Chú đại bi xuất tượng

ĐẠI BI XUẤT TƯỢNG

Ý nghĩa từng câu Chú Đại Bi

Chú Đại Bi (dịch nghĩa)

*
1. Nam mô hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ da – bé xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào chư Phật, quy y Tam Bảo mọi mười phương.

Bạn đang xem: Chú đại bi xuất tượng

2. Nam mô a rị domain authority – nhỏ xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào các bậc thánh giả, rời xa rất nhiều ác pháp không thiện.

3. Bà lô yết đế thước chén ra domain authority – người tình Tát Quan gắng Âm ánh nắng soi rọi, tỏa chiếu muôn nơi, thấu trong cả nỗi buồn bã của bọn chúng sinh nhằm kịp thời cứu vãn nhân độ thế.

4. Nhân tình đề tát đỏa bà domain authority – người thương Tát sở hữu binh tướng cõi trời tới cứu giúp chúng sinh thoát ra khỏi kiếp khổ nạn, ngộ ra giải thoát chúng sinh khỏi u minh.

5. Ma ha tát đỏa bà ha – con xin hành lễ trước các vị nhân tình Tát đã mạnh bạo tự giác ngộ, từ bỏ giải thoát chính mình và trợ giúp chúng sinh đi theo tuyến đường giải thoát.

6. Ma ha mũ chào mào ni ca domain authority – con xin cúi đầu củ hành lễ, hướng tâm đọc Chú Đại Bivới lòng thành kính.

7. Án – thần chú tổng đúng theo mười pháp môn vi diệu, quy phục tất cả ma quỷ thần khiến Chú Đại Bi đẩy mạnh được sức khỏe giáo hóa với muôn loài.

8. Tát bàn ra vạc duệ – trường đoản cú Tại thế Tôn, câu chú tụng lên sẽ sở hữu Tứ Đại Thiên Vương tới hộ pháp, bảo vệ.

9. Số đát mãng cầu đát tả – thỉnh mong sự ngượng nguyện của Tam Bảo, tập hợp bọn chúng quỷ thần tới nhằm răn dạy bằng chánh pháp.

10. Nam tế bào tất kiết lật đỏa y mông a lị domain authority – con xin cúng kính hành lễ sự vô ngã của các vị thánh giả.

11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà – chỗ Quan chũm Âm người thương Tát thị hiện phát vai trung phong từ bi.

12. Nam mô na ra cẩn trì – con xin cúi đầu kính cẩn hành lễ cùng với sự bảo lãnh thiện ái của chúng tình nhân Tát.

13. Hê rị ma ha bàn nhiều sa mế – tia nắng soi rọi khắp nơi của trung ương từ bi vừa trẻ trung và tràn trề sức khỏe vừa lâu dài, đủ sức cảm hóa chúng sinh.

14. Tát bà a tha đậu du bằng – chổ chính giữa bình đẳng, vô lo vô nghĩ, khởi thủy điểm của bọn chúng sinh như nhau, so với nhau bởi sự hòa ái.

15. A thệ dựng – không có pháp nào có thể so sánh với pháp này, ca ngợi tinh thần soi sáng của chú Đại Bi.

16. Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già – Đại thân tâm người yêu Tát, Đại Sĩ, cụ Tôn.

17. Ma phân phát đạt đậu – nhỏ xin cung thỉnh mười phương chư Phật, mười phương tình nhân Tát mở lòng từ bỏ bi cứu vãn rỗi chúng sinh, xin các Ngài là thần sinh sống cõi trời cùng là chúng ta ở trần gian để hộ trì thiện pháp có được thành tựu.

18. Đát điệt tha – án – thủ ấn, khai mở nhỏ mắt trí tuệ để khiến quỷ thần đều nên kính sợ, xa vắng ác nghiệp.

19. A bà lô hê – sử dụng trí tuệ để quan gần kề và cảm giác tiếng thở than của chúng sinh mười phương.

20. Lô ca đế – nuốm tôn, hợp với câu bên trên thành A bà lô hê Lô ca đế – cầm cố Tôn Quan nỗ lực Âm tình nhân Tát.

21. Ca ra đế – người dân có tấm lòng từ bi cứu giúp chúng sinh khỏi đau buồn bi ai.

22. Di hê rị – bé nguyện tuân theo đông đảo lời giáo hóa của Quan cầm Âm người thương Tát để tu hành.

23. Ma ha người thương đề tát đoả – công đức viên mãn, thức tỉnh của người thương Tát vun trồng thành hạnh lành.

24. Tát bà tát bà – hành trì ấn pháp mang lại an lạc thái hòa cho toàn bộ chúng sinh.

25. Ma ra ma ra – thuận duyên tu hành, mọi câu hỏi đều như ý.

26. Ma hê ma hê rị đà dựng – lời không yêu cầu nói ra ý cũng đạt tới mức cảnh giới vi diệu.

27. Cu lô cu lô yết mông – sự mầu nhiệm của chú Đại Bi không tồn tại điểm dừng, không có giới hạn, công đức vô lượng.

28. Độ lô độ lô, phân phát già ra đế – tu tập hành trì có thể vượt qua sinh tử, giải thoát bạn dạng thân ngoài luân hồi, tìm về nơi an lạc và sáng suốt.

29. Ma ha vạc già domain authority đế – pháp với đạo là hai đạo lý vượt lên trên số đông thứ, là về tối thắng sống đời.

30. Đà là đà la – trung tâm lượng bọn chúng sinh, Quán cầm Âm người yêu Tát cứu giúp nạn chúng sinh bằng nước Cam Lồ.

Xem thêm: Người Mẫu Nhí Việt Nam 2020 Chính Thức Lộ Diện, Mẫu Nhí Vân Anh Xinh Đẹp Xuất Thần Từ Thuở 13

31. Địa lỵ ni – tịnh diệt, diệt hết những ác niệm, trở về trọng tâm thuần khiết.

32. Thất phật ra domain authority – hướng ánh sáng vào phía bên trong con người để soi sáng vai trung phong tưởng, biết rõ lòng mình.

33. Giá xác định giá ra – bổn phận thúc giục khắp cõi cùng tuân theo pháp lệnh.

34. Ma ma phạt ma la – dấn mạnh hành động sẽ bao gồm kết quả, bé người theo như đúng đạo tu hành sẽ dành được công đức.

35. Mục đế lệ – giải thoát chúng sinh khỏi nhức khổ, vật cản và bi ai.

36. Y hê y hê – thuận giao, từ bỏ nguyện tuân theo giáo hóa mà lại không chút khiên cưỡng, không ngừng mở rộng tâm hồn để trải nghiệm giáo lý.

37. Thất mãng cầu thất mãng cầu – đại kiến thức như ánh dương sáng sủa chói, bùng cháy rực rỡ đưa nhỏ người thoát ra khỏi vô minh tăm tối.

38. A ra sam Phật ra xá lợi – cỗ xe pháo đại pháp của Phật luân chuyển, đưa giáo lý cho tới khắp chúng sinh, viên mãn đời đời, công đức vô lượng còn lưu lại lại.

39. Phát sa vạc sâm – phấn chấn giảng, mừng quýnh nói, phấn chấn nghe, lúc nào cũng giữ trung ương hoan hỉ.40. Phật ra xá da – trọng điểm giác ngộ gần kề lý trở buộc phải cao quý, sáng suốt hơn.

41. Hô lô hô lô ma ra – tùy trọng tâm nguyện mà hành trì, tu pháp như thế nào sẽ hưởng thụ công đức của pháp đó, như mong muốn đạt nguyện vọng.

42. Hô lô hô lô hê rị – lòng không khởi niệm, đều vọng tưởng số đông mất đi, rũ quăng quật 4 trang bị làm trung khu u tối, sống đời an lạc, trở thành người có lực từ tại hết sức mạnh.43. Ta ra ta ra – thần lực khỏe mạnh kiên cố, rất có thể phá bỏ và hàng phục ma đạo.

44. Vớ lỵ tất lỵ – can đảm vượt chướng ngại, thừa lên mọi trở ngại và cat tường trên tuyến đường tiến tới nghiệp lành.

45. đánh rô sơn rô – nước cam lồ thần kì có thể mang tới các điều giỏi lành, cứu giúp rỗi bọn chúng sinh.46. ý trung nhân đề dạ – ý trung nhân đề dạ – Giác tâm, mở tâm người yêu Đề nhằm ngộ đạo, kiên cường vững chí với tâm người yêu Đề new tu thành bao gồm đạo.

47. Tình nhân đà dạ – người thương đà dạ – ngộ ra trí tuệ, cần sử dụng trí tuệ nhằm tiến cho tới chân tu.

48. Di đế rị dạ – chổ chính giữa đại trường đoản cú đại bi, bít chở bảo lãnh cho rất nhiều loài chúng

49. Na ra cẩn trì – Thiên Hộ đứng đầu các bậc Thánh Hiền, luôn che chở và bảo hộ cho bọn chúng sinh.

50. Địa lỵ sắt ni mãng cầu – bảo kiếm sản phẩm ma phục yêu, dùng làm trừng phạt hồ hết loài ác quỷ không quy phục bao gồm pháp.

51. Cha da ma mãng cầu – thành tựu xứng danh với lừng danh và đức hạnh tu hành.

52. Ta bà ha – niệm câu chú này sẽ tiến hành hưởng đầy đủ: thành tựu, mèo tường, viên mãn, trừ tai với vô trú.

53. Vớ đà domain authority – phần lớn sở mong sở nguyện rất nhiều được thành toàn, mọi hành động làm ra rất nhiều viên mãn, mang lại thành tựu, được khen ngợi và tán dương.

54. Ta bà ha – – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

55. Ma ha tất đà domain authority – hành giả giành được thành tựu to to và viên mãn.

56. Ta bà ha – hợp với các câu bên trên thành tất đà dạ ta bà ha Ma ha tất đà dạ ta bà ha là Pháp bảo ở trong phòng Phật.

57. Tất đà du nghệ – đầy đủ thành tựu công dụng đều chỉ nên hư vô

58. Thất bà ra dạ – chỗ mà bản thân được tự tại cùng công đức vô lượng.

59. Ta bà ha – hành giải hoàn toàn có thể lấy châu báu ẩn giấu trong tim đất để làm lợi cho chúng sinh.

60. Na ra cẩn trì – sử dụng sự đại từ bi bảo hộ, bảo vệ cho bọn chúng sinh.

61. Ta bà ha – thành công vô lượng, công đức vô biên

62. Ma ra mãng cầu ra – tiễu trừ mọi bị bệnh và chướng nạn.

63. Ta bà ha – thành công vô lượng, công đức vô biên

64. Vớ ra tăng a mục khư da – dùng rất là mình bảo hộ chúng sinh, không từ bỏ bất kể việc gì.

65. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

66. Ta bà ma ha a tất đà dạ – sử dụng vô số cách thức để chữa bệnh cho bọn chúng sinh.

67. Ta bà ha – thành công vô lượng, công đức vô biên

68. Trả kiết ra a vớ đà dạ – thu phục ma oán, vạc ra music chấn cồn để bất cứ loại ma làm sao đều đề nghị quy phục.

69. Ta bà ha – thành quả vô lượng, công đức vô biên

70. Bố đà ma yết vớ đà dạ – thắng lợi vô lượng, công đức hết sức việt.

71. Ta bà ha – thành tích vô lượng, công đức vô biên

72. Mãng cầu ra cẩn trì bàn đà ra dạ – Quan nạm Âm người yêu Tát cần sử dụng pháp ấn giúp bọn chúng sinh ko còn sốt ruột mọi lúc đầy đủ nơi

73. Ta bà ha – thắng lợi vô lượng, công đức vô biên

74. Ma bà lợi thắng yết ra da – đức hạnh của bậc đại anh hùng Quan vắt Âm ý trung nhân Tát người người kính ngưỡng

75. Ta bà ha – thành công vô lượng, công đức vô biên

76. Nam tế bào hắc ra đát na đá ra dạ da – con xin kính cẩn quy y Tam bảo, dưng hết trung tâm thân lẫn tính mạng con người để quy y cửa Phật.