta cũng ít đề cập đến, nó chỉ xuất hiện ở hầu hết năm trở lại đây, nhất là khi trình chiếu các thước phim tư liệu color của quốc tế quay, ta bắt đầu thấy rõ hơn về lá cờ này 

Từ hiệu kỳ của mặt trận dân tộc bản địa Giải phóng khu vực miền nam Việt Nam mang lại quốc kỳ của cộng hòa miền nam bộ Việt Nam

Sau hiệp định Giơnevơ về Đông Dương, Mỹ và cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm con quay sang kháng phá Hiệp định, phá hủy tổng tuyển cử để thống độc nhất nước nhà. Chúng đặt khu vực miền nam trong tình trạng chiến tranh, thẳng tay thực hiện các chiến dịch bầy áp, mập bố những người dân kháng chiến, tín đồ dân yêu nước và các lực lượng đối lập,... Trên Đại hội đại biểu toàn nước lần vật dụng III hồi tháng 9 năm 1960, Đảng ta nhà trương ra đời Trung ương viên ở miền Nam, đồng thời chỉ đạo phải xây dựng tổ chức Mặt trận dân tộc thống độc nhất vô nhị ở miền nam nhằm tập hợp rộng thoải mái lực lượng bí quyết mạng và phát huy sức mạnh đại câu kết toàn dân.

“Mặt trận dân tộc bản địa giải phóng khu vực miền nam Việt Nam chủ trương đoàn kết toàn bộ các lứa tuổi nhân dân, những giai cấp, các đảng phái, những đoàn thể, những tôn giáo và thân sĩ yêu thương nước, ko phân biệt xu thế chính trị, để đấu tranh đánh đổ thống trị của đế quốc Mỹ và tập đoàn lớn Ngô Đình Diệm tay sai của Mỹ, tiến hành độc lập, dân chủ, hoà bình, trung lập, tiến tới hoà bình thống duy nhất Tổ quốc...

Mặt trận kêu gọi toàn bộ nhân dân miền nam bộ đoàn đặc lại và dũng mãnh đứng lên cố gắng theo chương trình hành vi tóm tắt bên dưới đây:

1. Đánh đổ chế độ thuộc địa giả mạo của đế quốc Mỹ với chánh quyền độc tài Ngô Đình Diệm tay không đúng của Mỹ, thành lập chánh quyền liên minh dân tộc dân chủ.

2. Thực hiện chính sách dân chủ thoáng rộng và tiến bố, ban ba quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, thoải mái hội họp, thoải mái nghiệp đoàn, tự do đi lại và những quyền thoải mái dân nhà khác.Toàn xá chánh trị phạm, giải tán những trại tập trung, những khu trù mật với dinh điền, bãi bỏ luật phân phát xít 10/59 và những luật phản bội dân công ty khác.

3. Huỷ bỏ độc quyền kinh tế tài chính của đế quốc Mỹ với của đàn tay sai, bảo vệ nội hoá, khuyến khích công nghiệp trong nước, mở có nông nghiệp, kiến tạo một nền kinh tế tài chính độc lập, tự chủ.

4. Thực hiện giảm tô, bảo đảm an toàn nguyên canh, phân chia lại công điền, tiến tới cách tân điền địa.

5. Diệt trừ văn hoá nô dịch, đồi bại kiểu Mỹ, kiến thiết nền văn hoá và giáo dục và đào tạo dân tộc và tiến bộ. Xoá nàn mù chữ, mở có trường học, cải cách chính sách học tập cùng thi cử.

Xem thêm: Nhận Định Bóng Đá Anh - Dự Đoán Bóng Đá Hôm Nay Của Các Chuyên Gia

6. Bãi bỏ chính sách cố vấn quân sự chiến lược Mỹ, xoá bỏ những căn cứ quân sự chiến lược của nước ngoài ở Việt Nam, thiết kế một quân đội dân tộc bảo đảm Tổ quốc, bảo đảm nhân dân.

7. Triển khai nam thiếu nữ bình quyền, bảo vệ quyền đồng đẳng giữa những dân tộc và tiến hành quyền từ trị của những dân tộc thiểu số. Bảo vệ quyền lợi chính đại quang minh của nước ngoài kiều sinh sống làm việc Việt Nam. Bảo lãnh và âu yếm quyền lợi của người việt sinh sống ở nước ngoài ở hải ngoại.

8. Thực hiện chánh sách ngoại giao hoà bình trung lập, đặt quan hệ ngoại giao với tất cả các nước tôn kính độc lập, chủ quyền của Việt Nam.

9. Lập lại quan hệ thông thường giữa hai miền, tiến tới hoà bình thống duy nhất Tổ quốc.

10. Chống cuộc chiến tranh xâm lược. Tích cực bảo vệ hoà bình thế giới”. 

Chủ trương này đã giải quyết và xử lý một cách đúng đắn những vấn đề cơ phiên bản của phương pháp mạng miền Nam. Ngay lập tức từ lúc ra đời, khía cạnh trận dân tộc bản địa Giải phóng khu vực miền nam Việt nam được những tầng lớp quần chúng trong vùng giải tỏa và những đô thị to ở miền nam nhiệt liệt ủng hộ.

Với Tuyên ngôn trên, trận mạc chọn hiệu kỳ: Hình chữ nhật, nửa đỏ, nửa xanh dương cùng có ngôi sao sáng vàng sinh sống giữa.

Quốc kỳ cùng hòa khu vực miền nam Việt Nam kế thừa hiệu kỳ phương diện trận dân tộc bản địa Giải phóng miền nam bộ Việt Nam, hình chữ nhật, nửa đỏ, nửa xanh dương với có ngôi sao sáng vàng sinh hoạt giữa.

Ý nghĩa lá cờ của khía cạnh trận dân tộc bản địa Giải phóng khu vực miền nam Việt Nam, cộng hòa khu vực miền nam Việt Nam

Cờ của mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam, cơ quan chỉ đạo của chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam Việt nam giới (Cờ giải phóng) được sử dụng từ thời điểm năm 1960 đến năm 1975. Đây là lá cờ mang khuôn mẫu của quốc kỳ việt nam dân nhà cộng hòa, và chia một nửa màu đỏ để thay bằng màu xanh. Lá cờ bao gồm hình ngôi sao 5 cánh vàng bên trên nền cờ đỏ với xanh dương. Nửa phần trên đại diện thay mặt cho miền bắc đã độc lập. Nửa màu xanh dương thay mặt cho miền nam bộ còn trong khoảng kềm kẹp của Mỹ và cơ chế Sài Gòn, song miền nam bộ đấu tranh đến khát vọng hòa bình, thống nhất (màu xanh hòa bình).

Sau họp báo hội nghị hiệp thương, ngày 02 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa VI đưa ra quyết định thống nhất vn Dân chủ Cộng hoà và cùng hòa miền nam bộ Việt phái nam với tên thường gọi Cộng hòa xã hội nhà nghĩa Việt Nam và lựa chọn cờ đỏ sao xoàn là quốc kỳ đồng ý của nước Cộng hòa làng hội chủ nghĩa Việt Nam đến ngày nay./.