Trong lịch trình hóa 11, chương Sự điện li giữ kiến thức và kỹ năng chủ chốt của cả học kì 1. Do vậy, không những nắm vững vàng lí thuyết mà các em cần nắm được cả phần bài tập chương 1. Sau đây Kiến guru cung ứng cho các em Các dạng bài tập hóa 11 chương 1 cụ thể và đầy đủ nhất.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập hóa 11

I. Bài xích tập hóa 11: hóa học điện li. Viết phương trình năng lượng điện li

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

- Lý thuyết:

+ phần lớn chất chảy trong nước (hoặc lạnh chảy) phân li ra ion được call là đa số chất điện li. Axit, bazơ cùng muối là những chất điện li.

+ hóa học điện li bạo gan là hóa học khi tung trong nước, những phân tử hoà tan các phân li ra ion, gồm:

những axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,... Những dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... Phần nhiều các muối. Phương trình điện li của hóa học điện li mạnh thực hiện mũi tên một chiều (→).

+ chất điện li yếu hèn là chất khi tan trong nước chỉ có một số phân tử hoà chảy phân li thành ion, phần sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử vào dung dịch, gồm:

những axit trung bình với yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH... Các bazơ không tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3... Phương trình năng lượng điện li của hóa học điện li yếu sử dụng mũi tên 2d ().

- các chất năng lượng điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl(SO4)2.12H2O.

- các chất năng lượng điện li yếu: CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF.

Bài 2: phụ thuộc vào định phương tiện bảo toàn năng lượng điện tích: Tổng năng lượng điện dương bằng tổng năng lượng điện âm.

a) K2CrO4 b) Fe(NO3)3 c) Mg(MnO4)2 d) Al2(SO4)3e) Na2S f) Ba(OH)2 g) NH4Cl h) CH3COONa

Bài 3:

- Lí thuyết: Axit tạo nên quỳ tím hoá đỏ, bazơ tạo cho quỳ tím hoá xanh. Riêng biệt với muối, còn tuỳ vào kết cấu mà cho các muôi trường không giống nhau.

Ta bao gồm bảng sau:

Muối

Môi trường

Tạo bới axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2SO4,..)

Trung tính

Tạo bới axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3, FeSO4,...)

Axit

Tạo bới axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3, K2SO3,...)

Bazơ

Tạo bới axit yếu, bazơ yếu

Còn tuỳ vào gốc nạm thể

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3.

- Quỳ tím hóa xanh: CH3COONa, K2CO3, Na2S, Na2CO3,

- Quỳ tím hóa không thay đổi màu: Ba(NO3)2 NaCl.

II. Bài bác tập hóa 11: Tính độ đậm đặc ion trong dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

0,01 0,01 0,01 mol

0,01 0,02 0,01 mol

Bài 2:

0,04 0,08 0,04

0,15 0,3 0,15

Bài 3:

a)

0,01 0,01 mol

b)

0,1 0,1 mol

0,02 0,04 mol

0,3 0,3 mol

c)

1,68 3,36 1,68 mol

III. Bài bác tập hóa 11: Xác định muối hạt từ các ion đến sẵn vào dung dịch

Dạng 3: khẳng định muối từ các ion cho sẵn trong dung dịch

Có 4 dung dịch, mỗi dung dịch chỉ đựng một một số loại cation với một nhiều loại anion. Các loại ion trong 4 hỗn hợp gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42–, Cl–, CO32–, NO3–. Đó là 4 hỗn hợp gì?

Giải:

Từ 8 ion phối hợp để tạo ra 4 hỗn hợp muối tan. Ion nào chế tác ít muối tan độc nhất thì xét trước.

Xét trường đoản cú cation, Pb2+ chỉ kết hợp với NO3- mới tạo muối tan. => Pb(NO3)2.

Ba2+ chế tác kết tủa cùng với CO32- cùng SO42- nên muối tan đã là BaCl2.

Mg2+ chế tạo ra kết tủa với CO32- bắt buộc muối tan sẽ là MgSO4, còn lại là Na2CO3.

IV. Những dạng bài bác tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn năng lượng điện tích

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Công thức chung:

Cách tính mol điện tích:

Khối lượng chất tan:

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta được:

Áp dụng định lý lẽ bảo toàn điện tích ta được:

(1)

(2)

Từ (1) và (2) => a = b = 0,1 mol.

Áp dụng định cơ chế bảo toàn điện tích ta được:

Từ (1) cùng (2) => x = 0,2 mol y = 0,3 mol.

V. Những dạng bài tập hóa 11: Bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: bài xích tập axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: - Tính pH: trường hợp = 10-a thì pH = a

pH = -log

pH + pOH = 14.

Xem thêm: Đàn Gà Con Trong Vườn - Đàn Gà Con (Nhạc Pháp, Lời Việt)

1)

0,04 0,04 M

pH = -log = 1,4.

2)

0,01 0,02 M

0,05 0,05 M

pH = -log = -log<0,02 + 0,05> = 1,15.

3)

10-3 10-3M

pOH = -log = -log<10-3> = 3.

=> pH = 14 – 3 = 11.

4)

0,1 0,1 M

0,2 0,4 M

pOH = -log = -log<0,1+0,4> = 0,3.

=> pH = 14 – 0,3 = 13,7.

Bài 2: nHCl = 0,1 mol

nNaOH = 0,15 mol

PTHH:

Trước pư: 0,1 0,15

Pư: 0,1 0,1

Sau pư: 0,05.

dư = 0,05: 0,5 = 0,1M

pOH = -log = 1

=> pH = 14 – 1 = 13.

PTHH:

Trước pư: 0,03 0,032

Pư: 0,03 0,03

Sau pư: 0,002 mol

dư = 0,002: 0,2 = 0,01M

pOH = -log = 2

=> pH = 14 – 2 = 12.

Bài 4: pH = 13 => pOH = 14 – 13 = 1.

PTHH:

0,15 0,15 mol

mNa = 0,15.23 = 3,45g.

Bài 5:

a) pH = 3 => pOH = 11

= 10-3 ; = 10-11.

b) pH sút 1 => tăng 10 => V bớt 10 lần.

Cần bớt thể tích H2O bởi 9/10 V để thu được dung dịch gồm pH = 2.

c) pH tăng 1 => sút 10 => V tăng 10 lần.

Cần thêm thể tích H2O bằng 9V để thu được dung dịch tất cả pH = 4.