Chuỗi trầm hương 108 hạt

Vòng tay trầm hương thơm 108 hạt mang đến bình an, may mắn cho những người sử dụng. Ý nghĩa chổ chính giữa linh biểu lộ cho cầu hội chứng 108 pháp Tam Muội, đoạn trừ 108 phiền não của mỗi người.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bảo quản ngại vòng trầm hương 108 hạt đúng cách giúp sản phẩm sử dụng được lâu đẹp. Những để ý dưới phía trên sẽ hữu dụng cho bạn: