mọi Tính Năng rất nổi bật TP-Link M5360:Wi-Fi Di Động thêm Sim * phía dẫn thay tên và password wifi TpLink M5250 trên năng lượng điện thoại: Youtube