... PassengerVOCABULARYChoose the best answer that is suitable for each blank or the underlined word or phrase. 11.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 11 có đáp án

“Hurry up!”“ a minute – I’m just coming.”A. Hold up B. Hang onC. Back up D. Hold off12. ... VarietyC. RevealC. HomeworkC. EntryD. ContestD. EmphasisD. ProgramD. EscapeD. TeenageVOCABULARY 11. He ran down the beach và into the sea.A. Dived B. SankC. Headed D. Bathed12. She was born ... Alarm again. What should I wear today? I think I willcall Clara and see what she is wearing.C. 117 million acres and 5,000 miles of rivers in 32 countriesD. 17 million acres and 5,000 miles...
*

*

*

... Here. 11. 5 Woman: What vày you grow in this area ? Man : Well, there are two crops : corn và sugar. KEY: 11. 1 A; 11. 2 B; 11. 3 B; 11. 4 C; 11. 5 C; 11. 6 pen pal; 11. 7 three weeks; 11. 8 three ... 11.

Xem thêm: Meat Glaze - Cách Làm Gỏi Tai Heo Ngon Hảo Hạng Cho Cuối Tuần

6 pen pal; 11. 7 three weeks; 11. 8 three days; 11. 9 two-year; 11. 10 e-mail; 11. 11 eager; 11. 12 delighted; 11. 13 told; 11. 14 lunch; 11. 15 enjoyed; 11. 16 experience; imperial (adj) : (thuộc) ... (22) _____ to Asia. We loved it. We went khổng lồ the (23) _____ market cỗ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 (học kỳ II) UNIT 11: TRAVELING AROUND VIET nam giới TEST3 I. Choose the word whose main...
*

*

... Pháp Tiếng Anh trường đoản cú cơ phiên bản đến nâng cao, các tài năng nghe, nói, đọc, viết. tải về tài liệu học Tiếng Anh  những phần mềm cung cấp học Tiếng Anh  Thi trắc nghiệm tiếng anh trực tuyến học tiếng ... Http://tienganhcaptoc.com … cùng để thêm sự sàng lọc các các bạn khi ao ước cũng gắng lại kỹ năng và kiến thức Tiếng Anh cũng giống như muốn cải thiện trình độ Tiếng Anh của mình. Shop chúng tôi đã chọn đề tài trang web HỌC VÀ THI TRẮC ... Tôi đã chọn đề tài website HỌC VÀ THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN mang đến Project I của mình.The Current SystemHiện nay những website học Tiếng Anh trực tuyến trên mạng với số lượng bài viết...